Orderrader: 0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista är tom

Brandbrandgasspjäll

Visar 1 till 20 av 47

 • Brand-/brandgasspjäll BSKC6, Bevent Rasch

  Brand-/brandgasspjäll BSKC6, Bevent Rasch

  Cirkulärt brand/brandgasspjäll som finns i storlekar från 100 mm till 630 mm. Brandklass EI60/EI60S. Utrustat med 24V säkerhetsställdon och termisk sensor. Strömlöst stängt. Låg vikt och enkelt montage. Många montagealternativ. P-märkt och CE-märkt. BSKC6 levereras alltid med elektriskt säkerhetsställdon med fjäderåtergång komplett med termisk sensor med tryckknapp för lokal manuell funktionstest. Komplettera gärna med montagekit BRMK.Mer info

  9 Varianter
 • Övervakningssystem FICO-2, Fläkt Woods

  Övervakningssystem FICO-2, Fläkt Woods

  Övervakningssystem FICO-2 är ett system för övervakning och motionering av olika typer av brand/brandgasspjäll. Detta system kan hantera upp till 2 stycken spjäll samt 2 rökdetektorer. Systemet kan dessutom hantera externt brandlarm och skicka förreglingssignal till ventilationsaggregat mm. Kontrollenheten är utrustad med summalarm A och B och har ingångar för externt brandlarm samt extern förregling. Produkten är avsedd att monteras på vägg. Alla reläutgångar är potentialfria kontakter redovisade i spänningslös drift. FICO-2 är avsedd för anläggningar med få spjäll, men där ändå höga krav på säkerhet ställs. För anläggningar med fler spjäll eller för möjlighet till framtida utbyggnad av brandövervakningssystemet, se FICO-128. Anslutningskabel: Cu-kabel 1,5 mm2 Tillåten ledningslängd: Max. 100 m med 1,5 mm2 kabel Summalarmrelä: AC 24 V, 2A Förreglingsrelä: AC 24 V, 2A resistiv lastMer info

  1 Variant
 • Brandbackspjäll ABC-SC+60, ABC Vent

  Brandbackspjäll ABC-SC+60, ABC Vent

  Cirkulärt brandbackspjäll med brandmotstånd upp till 120 minuter. Brandbacksspjället hålls i öppet läge med hjälp av en smältsäkring. När temperaturen i kanalen överstiger 72°C löser smältsäkringen ut och spjällbladen stängs automatiskt. Spjällbladen stängs och två låsbleck ser till att bladet stannar i stängt läge vilket förhindrar att rök och eld kan passera. Brandbacksspjället monteras i en ventilationskanal i samma diameter och sitter kvar på plats med en gummitätningsring. Testad enligt EN 1366-2 upp till 300 Pa. SC+60 installeras i ventilationskanaler som går genom byggnadselement. Lämplig för inomhusbruk i betongvägg, betonggolv och gipsvägg (med stålreglar). Underhållsfri. Kan monteras med axeln i alla positioner (0-360°). Luft kan flöda från båda riktningar. Brandbacksspjället måste finnas åtkomligt för inspektion och underhåll. Observera säkerhetsavstånd till andra byggelement. Längden hänvisar till hur långt bladet sticker ut från spjället. Mer info

