Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Tummen upp för 2021 års hållbarhetsrapport!

2022-06-22

Utöver att löpande berätta om hur vi bidrar till samhällsutvecklingen, publicerar Ahlsell varje år en hållbarhetsrapport där vi går djupare in på vad vi har uppnått i arbetet för en långsiktig och hållbar utveckling. När vår nya hållbarhets- och kommunikationsdirektör Christina Lindbäck ger sin syn på årets rapport, så blir det tummen upp!

Den 1 mars tillträdde Christina Lindbäck den nyinrättade tjänsten som hållbarhets- och kommunikationsdirektör för Ahlsell där hon även är en del av koncernledningen. Christina har en bred och gedigen bakgrund inom hållbarhet och tar med sig kunskap, engagemang och erfarenhet av att arbeta strategiskt med dessa frågor. Hon har bland annat arbetat som hållbarhetschef för NCC-koncernen och miljöchef för Ragn-Sells-koncernen samt varit ordförande för Näringslivets miljöchefer.

Hej Christina och välkommen till Ahlsell! Hur har dina första veckor varit?

– Väldigt bra och jag har nog aldrig blivit välkomnad till ett företag på ett sådant positivt och generöst sätt. Redan under rekryteringsprocessen fick jag ett väldigt gott intryck av Ahlsell som är ett fantastiskt fint bolag med höga ambitioner inom mitt område. Hållbarhet är komplext, men jag märker att det inom Ahlsell finns en genuin vilja att arbeta med förändring i rätt riktning. Vår miljö- och hållbarhetschef Gunilla Sandström och hennes team har banat väg för detta och gjort ett imponerande arbete, inte minst med att ta fram årets hållbarhetsrapport.

Eftersom du började på Ahlsell den 1 mars var du inte delaktig i arbetet med årets hållbarhetsrapport, men vi är förstås nyfikna på vad du tycker om den.

– Jag uppskattar att årets rapport sätter fingret på hur Ahlsell påverkar och kan göra nytta i relation till Agenda 2030 och FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Det är mål som är relevanta för alla världens länder och även för företag eftersom näringslivet lyfts fram som en viktig aktör för måluppfyllelse. Jag tycker också att det är bra att vi lyfter fram det positiva arbetet vi gör och vilka mål och delmål vi anser att vår verksamhet bidrar till. Samtidigt är vi tydliga med att berätta om de utmaningar som vi står inför.

Rapporten redovisar också väsentliga frågor, mål och resultat inom de fyra fokusområden som vår hållbarhetsstrategi är indelad i. Miljöpåverkan, Ansvarsfulla inköp, Hälsa och säkerhet samt Innovation och samarbete är alla relevanta områden i relationen till våra intressenter.

Sedan gillar jag att rapporten med konkreta exempel visar hur vi påverkar samhället i positiv riktning. Ahlsells vision är att vara med och bygga det hållbara samhället, både med våra produkter och vår expertis som rådgivare. Att som läsare få göra nedslag i verkligheten tydliggör hur vi hjälper våra kunder att få upp hållbarhetsfrågan på agendan.

Vad tar du med dig av årets hållbarhetsrapport till nästa år?

– Vi ska förstås göra vårt bästa för att utveckla innehållet i våra hållbarhetsrapporter så att det även fortsättningsvis är relevant för våra intressenter. Här är hög transparens och en läsvärd produkt något att sträva efter. Vi ska också arbeta för att bli ännu bättre på att kvantifiera data och samla in den på ett sätt som står i proportion med nyttan.

Vad är på gång i hållbarhetsarbetet just nu?

– Vi arbetar med en ny strategi som går mot 2025 där vi tittar på om vi ska komplettera eller justera våra målområden. Här ser jag en stor nytta i att arbeta tvärfunktionellt över gränserna där vi kan samstärka varandra. Jag har arbetat länge med hållbarhetsfrågor och min erfarenhet är att det alltid är enklare att driva arbetet när man får möjlighet att lyssna till diskussionen och få en förståelse för var andra kollegor befinner sig i både kunskap och engagemang. Ahlsell har höga ambitioner inom hållbarhetområdet. Vi ska nu ta nästa steg för att se på hur hållbarhet än mer kan stärka affärsnyttan för våra kunder och gynna samarbetet med våra leverantörer. Att få vara delaktig i arbetet med att förverkliga dessa ambitioner tillsammans med så många kompetenta och engagerade medarbetare, känns både roligt och spännande.

 

Mer om hur vi på Ahlsell jobbar med hållbarhet

Hållbarhet Nyheter

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript