Orderrader: 0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista är tom

Brandbrandgasspjäll

Visar 1 till 20 av 48

 • Brandgasspjäll RABC, Bevent Rasch
  Brandgasspjäll RABC, Bevent Rasch
  Cirkulärt brandgasspjäll som finns i storlekar från 100 mm till 630 mm. Brandklass E60/E120S. Utrustat med 24V säkerhetsställdon och termisk sensor. Strömlöst stängt. För montage i horisontella eller vertikala kanaler. RABC levereras alltid med elektriskt säkerhetsställdon med fjäderåtergång komplett med termisk sensor med tryckknapp för lokal manuell funktionstest.P-märkt och CE-märkt.
  Mer info
  9 Varianter
 • Brand-/brandgasspjäll INTACT, Hagab
  Brand-/brandgasspjäll INTACT, Hagab
  Cirkulärt spjäll för skydd mot spridning av brand- och brandgas. Monteras mot brandklassad byggnadsdel. Spjällets brandtekniska klass är EI 60 (ve i o)S, EI 60 (ho i<- o)S. Provat enligt harmoniserad produktstandard, vilket innebär att produkten är CE-märkt. Dessutom förhöjd säkerhet och kvalitet genom P-märkning av SP Certifiering. INTACT är godkänt för montering mot byggnadsdel i brandteknisk klass EI 60. Uppfyller täthetsklass 3 och tryckklass B enl. VVS AMA & Kyl 16.

  Spjället har ett fabriksmonterat ställdon (24V) och styrs från någon av HAGAB´s styrenheter. Ställdonet har fjäderåtergång och levereras alltid med termisk sensor. Den termiska sensorn bryter spänningen när temperaturen i ventilationskanalen överstiger 72 °C varvid spjället stänger på fjäderåtergången. Levereras med nippelanslutning enligt Svensk Standard. Spjällbladets ringa tjocklek ger lågt tryckfall och medger god reglering av luftflödet. Spjället är godkänt (upp till Ø315 mm) som reglerande spjäll och då försett med reglerande ställdon (0-10V).
  Material: Förzinkad stålplåt, tillval rostfri stålplåt.
  Mer info
  10 Varianter
 • Styr- och övervakningsenhet SLU/SLV, Hagab
  Styr- och övervakningsenhet SLU/SLV, Hagab
  SEHA-SLU/SLV har inbyggd transformator 230/24 V AC för 24 V fjäderåtergångsställdon. Enheten utför funktionskontroll var 48:e timme med start 10 timmar efter spänningssättning. Avvikelser i funktion indikeras omedelbart via lysdioder och/eller reläer. Båda modellerna kan användas fristående eller som slavenhet i nätverk med SEHA-M2 eller SEHA-COM som huvudenhet. Ingång för externt brandlarm. Kommunikation med huvudenhet sker via RS485. Via huvudenhet (SEHA-M2 eller SEHA-COM) erhålls vidare MODBUS kommunikation till centralenhet eller överordnat fastighetssystem.

  OBS! SEHA-SLU saknar ingångar för rökdetektorer och fläktstyrning samt utgångar utlöst detektor och summalarm.
  Mer info
  2 Varianter
 • Brandbackspjäll ABC-SC+60, ABC Vent
  Brandbackspjäll ABC-SC+60, ABC Vent
  Cirkulärt brandbackspjäll med brandmotstånd upp till 120 minuter. Brandbacksspjället hålls i öppet läge med hjälp av en smältsäkring. När temperaturen i kanalen överstiger 72°C löser smältsäkringen ut och spjällbladen stängs automatiskt. Spjällbladen stängs och två låsbleck ser till att bladet stannar i stängt läge vilket förhindrar att rök och eld kan passera. Brandbacksspjället monteras i en ventilationskanal i samma diameter och sitter kvar på plats med en gummitätningsring.

