Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Ökad produktivitet och minskad klimatpåverkan med bygglogistik

2020-10-13

Byggföretaget Thages pågående totalrenovering av Monbijouskolan i centrala Malmö är ett exempel på projekt där Ahlsells tjänst Bygglogistik implementerats fullt ut. Arbetet leds från det regionala lagret i Arlöv med alla förutsättningar som krävs för att optimera arbetet på byggarbetsplatsen.

I februari i år inledde  Thage i Skåne AB renoveringen av den 200 år gamla Monbijouskolan i centrala Malmö på uppdrag av Malmö stad. Arbetsplatsen ligger inklämd på en plats där många människor, bilar och cyklar rör sig och med dåliga förutsättningar att lossa och lagra varor.

Rätt material till rätt plats och vid rätt tidpunkt

Thage har sedan länge samarbetat med Ahlsell kring leveranser till sina projekt. Vid renoveringen av Monbijouskolan valde man att ta samarbetet till en ny nivå genom att fullt ut implementera Ahlsells tjänst Bygglogistik. Målsättningen är att integrera försörjningskedjan med bygget, minska antalet transporter och få bort gapet mellan leveranserna och när materialet behövs i produktionen.

– Tjänsten fungerar väldigt bra, särskilt när det handlar om centralt placerade och lite tajtare arbetsplatser som denna. Att det inte ligger en massa grejer överallt underlättar för alla och jag vet att många av våra underentreprenörer uppskattar att få materialet inburet direkt till den plats där det ska användas, säger Yasmine Farajallah som praktiserar som arbetsledare på Thage.

Bakom beslutet finns en väl genomtänkt strategi från Thage som strävar efter att ligga i framkant när det gäller hög produktivitet och moderna och effektiva arbetssätt. Ytterligare en anledning är Malmö stads krav på färre transporter till och från byggarbetsplatsen. Krav som ligger i linje med stadens miljöprogram som säger att Malmö ska bli Sveriges mest klimatsmarta stad och vara klimatneutral år 2030.

Bygglogistik genererar ett mer hållbart byggande

Vid renoveringen av Monbijouskolan låter Thage alla leveranser mellanlanda i Ahlsells regionala lager i Arlöv. Både Thage och majoriteten av underleverantörerna i projektet har valt att göra sina materialinköp via Ahlsell. Det mesta av byggmaterialet finns redan lagerlagt i Arlöv medan beställningarna från VA, VS och Ventilation kommer från Ahlsells logistikcentrum i Hallsberg. Även material från andra leverantörer mellanlagras i Arlöv för samlastning.

– Vitsen med att låta varorna studsa hos oss i Arlöv är att vi kan samlasta och portionera ut dem i takt med att projektet går framåt. I dagsläget levererar vi till Monbijouskolan två förutbestämda dagar i veckan. Samlastning innebär att det material som i normala fall hade genererat närmare tio bilar från olika leverantörer och speditörer, nu ofta kan bantas ner till en bil från Ahlsell, säger Gustav Ax som är projektlogistiker och ansvarar för driften av Ahlsells bygglogistikprojekt i region Syd.

Christian Martinelle är montör på VS-företaget Rörläggaren som ansvarar för installationsarbetena i Monbijouskolan. Han ser stora fördelar med att Thage satsat på bygglogistik i samarbete med Ahlsell, även om han ibland önskar att det skulle finnas plats för ett litet nödlager när någonting akut inträffar.

– Tänket är rätt och det fungerar väldigt bra med genomtänkta leveranser två gånger i veckan. Problemet är när allting inte går som det är tänkt och någonting behöver åtgärdas som vi inte har planerat för. Då kan det hända att jag inte har rätt material på plats. Men bygglogistik har helt klart kommit för att stanna, även om vissa bitar kan utvecklas och förbättras.

Bygglogistik ger schysstare och säkrare arbetsplatser

Ahlsell har även provat på bygglogistik i mindre skala vid ett av Thages projekt i Kristianstad. Skillnaden med renoveringen av Monbijouskolan är att man kör tjänsten fullt ut och även hjälper till med inbärning av material. Med just-in-time leveranser och inbärning av material följer mjuka värden som kan vara svåra att mäta i pengar. Arbetsmiljön blir både schysstare och säkrare och vardagen lite enklare, både för yrkesarbetarna och dem som har ledarroller i projektet.

– Utifrån den input vi får från Thage planerar vi flödet av material ända fram till monteringsplatsen på bygget. Vi ser till att det kommer till rätt våningsplan och till rätt rum. Det minskar behovet av lagringsutrymme på byggplatsen och låter yrkesarbetarna bygga, inte hämta, leta och bära material, säger Gustav Ax.Fakta om vår tjänst Bygglogistik

Vårt erbjudande kring bygglogistik omfattar
• Leveransplan. Alla berörda delar och ser aktiviteter i realtid.
• Logistikberedning. Ahlsell planerar in optimal leverans efter behov.
• Logistikkoordinering. Ahlsell reducerar störningar i produktionen.
• Terminal. Korttidslager för att leverera på bästa tid och sätt.
• Samlastning. Minskad miljöpåverkan och få anlöpande bilar.
• Miljö. Minska CO2-påverkan med vår samlastning och kundpack.
• Materialhantering. Görs effektivt av Ahlsell i och utanför projektet.
• Mätning. Vår plattform ger projektet aktuella nyckeltal löpande.
• Arbetsmiljö. Slippa flytta runt material tills det behövs i produktion.

VS

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.