Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Nu utvecklar vi vårt erbjudande kring bygglogistik

2020-11-30

I takt med att intresset för olika tjänster kring bygglogistik ökar, har vi på Ahlsell byggt ut vår organisation. Landets åtta regioner är förstärkta med nya chefer inom tjänstelogistik som ska fungera som regionala kompetenstillskott. En av dessa är Mattias Ek som i sin nya tjänst redan är i full gång med att implementera bygglogistik i en rad projekt i Mellansverige.

- Det som lockade mig till Ahlsell var själva arbetsbeskrivningen. Min roll handlar i mångt och mycket om att få fler att inse fördelarna med bygglogistik, men också att fungera som stöd och uppbackning till mina lokala och regionala kollegor. Det är en tjänst som hjälper våra kunder att kapa tid och frustration och i slutändan även pengar. Att varje projekt är unikt sporrar mig, liksom att arbetet är dynamiskt och kantat av problemlösning från start till mål. 

På bilden till vänster: Saba Aberi, projektlogistiker, och Mattias Ek, chef inom tjänstelogistik på Ahlsell.

Vi möter behovet av bygglogistik i projektets alla skeden

Det är inte bara stora projekt som kan ha nytta av att arbeta med bygglogistik. Vårt erbjudande är både valbart och skalbart och konceptet fungerar lite som en verktygslåda där kunderna väljer de bitar som man har mest användning för i projektets olika skeden. 
 
- Medan man på en byggplats efterfrågar tidsbestämda leveranser två dagar i veckan, kanske man på en annan behöver hjälp med att effektivisera materialflödet med en tillfällig butikslösning eller våra flexibla förrådslösningar. Med vår sortimentsbredd kan vi möta projektets behov från början till slut, vilket sparar tid, ökar effektiviteten och sänker kostnaderna i projektet.
 
Anders Ivarsson, chef Bygglogistik inom Ahlsell, är nöjd över att vi nu får större möjlighet att dedikera medarbetare i olika skeden och på ett ännu bättre sätt skräddarsy kundunika lösningar. Här ingår även att dra nytta av nyckeltal kring bland annat leveransprecision och utnyttjandegrad som kan fungera som ögonöppnare och ge ett bättre flöde i projekten.
 
- Våra kunder kommer att märka att vi fått ett kompetenstillskott i organisationen där vi kan erbjuda hjälp från våra medarbetare i olika skeden av processen. Nu kan vi på ett ännu bättre sätt erbjuda kundunika lösningar som avlastar och ökar den värdeskapande tiden i projektet. 

Bättre arbetsmiljö och färre arbetsplatsolyckor

- Vi vill lyfta fram vårt erbjudande på ett tydligt sätt där fler inser fördelarna med att få hjälp att samordna och utnyttja resurserna på bästa sätt. Bygglogistik ligger helt i linje med ökade krav på både kostnadseffektivitet och förbättrad hållbarhet. Vi har dessutom sett att det leder till bättre arbetsmiljö och ett minskat antal arbetsplatsolyckor, vilket är intressant för alla aktörer, stora som små, säger Anders Ivarsson.
 
Mattias Ek är redan igång med ett flertal olika projekt i Mellansverige, bland annat Mälarsjukhuset i Eskilstuna där nya vårdlokaler ska uppföras när NCC och Region Sörmland bygger för framtidens vård. Våra projektlogistiker är redan på plats och just nu uppförs en checkpoint med kombinerad samlastningsfunktion tre kilometer från byggplatsen där alla lastbilar som ska till bygget behöver passera. Ett annat, mindre projekt är Korsningen i Örebro som uppförs av NA Bygg för Castellums räkning. Här fungerar vi på Ahlsell som ett bollplank kring logistiken och hjälper till med en terminal för samlastning och leverans med tidsbokade slingbilar från vår bygghub i Örebro.
 
Mattias Ek kommer närmast från NCC där han arbetat som logistikansvarig för projektet Sergelhuset i Stockholm city. Här har NCC i samverkan med Vasakronan under de senaste tre åren omvandlat området vid Sergels Torg till ett nytt, levande kvarter. Det har varit ett projekt med många utmaningar, inte minst med tanke på det centrala läget och att flera byggentreprenörer varit involverade. 
 
 

Läs mer om tjänsten Bygglogistik

 
Bygg VS Isolering Ventilation Tjänster Nyheter

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.