  4 Varianter
 • Styrsystem FICO-128 , Fläkt Woods

  Styrsystem FICO-128 , Fläkt Woods

  Övervakningssystem FICO-128 är ett system för övervakning och motionering av olika typer av brand/brandgasspjäll. Systemet består av kontrollenhet FCLA som huvudenhet och multibox FCBA. Multibox FCBA kan hantera två spjäll och monteras ute i anläggningen. FCLA monteras på lämplig plats och kan hantera 128 spjäll med individuell indikering. Dessa kan delas in i upp till 10 stycken grupper med individuell förregling av ventilationsaggregat för respektive grupp. I kontrollenheten är det inbyggt två reläenheter för funktion enligt ovan. Vid behov av fler grupper monteras upp till åtta extra FCFA, som innehåller ett relä, på valfri plats i systemet. Kontrollenheten är utrustad med summalarm A (brandlarm) och B (servicelarm) och har ingångar för externt brandlarm . Produkten är avsedd att monteras på vägg. Alla reläutgångar är redovisade i spänningslöst tillstånd (potentialfria kontakter). Den automatiska funktionskontrollen har inställbar intervall. Manuell funktionskontroll från kontrollenhet kan utföras på flera sätt. Hel anläggning, gruppvis eller individuell multibox. Dessutom kan manuell funktionskontroll utföras ute i anläggningen via knapp i multiboxen. Tidsstyrning av motionering kan ställas valfritt. Systemet utökas mycket enkelt med multiboxar varefter behov uppstår. Handhavandet och avläsning av systemet är enkelt via den menyuppbyggda displayen. Dessutom finns snabbvalstangenter för de vanligaste funktionerna. Panelen är också utrustad med LED-indikatorer för snabb avläsning av status på anläggningen. Via den inbyggda Modbus kommunikationen kan överordnad styrning och övervakning ske. För anläggningar med högst 2 spjäll se övervakningssystem FICO-2. Kontrollenhet FCLA-128 kan hantera upp till 128 spjäll tillsammans med multibox FCBA-2. Till varje multibox kan två spjäll och två rökdetektorer kopplas in. Anslutningskabel: Cu-kabel 1,5 mm2 Kommunikationsledning: FKAR-PG 2x2x0,5 kontorsmiljö, ELAKY 2x2x0,6 industrimiljö Tillåtna ledningslängder: 1100 m Batteri: Litium CR2032Mer info

  3 Varianter
 • Brandgasspjäll ETPR-E-1 med 24V ställdon och termisk sensor, Fläkt Woods

  Brandgasspjäll ETPR-E-1 med 24V ställdon och termisk sensor, Fläkt Woods

  Brandgasspjäll ETRP med 24V AC/DC ställdon och termisk sensor. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgasspridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar i brandteknisk klass EI skall kanalsystemet isoleras och skyddsavstånd beaktas till skydd mot spridning av brand (BBR 5:652). I samband med övervakningssystem typ FICO används 24 V ställdon. Spjället kan även levereras med ett 230V ställdon. Motoriserade spjäll är testade 10 000 gånger (öppet/stängt) och kan därmed även användas i daglig ventilation som avstängningsspjäll. Med hänvisning till P-märket skall funktion av brand-/brandgasspjäll testas automatiskt minst en gång var 48:e timme. ETPR-E-1 är ett CE märkt brandgasspjäll i brandteknisk klass E60/E90/E120. Spjället har också svenskt P-märket från SP/SITAC. CE märkning ETPR-E-1: SP No. 0402-CPD-SC0400-12. Brandklass enligt EN 13501-3. Spjället uppfyller täthetsklass 3 enligt VVS AMA. Höljet uppfyller täthetsklass C enligt VVS AMA. Differenstryck över stängt spjäll kan vara 2500 Pa vilket motsvarar tryckklass B. Uppfyller miljöklass C2.Mer info

  8 Varianter
 • Brandgasspjäll ETPR-E-1 med 230V ställdon och termisk sensor, Fläkt Woods

  Brandgasspjäll ETPR-E-1 med 230V ställdon och termisk sensor, Fläkt Woods

  Brandgasspjäll ETRP med 230 V AC ställdon och termisk sensor. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgasspridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar i brandteknisk klass EI skall kanalsystemet isoleras och skyddsavstånd beaktas till skydd mot spridning av brand (BBR 5:652). I samband med övervakningssystem typ FICO kan spjället även levereras med ett 24 V ställdon. Motoriserade spjäll är testade 10 000 gånger (öppet/stängt) och kan därmed även användas i daglig ventilation som avstängningsspjäll. Med hänvisning till P-märket skall funktion av brand-/brandgasspjäll testas automatiskt minst en gång var 48:e timme. ETPR-E-1 är ett CE märkt brandgasspjäll i brandteknisk klass E60/E90/E120. Spjället har också svenskt P-märket från SP/SITAC. CE märkning ETPR-E-1: SP No. 0402-CPD-SC0400-12. Brandklass enligt EN 13501-3. Spjället uppfyller täthetsklass 3 enligt VVS AMA. Höljet uppfyller täthetsklass C enligt VVS AMA. Differenstryck över stängt spjäll kan vara 2500 Pa vilket motsvarar tryckklass B. Uppfyller miljöklass C2.Mer info