  Testad enligt EN 1366-2 upp till 300 Pa. SC+60 installeras i ventilationskanaler som går genom byggnadselement. Lämplig för inomhusbruk i betongvägg, betonggolv och gipsvägg (med stålreglar). Underhållsfri. Kan monteras med axeln i alla positioner (0-360°). Luft kan flöda från båda riktningar. Brandbacksspjället måste finnas åtkomligt för inspektion och underhåll. Observera säkerhetsavstånd till andra byggelement. Längden hänvisar till hur långt bladet sticker ut från spjället.
  Mer info
  4 Varianter
 • Kontrollenhet RCDU2, Bevent Rasch
  Kontrollenhet RCDU2, Bevent Rasch
  RCDU2 är en kapslad mikroprocessorbaserad, intelligent, självövervakande kontrollenhet med möjlighet till anslutning av upp till 2 spjäll och 2 detektorer. RCDU2 kan fungera som en självständig kontrollenhet och utför automatiska funktionskontroller var 48:e timme efter spänningssättning/återställning. Funktionskontroll kan också utföras via extern kontakt. RCDU2 har elektroniska kretsar som automatiskt ansluter de utgångar som har inkopplade spjällställdon. Detektoringången har elektronisk kortslutningssäkring. Samtliga anslutna spjäll intar larmläge vid kortslutning eller avbrott i någon detektorslinga. RCDU2 kan inta larmdriftläge via externt inkommande larm.

  Med inbyggd transformator från 230V till 24V för matning av ställdon. Upp till 2 st spjäll och 2st rökdetektorer. Indikering av varje enskilt spjäll. Möjlighet till externt inkommande larm. Växlande reläkontakter för summalarm samt för nedsmutsad detektor.
  Mer info
  1 Variant
 • Brand-/brandgasspjäll BSKC6, Bevent Rasch
  Brand-/brandgasspjäll BSKC6, Bevent Rasch
  Cirkulärt brand/brandgasspjäll som finns i storlekar från 100 mm till 630 mm. Brandklass EI60/EI60S. Utrustat med 24V säkerhetsställdon och termisk sensor. Strömlöst stängt. Låg vikt och enkelt montage. Många montagealternativ. P-märkt och CE-märkt. BSKC6 levereras alltid med elektriskt säkerhetsställdon med fjäderåtergång komplett med termisk sensor med tryckknapp för lokal manuell funktionstest. Komplettera gärna med montagekit BRMK.
  Mer info
  9 Varianter
 • Montagekit för BSKC6, Bevent Rasch
  Montagekit för BSKC6, Bevent Rasch
  BRMK är ett komplett montagekit för brandspjäll BSKC6. Ett montagekit per spjäll. I kitet ingår allt som behövs för ett godkänt montage mot vägg eller bjälklag:
  Godkänd skruv för infästning i betong- och gipsvägg.
  Fästvinklar för kanal inkl. popnit.
  Godkänd drevisolering.
  Godkänd brandskyddsmassa för tätning.
  Skruvbits för montage av termisk sensor.
  BRMK finns för storlek Ø100-Ø315 mm (BRMK-1) och för storlek Ø400-Ø630 mm (BRMK-2).
  Mer info
  2 Varianter
 • Brand-/brandgasspjäll FDMC , Grundström
  Brand-/brandgasspjäll FDMC , Grundström
  FDMC är ett brand-/brandgasspjäll som endast kan monteras i vägg. Spjällen kan placeras i ett godtyckligt läge. Spjällbladet stänger automatiskt luftkanalen med ett ställdon med fjäderretur. Spjället är tätat med en silikonpackning mot inträngande rök efter bladets stängning. Samtidigt är spjällbladet inbäddat i ett material vilket utökar dess kapacitet och säkrar kanalens lufttäthet.
  Brandspjällen är lämpliga för installation i godtycklig position i vertikala och horisontella kanaldelar i brandavskiljande konstruktioner. Monteringen måste göras så att det är helt uteslutet att belastningar från brandavskiljande konstruktioner kan överföras till spjället. Parallella luftkanaler måste hängas eller stödjas så att det är helt uteslutet att belastningar från dessa kanaler kan överföras till spjället. För att ge nödvändigt utrymme till spjällets styrenhet måste alla andra objekt vara belägna minst 350 mm från spjällets delar. Inspektionshålet måste vara tillgängligt. Avståndet mellan brandspjäll och byggnadsdel (väggar eller tak) måste vara minst 75 mm. I händelse av att två eller flera spjäll är tänkta att installeras i samma brandavskiljande konstruktion måste avståndet till närliggande spjäll vara minst 200 mm. Spjällen är i alla varianter klassade som EI 60 (ve, ho,i-o) S enl. SS-EN 13501-3 och testade enl. SS-EN 1366-2 och SS-EN 15650.

