Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Senaste nytt från ett av landets största VA-projekt!

2022-06-02

Peabs byggnation av en nio kilometer dricksvattenledning i Skåne är ett projekt som vi följer med stor spänning, inte minst eftersom vi fått förtroendet att leverera de gigantiska segjärnsrör i dimension 1 200 millimeter som nu läggs ner i marken. Här kommer senaste nytt i det spektakulära Vombprojektet!

Vi har tidigare berättat om Peabs byggnation av en nio kilometer lång dricksvattenledning som ska gå från Sydvattens vattenverk vid Vombsjön till reservoarer i Norra Ugglarp. Den stora utmaningen i projektet handlar främst om logistiken kring rören som kommer från det Saint-Gobain ägda företaget PAM med tillverkning i nordöstra Frankrike. Här pratar vi om rör som i alla avseenden är gigantiska. De har en invändig diameter på 1 200 mm, är 8 meter långa och väger 4 ton styck.

Eftersom rören är så stora och tunga går det bara att transportera två rör per lastbil vilket skulle innebära 562 lastbilstransporter från Frankrike till Sverige. Valet föll därför på att i stället göra tre leveranser med båt från Antwerpen till Trelleborg. Ett effektivare och betydligt mer miljövänligt alternativ.

Ett uppmärksammat projekt

Den första leveransen av totalt 370 rör anlände till Trelleborgs hamn sista veckan i mars. Rören lyftes av med en mobilkran och efter mottagningskontroll och inspektion körde två lastbilar i skytteltrafik under åtta dagar mellan hamnen och lagringsplatsen i Veberöd.

– Det är roligt att projektet får så stor uppmärksamhet, inte bara i Sverige utan i hela Norden. Beställaren Sydvatten har redan haft flera studiebesök av nyfikna kollegor i branschen och många kommuner är också intresserade. Här är vi från Ahlsell också delaktiga och berättar förstås gärna om vår roll i projektet, säger Ahlsells utesäljare David Baroni.

Säkrad drickvattenförsörjning för 400 000 invånare

Läggningen av rör är nu i full gång och har flutit på bra, även om Peab har behövt grundvattensänka med hjälp av en wellpointanläggning. Tekniken innebär att många sammankopplade sugspetsar installeras i marken och med hjälp av undertryck suger upp grundvattnet. Rören transporteras från lagringsplatsen dit de ska läggas med hjälp av en traktor och en specialtillverkad släde. Innan de lyfts ner i schakten förses de med stroppar och trycks ihop när de ligger på plats. Målet är att hinna lägga åtta rör per dag, vilket är ungefär ett rör i timmen. Nu väntar projektet in ytterligare två leveranser av rör, en innan och en efter sommaren.

– Efter den första leveransen har vi hittat en del förbättringsområden och känner oss nu både lugnare och tryggare inför kommande leveranser. Nu vet vi hur kedjan ser ut och vad som förväntas av alla parter, säger David.

Arbetet pågår fram till årsskiftet och hela ledningen ska vara rengjord och driftsatt sista april 2023. Då kommer den att bidra till en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning för cirka 400 000 invånare i Skånekommunerna Burlöv, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Vellinge och delar av Lund och Eslöv.

 

Mer om hur vi kan hjälpa till med små som stora VA-projekt

VA & Mark Hållbarhet

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript