Orderrader: 0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Säg hej till den nya standarden för lamputtag, DCL

2019-03-11

Den 1 april 2019 träder en ny standard för lamputtag i kraft i Europa vilket betyder att DCL, Devices for connection of luminaries, SS-EN 61995 1 och 2 då börjar gälla för bostäder. Standarden är en del av lågspänningsdirektivet och omfattar hela EU/EES. Den innebär också att alla uttag ska vara CE-märkta.

Bakgrunden till att man velat hitta en standard för stickproppar och uttag till lampor i Europa beror på att dessa sett väldigt olika ut, men framför allt för att de flesta länder inte haft någon standard alls.

- Gemensamma regler kommer att underlätta framtida tillverkning och försäljning av armaturer i hela Europa. Dessutom kommer standarden att innebära en kraftig säkerhetshöjning i många länder, säger Katarina Olofsson, inspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket.

Vad är DCL?

De nya kontaktuttagen kallas för DCL-uttag vilket står för “Devices for connection of luminaires”. Uttagen avser jordade kontakter och från och med 1 april 2019 är det dessa som ska användas. Det betyder att alla nya installationer där det finns jordade anläggningar ska installeras med de nya DCL-uttagen redan från början.

DCL finns redan i dag angivet i Svensk Elstandards (SEK) standard för hur installationer ska vara gjorda, SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna. Den ändrades från de gamla lamputtagen till de nya i samband med att den andra utgåvan av standarden publicerades 2009. Sedan dess har den utfasningsperiod pågått som nu upphör den 1 april 2019.

- Den långa övergångsperioden har satts för att ge branschen och anläggningsinnehavare möjlighet till en smidig övergång, fortsätter Katarina Olofsson.

Vad händer efter den 1 april?

Om produkterna inte uppfyller gällande krav kan Elsäkerhetsverket, som är tillsynsmyndighet för elektriska produkter, besluta om försäljningsförbud - med eller utan återkallelse från slutanvändare. De lampanslutningsdon som redan finns i handeln när nya reglerna börjar gälla får säljas slut. Bords- och golvlampor som är utrustade med våra vanliga stickproppar för allmänbruk berörs inte.
- Som installatör kan det vara bra att ha kvar några uttag av den gamla sorten i lager då de kan behövas vid reparationer. Men för nya anläggningar är det de nya uttagen som gäller, avslutar Katarina Olofsson.

 

Fakta – det här gäller från 1 april 2019

  • Gamla kron- samt jordade lampproppar får inte säljas på marknaden.
  • Gamla don, lamputtag och propp, får endast användas vid underhåll, reparation och renovering.
  • Nya lamputtag, DLC, gäller vid all nyinstallation.
  • DLC ska vara CE-märkta och dessa regleras nu under Lågspänningsdirektivet (LVD).

Källa: Svensk Elstandard, SEK

 

EL Fastighet

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.