Orderrader: 0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista är tom

Var rädd om din hörsel!

Vid starka ljud kan de ljudkänsliga hårcellerna i innerörat och nervceller i hörselnerven skadas. Ju starkare ljudet är desto kortare tid behövs för att en skada ska uppstå. Direkt efter att du blivit utsatt för ett kraftigt ljud kan du få lock för örat och nedsatt hörsel. Det är en varningssignal för att örat blivit utsatt för mer ljud än det klarar av.

Om du under längre tid utsätts för buller som är högre än cirka 85 dB riskerar du att få en hörselskada. Sådana höga ljud förekommer till exempel vid plåtbearbetning, betongbilning och kapning av trä och metall. Är man särskilt känslig kan man riskera att få en hörselskada även vid ljud som ligger inom 75-80 dB.

Därför bör man vara försiktig och inte utsätta sig för genomsnittliga ljudnivåer över 80 dB under sin arbetsdag. Impulsljud, till exempel slagljud är speciellt riskabla. Det kan räcka med enstaka, tillräckligt starka knallar för att man ska få en bestående hörselskada.

Hörselskyddet ska bäras under hela arbetsdagen

Ann-Christin Johnson är docent och universitetslektor vid enheten för audiologi på Karolinska Institutet. Hon menar att hörselskydd är en mycket viktig del av det hörselskyddsprogram som varje arbetsplats är skyldig att ha.

– Skyddet kan användas för att dämpa bullret som når örat så att det håller sig under det fastställda gränsvärdet vilket är i genomsnitt 85 dB under en 8 timmars arbetsdag.

Tar man av sig hörselskyddet en kort stund, minskar skyddseffekten för hela arbetsdagen drastiskt. Till exempel ger ett hörselskydd med 30 dB dämpning en skyddseffekt på bara 15 dB om man tar det av sig en kvart om dagen.

– Därför är det förstås extra viktigt att välja ett hörselskydd som man klarar av att bära under hela arbetsdagen. Ett funktionellt skydd som man inte behöver ta av sig för att till exempel kommunicera med någon annan, avslutar Ann-Christin Johnson.

Håll koll på bullret med din mobiltelefon

Arbetsmiljöverkets hemsida, hittar du länkar för att gratis ladda hem deras bullerapp. Med hjälp av mobiltelefonens inbyggda mikrofon mäter appen ljudnivån i omgivningen. Den är inte likvärdig med en professionell bullermätare, men ger ändå en indikation på bullernivån i din omgivning. Appen finns både för iPhone och Android.

Fakta Decibelskalan

Örat klarar av ljudtryck inom ett mycket stort område. För att täcka in örats stora arbetsområde används en speciell skala för att beskriva hur starkt ljudet är. Resultatet – ljudtrycksnivån anges då i decibel (dB).
På grund av den speciella skalan gäller att två lika starka ljudkällor, till exempel två likadana maskiner, ger 3 dB högre ljudtrycksnivå än enbart den ena källan. Tio lika starka ljudkällor ger 10 dB högre nivå och hundra lika starka ljudkällor 20 dB högre nivå.

Källa: Arbetsmiljöverket

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.