Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Träffa installatörerna som vänder utmaningar till möjligheter

2024-03-13

Nordins El och Henningsons El är två av våra kunder i norra Sverige som lagt upp hållbara strategier för sina verksamheter. Genom ett nyfiket förhållningssätt och viljan att utmana sig själva har de hittat den rätta mixen för att se möjligheterna på en lite tuffare marknad och våga satsa framåt.

Anders Westin, vd för Nordins El i Östersund ger en bild av ett företag som inte bara anpassat sig väl till rådande lågkonjunktur, utan även tagit ett stort kliv framåt tack vare innovativa strategier och ett starkt fokus på hållbara lösningar och ny teknik. Nordins El, som ursprungligen är ett familjeföretag grundat 1970, har vuxit från 12 till 40 medarbetare sedan Anders Westin och två andra medarbetare gick in som ägare 2016.

 

Ahlsell är en kunskapsresurs och ”speaking partner”

Företagets kärnverksamhet är inriktad på service mot de fastighetsbolag som man har avtal med. Fokus ligger på att hjälpa bolagen att förädla sitt fastighetsbestånd där entreprenadavdelningen ofta arbetar i partneringprojekt tillsammans med andra underleverantörer.

Anders beskriver hur företaget genom att diversifiera sin verksamhet - från grundläggande elinstallationer till avancerade energilösningar - har kunnat parera ekonomiska svängningar. En sådan anpassning är Energy-avdelningen där Nordins El samlat kompetens kring energilösningar, solcells- batteri- och laddteknik. Avdelningen har ett nära samarbete med Ahlsell, som har blivit en nyckelpartner i leveranserna av hållbara energilösningar.

– Genom konkurrenskraftiga villkor och högkvalitativa produkter hjälper Ahlsell oss att erbjuda kostnadseffektiva alternativ till våra kunder, vilket är särskilt viktigt i en tid då många är mer priskänsliga. Deras tekniskspecialister har också fungerat som en kunskapsresurs och ”speaking partner” som vi kunnat diskutera och utveckla lösningar med.

 

Omfamna ny teknik och var öppen för innovation

Anders betonar vikten av att vara framåtblickande och nyfiken vilket han menar har bidragit till företagets framgångar även under ekonomiskt pressade tider. Genom att anpassa verksamheten och introducera nya strategier och tjänster har Nordins El kunnat navigera genom lågkonjunkturen, utan att behöva kompromissa med sin tillväxt eller sina värderingar kring kvalitet och hållbarhet.

– Vi prioriterar starka och långsiktiga relationer med våra kunder. Det innebär att vi lyssnar på deras behov och erbjuder helhetslösningar som inte bara löser deras omedelbara problem, utan skapar kundnytta som ger utdelning även på lång sikt.

Inför framtiden ser Anders stora möjligheter inom energisektorn, särskilt med tanke på den växande efterfrågan på hållbara energilösningar och de nya föreskrifterna om nättariffer. Han uppmanar sina branschkollegor att omfamna ny teknik, vara öppna för innovation och fortsätta investera i kompetensutveckling för medarbetarna.

 

Stora projekt bromsar effekterna av lågkonjunkturen

Hos Henningsons El med verksamheter i Falun, Sundsvall, Gävle, Uppsala och Söderhamn upplever man ingen direkt avmattning trots den rådande lågkonjunkturen. Företaget har en anrik historia och grundades redan 1939 av Alex Henningson i Enviken, norr om Falun. Sedan dess har mycket hänt och med åren har det lilla enmansföretaget växt till ett väletablerat företag med cirka 160 medarbetare och Instalco som ägare. Henningsons har specialiserat sig inom sju kompetensområden vilket gör att man har flera ben att luta sig mot.

Ett av de största uppdragen i företagets historia är de nu pågående installationerna i Permobils nya huvudkontor som uppförs i Birsta strax utanför Sundsvall. Företaget tillverkar elektriskt drivna fordon för personer med funktionsnedsättning och har en världsomspännande verksamhet. Henningsons El ansvarar för samtliga el-, tele- och kraftinstallationer i det nya huvudkontoret som ska vara inflyttningsklart i september.

– Det nya huvudkontoret betyder mycket både för Permobil som företag och för hela regionen Att få vara med och bygga upp deras nya anläggning som samlar all verksamhet med produktion, forskning, utveckling och kontor, är otroligt givande, säger Daniel, Englin som är projektledare på Henningsons El.

 

Breddad verksamhet med nya fokusområden

Daniel menar att företaget har dragit stor nytta av att ha stora projekt i gång som sträcker sig över flera år. Det har skyddat dem från de värsta effekterna av lågkonjunkturen. Dessutom har man anpassat sig till marknadens förändrade behov. Bland annat genom att bredda sin verksamhet med fokus på mindre konjunkturkänsliga områden som exempelvis kraft och säkerhet.

För att stärka sin position ytterligare har Henningsons El investerat i kompetensutveckling, bland annat genom Instalcoskolan som säkerställer att alla inom Instalco har rätt kompetens och förutsättningar för att kunna leverera i sina respektive roller.

Daniel lyfter fram samarbetet med Ahlsell som ett exempel på ett framgångsrikt partnerskap som stärkt deras verksamhet genom pålitliga produkter och teknisk expertis.

– Ahlsells teknikspecialister ligger steget före och är många gånger mer uppdaterade än vi när det gäller olika tekniska lösningar. Vi uppskattar också att de är bra på att avisera kommande prishöjningar i tid så att vi känner till dem och kan räkna med dem i våra offerter.

Hos Henningsons El ser man positivt på branschens utveckling, men är medvetna om att det finns utmaningar, särskilt när det kommer till att hitta rätt kompetens. Daniels råd till andra företag i branschen är att satsa på segment med stark efterfrågan, särskilt eftersom vissa områden, såsom bostadsbyggandet, har drabbats hårdare av lågkonjunkturen.

 

EL Nyheter Fastighet

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript