Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Teamet som låter idéer växa och förverkligas

2019-06-13

Sedan lite mer än ett halvår tillbaka är verksamheten i Ahlsell Innovation Lab i full gång och vårt fönster mot framtiden står därmed på vid gavel. Friska vindar blåser in och redan nu testas en handfull idéer från koncernens innovativa medarbetare.

Bild: Johanna Staaf tillsammans med sina medarbetare i Ahlsell Innovation Lab, Sara Bryde, UX Designer och Daniel Dennerkrans, utvecklare.

I augusti förra året startade Ahlsell Innovation Lab med fokus på att anpassa Ahlsells erbjudande till den digitala världen. Teamet leds av Johanna Staaf som tillsammans med två medarbetare driver digital innovation genom att testa nya tekniker, funktioner och tjänster som bygger på idéer som medarbetarna delat med sig av. Arbetet sker på uppdrag av alla marknader, funktioner och bolag i koncernen och man jobbar nära verksamheten med förankring i både strategin och affärsplanen.

– Behovet av innovation sträcker sig över hela verksamheten, från digitalt stöd för intern effektivitet till att förstå och agera på kundernas digitala beteendemönster. Målsättningen är att vi redan nu ska vara där våra kunder och partners kommer att befinna sig om tre till fem år, säger Johanna.

Egna initiativ uppmuntras

– Ahlsell är ett entreprenörsdrivet företag där egna initiativ uppmuntras. Jag upplever att det finns en stor insikt och att våra medarbetare är på det klara med kundernas behov av helhetslösningar. De har en övergripande kundinsikt och är otroligt angelägna om att vara relevanta för kunden.

En plats där idéer får växa och förverkligas

– Vi vet att mobilen är många kunders främsta arbetsredskap. Kan vi vara tillgängliga och erbjuda de rätta förutsättningarna för att de ska kunna jobba i bilkön, så bidrar vi till att effektivisera deras vardag.

En annan spännande idé som labbet gått vidare med handlar om Byggnadsinformationsmodellering, BIM. Det är ett digitalt verktyg som hjälper byggbranschen i arbetet med att planera, kalkylera, visualisera och kommunicera det som händer i ett byggprojekt.

– Vi behöver förstå hur dessa nya digitala affärsmodeller i byggindustrin påverkar Ahlsell och vår roll både som distributör och tillverkare. Hur kan vi dra nytta av det digitala informationsflödet i värdekedjan och vilka affärsmöjligheter inom tjänster öppnar sig? Det är sådana saker vi har börjat titta på, säger Johanna.

Även idéer från kunder och partners fångas upp

Ända sedan starten har det varit ett kontinuerligt inflöde av idéer med en jämn spridning över huvudområdena Verksamhetsprocesser, Kundupplevelser och Digitala affärsmodeller.

– Vår uppgift är att bearbeta idéer till koncept och testa dessa i prototyper eller piloter. Tanken med vårt arbete är att minska osäkerhet och säkerställa att en idé har kundnytta, är långsiktigt hållbar, fungerar för fler marknader och tillför affärsnytta och, sist men inte minst, är genomförbar, avslutar Johanna.

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.