  Ställdon: Belimo BLF24-T/BLF230-T. Ställdonets höjd tillkommer till spjällets mått.
  Omgivningstemperatur: -30 °C … + 50 °C vid normal drift. Säkert läge kan uppnås upp till max. 75°C.
  Anslutning motor: 1 m kabel, 2 x 0,75 mm2.
  Maximalt hastighet av luftflöde genom ventilen: 12 m/s.
  Höjden avser spjällets totala höjd, inklusive ställdon.
  Mer info
  16 Varianter
 • Brand-/brandgasspjäll FDMA , Grundström
  Brand-/brandgasspjäll FDMA , Grundström
  Brandspjällen är lämpliga för installation i godtycklig position i vertikala och horisontella kanaldelar i brandavskiljande konstruktioner. Kan användas i explosiva EX miljöer. Monteringen måste göras så att det är helt uteslutet att belastningar från brandavskiljande konstruktioner kan överföras till spjället. Parallella luftkanaler måste hängas eller stödjas så att det är helt uteslutet att belastningar från dessa kanaler kan överföras till spjället. Spjällen levereras i standardutförandet i galvaniserad plåt utan någon annan ytbehandling. Spjällbladen är utförda i brandbeständiga asbestfria skivor av mineralull. Fästelementen är galvaniserade.

  Avståndet mellan brandspjäll och byggnadsdel (väggar eller tak) måste vara minst 75 mm. I händelse av att två eller flera spjäll är tänkta att installeras i samma brandavskiljande konstruktion måste avståndet till närliggande spjäll vara minst 200 mm enligt SS-EN 1366-2. Spjällbladet stänger automatiskt luftkanalen med ett ställdon med fjäderretur. Spjället är tätat med en silikonpackning mot inträngande rök efter bladets stängning. Brandspjällen har testats enligt SS-EN 1366-2 och SS-EN 15650. Brandmotstånd enligt EN 13501-3 + A1 är EI-S90.

  Ställdon: Belimo BF24-T/BF230-T. Ställdonets höjd tillkommer till spjällets mått.
  Omgivningstemperatur: -30 °C … + 50 °C vid normal drift. Säkert läge kan uppnås upp till max. 75°C.
  Anslutning motor: 1 m kabel, 2 x 0,75 mm2.
  Maximalt hastighet av luftflöde genom ventilen: 12 m/s.
  Höjden avser spjällets totala höjd, inklusive ställdon.
  Mer info
  8 Varianter
 • Brand-/brandgasspjäll FDMB, Grundström
  Brand-/brandgasspjäll FDMB, Grundström
  FDMB är ett brand/brandgasspjäll som även kallas universalspjäll. Kan monteras i vägg och utanför vägg. Brandspjällen är lämpliga för installation i godtycklig position i vertikala och horisontella kanaldelar i brandavskiljande konstruktioner. Monteringen måste göras så att det är helt uteslutet att belastningar från brandavskiljande konstruktioner kan överföras till spjället. Parallella luftkanaler måste hängas eller stödjas så att det är helt uteslutet att belastningar från dessa kanaler kan överföras till spjället. Spjällen levereras i standardutförandet i galvaniserad plåt utan någon annan ytbehandling. Spjällbladen är utförda i brandbeständiga asbestfria skivor av mineralull. Fästelementen är galvaniserade.

  Avståndet mellan brandspjäll och byggnadsdel (väggar eller tak) måste vara minst 75 mm. I händelse av att två eller flera spjäll är tänkta att installeras i samma brandavskiljande konstruktion måste avståndet till närliggande spjäll vara minst 200 mm enligt SS-EN 1366-2. Spjällbladet stänger automatiskt luftkanalen med ett ställdon med fjäderretur. Spjället är tätat med en silikonpackning mot inträngande rök efter bladets stängning. Testad i enlighet med EN 1366-2 (prEN 15.650) tillsammans med EN 1363-1. Brandmotstånd enligt EN 13501-3 + A1 är EI-S90.

  Ställdon: Belimo BF24-T/BF230-T alternativt BLF24-T/BLF230-T. Ställdonets höjd tillkommer till spjällets mått.
  Omgivningstemperatur: -30 °C … + 50 °C vid normal drift. Säkert läge kan uppnås upp till max. 75°C.
  Anslutning motor: 1 m kabel, 2 x 0,75 mm2.
  Maximal hastighet av luftflöde genom ventilen är 12m/s
  Mer info
  14 Varianter
 • Brand-/brandgasspjäll ETPR-EI-1 med 24V ställdon och termisk sensor, Fläktwoods
  Brand-/brandgasspjäll ETPR-EI-1 med 24V ställdon och termisk sensor, Fläktwoods
  Cirkulära brandspjäll ETPR-EI-1 med inbyggt elektriskt ställdon och termisk sensor. Spjället är avsett att monteras i vägg eller mellanbjälklag och anslutas till en cirkulär kanalkoppling. Spjällets konstruktion möjliggör installation av spjällaxel antingen horisontalt eller vertikalt. Spjällets hölje tillverkas i varmförzinkad stålplåt och bladet i brandisolerande material. I samband med övervakningssystem FICO-128 eller FICO-2 används 24V ställdon. Motoriserade spjäll är testade 10000 gånger (öppet/stängt) och därför kan därmed användas även i daglig ventilation som avstängningsspjäll. Med hänvisning till P-märket skall funktion av brand - / brandgasspjäll testas automatiskt minst en gång var 48:e timme.

  ETPR-EI-1 är testad enligt EN1366-2 och uppfyller brandklass EI 60 S / E 120. CE-märkt i enlighet med produktstandard EN 15650:2010. Brandspjällets hölje motsvarar täthetsklass C enligt EN 1751. Brandspjället uppfyller kraven för täthetsklass 3 enligt EN 1751. Spjället kan installeras både horisontellt och vertikalt. Med Veloduct-anslutning.
  Mer info
  5 Varianter
 • Kanalgenomföring Heatstop HSHA, Hagab
  Kanalgenomföring Heatstop HSHA, Hagab
  Med kanalgenomföringen Heatstop bryts värmeledande konstruktioner i ventilationen. Placeras mot byggnadsdel. Vid brand förutsätts ingen brandgas strömma i ventilationskanalen. Lednings- och strålningsvärme förhindras aktivt av bl.a. gipsmaterial att transporteras till intilliggande brandcell. Genom att värmen hindras från att ledas utanför brandcellen, minskar risken för att branden sprids vidare på grund av en upphettad ventilations-kanal. Produkten består av ett plåtrör i påskjutsdimension och ett utvändigt svep av förzinkad stålplåt med mellanliggande gips och brandisolering.
  HEATSTOP är en mycket kompakt produkt med kort bygglängd och monteras på valfri sida av brandväggen. Brandteknisk klass motsvarande EI 30 och EI 60.
  Material: Förzinkad stålplåt, gips och isolering (tillval rostfri stålplåt).
  Mer info
  5 Varianter
 • Backströmningsskydd BASIC-4, Hagab
  Backströmningsskydd BASIC-4, Hagab
  Backströmningsskydd BASIC 4, är ett självverkande, vid brand omedelbart aktiverat skydd mot spridning av brandgaser i tilluftskanalen i FT(X)-system med fläktarna i drift. Stänger vid fel strömningsriktning i ventilationskanalen. BASIC 4 har nippelanslutning och är försett med inspektionslucka med bajonettlåsning. Utförande för kanalanslutning. Särskilt lämpligt för bostäder, hotell och äldreboende.
  Basic är typgodkänd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut; typgodkännandebevis 0016/05. Uppfyller täthetsklass 2 enl. AMA VVS & Kyl 16.
  Material: Förzinkad stålplåt.
  Mer info
  3 Varianter
 • Brandgasspjäll EKO SRB, 24 Volt
  Brandgasspjäll EKO SRB, 24 Volt
  Ett typgodkänt brandgasspjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag. Alternativt kan det placeras efter luftbehandlingsaggregat som betjänar mer än en brandcell. 24 Volt elektriskt ställdon.
  För mer information se www.ekovent.se.
  Mer info
  9 Varianter
 • Kontrollenhet RCMU8, Bevent Rasch
  Kontrollenhet RCMU8, Bevent Rasch
  RCMU är en kapslad mikroprocessorbaserad, intelligent, självövervakande kontrollenhet indelad i fyra grupper, A till D, med möjlighet till anslutning av upp till 2 spjäll och 2 detektorer per grupp. RCMU8 fungerar antingen som en självständig kontrollenhet och utför automatiska funktionskontroller var 48:e timme efter spänningssättning/återställning, eller inkopplas i ett nätverk till minimaster RCMM för central registrering, styrning och övervakning. Kontrollenheten kan även anslutas till LonWorks då man använder RCMU8-LW. Vid anslutning till Modbus används RCMU8-MOD. Funktionskontroll kan också startas via extern kontakt. RCMU har elektroniska kretsar som automatiskt ansluter de utgångar som har inkopplade spjällställdon.

  Med inbyggd transformator från 230V till 24V för matning av ställdon. Upp till 8st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper. Indikering av varje enskilt spjäll. Möjlighet till externt inkommande larm och nattdriftsfunktion. Växlande reläkontakter för summalarm samt för nedsmutsad detektor. Växlande relä för t.ex. avstängning av aggregat vid funktionstest.
  Mer info
  1 Variant
 • Kontrollenhet ABAV-S3 230V, Hagab
  Kontrollenhet ABAV-S3 230V, Hagab
  ABAV-S3 kontrollenhet för rökdetektorer med eller utan servicelarm. Försedd med reläkontakter för styrning av t.ex. spjäll och fläktar. ABAV-S3 är dessutom försedd med servicelarm- och fellarmreläer.
  Matningsspänning: 230V AC
  Effektförbrukning: 1,8 VA
  Larmutgångar: En växlande kontakt 250V, 8A
  En brytande kontakt 250V, 8A
  Servicelarmutgång: En slutande kontakt 250V, 5A
  Fellarmutgång: En växlande kontakt 250V, 5A
  Mer info
  1 Variant
 • Brandgasspjäll ETPR-E-1 med 24V ställdon och termisk sensor, Fläkt Woods
  Brandgasspjäll ETPR-E-1 med 24V ställdon och termisk sensor, Fläkt Woods
  Brandgasspjäll ETRP med 24V AC/DC ställdon och termisk sensor. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgasspridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar i brandteknisk klass EI skall kanalsystemet isoleras och skyddsavstånd beaktas till skydd mot spridning av brand (BBR 5:652). I samband med övervakningssystem typ FICO används 24 V ställdon. Spjället kan även levereras med ett 230V ställdon. Motoriserade spjäll är testade 10 000 gånger (öppet/stängt) och kan därmed även användas i daglig ventilation som avstängningsspjäll. Med hänvisning till P-märket skall funktion av brand-/brandgasspjäll testas automatiskt minst en gång var 48:e timme.

  ETPR-E-1 är ett CE märkt brandgasspjäll i brandteknisk klass E60/E90/E120. Spjället har också svenskt P-märket från SP/SITAC. CE märkning ETPR-E-1: SP No. 0402-CPD-SC0400-12. Brandklass enligt EN 13501-3. Spjället uppfyller täthetsklass 3 enligt VVS AMA. Höljet uppfyller täthetsklass C enligt VVS AMA. Differenstryck över stängt spjäll kan vara 2500 Pa vilket motsvarar tryckklass B. Uppfyller miljöklass C2.
  Mer info
  8 Varianter
 • Brand-/brandgasspjäll EKO SRBG, 24 Volt
  Brand-/brandgasspjäll EKO SRBG, 24 Volt
  Ett typgodkänt brand-/brandgasspjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar.
  Spjället monteras i brandavskiljande byggnadsdelar utförda enligt brandteknisk klass EI 60 bestående av godkända lättväggs- eller betongkonstruktioner och i ventilationskanaler.
  24 Volt elektriskt ställdon.
  Mer info
  9 Varianter
 • Spjällmodul RCTU
  Spjällmodul RCTU
  RCTU är en kapslad spjällmodul avsedd för 1 spjäll och 1 rökdetektor samt ingång för 0-10V styrning. När en rökdetektor anger brand så stängs spjället som är anslutet till modulen samt övriga sektionen. RCTU är avsedd att användas i ett nätverk tillsammans med central RCTC för styrning och övervakning. På centralen kan då status rapporteras och motioneringar beordras. Centralen kan även avläsa brandlarm samt försätta modulen i brandlarmsläge. Modulen kommunicerar via en gemensam tretrådsledning för 24V AC/DC och busskommunikation. Spjällen motioneras normalt var 48:e timme. Detta styrs via modulens interna program alternativt via kommunikation. Vid spänningsättning kontrolleras också om ett tvåläges eller reglerande spjäll är anslutet. Kan levereras fabriksmonterade på spjäll.
  Ingång för bus och matning samt för 24V ställdon. För enkel inkoppling finns även extra plintar för vidarekoppling.
  Mer info
  1 Variant

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.