  8 Varianter
 • Brandgasspjäll RABC, Bevent Rasch

  Brandgasspjäll RABC, Bevent Rasch

  Cirkulärt brandgasspjäll som finns i storlekar från 100 mm till 630 mm. Brandklass E60/E120S. Utrustat med 24V säkerhetsställdon och termisk sensor. Strömlöst stängt. För montage i horisontella eller vertikala kanaler. RABC levereras alltid med elektriskt säkerhetsställdon med fjäderåtergång komplett med termisk sensor med tryckknapp för lokal manuell funktionstest.P-märkt och CE-märkt. Mer info

  9 Varianter
 • Kontrollenhet RCDU2, Bevent Rasch

  Kontrollenhet RCDU2, Bevent Rasch

  RCDU2 är en kapslad mikroprocessorbaserad, intelligent, självövervakande kontrollenhet med möjlighet till anslutning av upp till 2 spjäll och 2 detektorer. RCDU2 kan fungera som en självständig kontrollenhet och utför automatiska funktionskontroller var 48:e timme efter spänningssättning/återställning. Funktionskontroll kan också utföras via extern kontakt. RCDU2 har elektroniska kretsar som automatiskt ansluter de utgångar som har inkopplade spjällställdon. Detektoringången har elektronisk kortslutningssäkring. Samtliga anslutna spjäll intar larmläge vid kortslutning eller avbrott i någon detektorslinga. RCDU2 kan inta larmdriftläge via externt inkommande larm. Med inbyggd transformator från 230V till 24V för matning av ställdon. Upp till 2 st spjäll och 2st rökdetektorer. Indikering av varje enskilt spjäll. Möjlighet till externt inkommande larm. Växlande reläkontakter för summalarm samt för nedsmutsad detektor.Mer info

  1 Variant
 • Kontrollenhet RCBK4, Bevent Rasch

  Kontrollenhet RCBK4, Bevent Rasch

  RCBK4 är en kapslad mikroprocessorbaserad, intelligent, självövervakande kontrollenhet indelad i två grupper, A och B, med möjlighet till anslutning av upp till 2 spjäll och 2 detektorer per grupp. Kan användas i två av varandra oberoende ventilationssystem. RCBK4 fungerar antingen som en självständig kontrollenhet och utför automatiska funktionskontroller var 48:e timme efter spänningssättning/återställning. Den kan också inkopplas i ett nätverk till minimaster RCMM för central registrering, styrning och övervakning. För anslutning till LonWorks används RCBK4-LW och för anslutning till Modbus används RCBK4-MOD. Funktionskontroll kan också utföras via extern kontakt. Kontrollenheten har elektroniska kretsar som automatiskt ansluter de utgångar som har inkopplade spjällställdon. Med inbyggd transformator från 230V till 24V för matning av ställdon. Upp till 4st spjäll och 4st rökdetektorer uppdelat på två grupper. Indikering av varje enskilt spjäll. Möjlighet till externt inkommande larm och nattdriftsfunktion. Växlande reläkontakter för summalarm samt för nedsmutsad detektor. Växlande relä för t.ex. avstängning av aggregat vid funktionstest.Mer info

  1 Variant
 • Kontrollenhet RCMU8, Bevent Rasch

  Kontrollenhet RCMU8, Bevent Rasch

  RCMU är en kapslad mikroprocessorbaserad, intelligent, självövervakande kontrollenhet indelad i fyra grupper, A till D, med möjlighet till anslutning av upp till 2 spjäll och 2 detektorer per grupp. RCMU8 fungerar antingen som en självständig kontrollenhet och utför automatiska funktionskontroller var 48:e timme efter spänningssättning/återställning, eller inkopplas i ett nätverk till minimaster RCMM för central registrering, styrning och övervakning. Kontrollenheten kan även anslutas till LonWorks då man använder RCMU8-LW. Vid anslutning till Modbus används RCMU8-MOD. Funktionskontroll kan också startas via extern kontakt. RCMU har elektroniska kretsar som automatiskt ansluter de utgångar som har inkopplade spjällställdon. Med inbyggd transformator från 230V till 24V för matning av ställdon. Upp till 8st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper. Indikering av varje enskilt spjäll. Möjlighet till externt inkommande larm och nattdriftsfunktion. Växlande reläkontakter för summalarm samt för nedsmutsad detektor. Växlande relä för t.ex. avstängning av aggregat vid funktionstest.Mer info

  1 Variant
 • Rökdetektor RCRD optisk för takmontage, Bevent Rasch

  Rökdetektor RCRD optisk för takmontage, Bevent Rasch

  Detektor för rumsmontage i tak med optiskt detektorhuvud och sockel med bajonettfattning. Servicelarm som indikerar nedsmutsat detektorhuvud. Spänningsmatning sker från kontrollpanel eller kontrollenhet.Mer info

  1 Variant
 • Spjällmodul RCTU

  Spjällmodul RCTU

  RCTU är en kapslad spjällmodul avsedd för 1 spjäll och 1 rökdetektor samt ingång för 0-10V styrning. När en rökdetektor anger brand så stängs spjället som är anslutet till modulen samt övriga sektionen. RCTU är avsedd att användas i ett nätverk tillsammans med central RCTC för styrning och övervakning. På centralen kan då status rapporteras och motioneringar beordras. Centralen kan även avläsa brandlarm samt försätta modulen i brandlarmsläge. Modulen kommunicerar via en gemensam tretrådsledning för 24V AC/DC och busskommunikation. Spjällen motioneras normalt var 48:e timme. Detta styrs via modulens interna program alternativt via kommunikation. Vid spänningsättning kontrolleras också om ett tvåläges eller reglerande spjäll är anslutet. Kan levereras fabriksmonterade på spjäll. Ingång för bus och matning samt för 24V ställdon. För enkel inkoppling finns även extra plintar för vidarekoppling.Mer info

  1 Variant
 • Central för anslutning RCTC av spjällmoduler RCTU

  Central för anslutning RCTC av spjällmoduler RCTU

  RCTC är en självövervakande kontrollpanel som används som en central för spjällmoduler RCTU. Till RCTC kan 59 RCTU anslutas. För större system används expansionsenhet R30. Den kan hantera ytterligare 59 spjäll per enhet. RCTC kan hantera upp till tre R30, det maximala antalet blir alltså 236 spjäll. Kommunikationen mellan RCTC och anslutna RCTU sker via en tretrådskabel med fri uppbyggnad (fri topologi) i linjärt, avgrenat eller stjärnformat nätverk. RCTC har ett inbyggt batterisäkrat ur där tiden för motionering kan ställas. Vid kommunikationsfel intar spjällmodul RCTU larmdrift. Driftstatus indikeras på varje RCTU men kan också avläsas på RCTC. RCTC har en display och knappsats för att kontrollera aktuell status, göra inställningar, utföra funktionstester och återställa rökdetektorer. Modulerna kan t.ex. sektioneras. Larmfunktioner A-larm: Utlöst detektor, kommunikationsfel, spänningsbortfall, fel i detektorslinga och extern inkommande larm. B-larm: Spjällfel, spänningsbortfall, systemfel. Servicelarm: Nedsmutsad detektor. Ingångar: Extern larm, nattdrift, återställning (återställer extern larm), funktionstest, ethernet. Driftutgång: Exempelvis funktionstest Anslutningsspänning: 24V AC/DC Kommunikationsport: Ethernet Mer info

  2 Varianter
 • Backströmningsskydd BASIC-1, Hagab

  Backströmningsskydd BASIC-1, Hagab

  Backströmningsskydd BASIC är ett självverkande, vid brand omedelbart aktiverat skydd mot spridning av brandgaser i tilluftskanalen i FT(X)-system med fläktarna i drift. Särskilt lämpligt för bostäder, hotell och äldreboende. I alla övriga inte brinnande brandceller fortsätter ventilation utan påverkan av branden. Det innebär att inga okontrollerade tryckvariationer, som kan orsaka brandgasspridning i otätheter i byggnadskontruktionen, förekommer i byggnaden .Med eller utan mät- och injusteringsfunktion. BASIC har täthetstestats hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås och uppfyller med god marginal täthetsklass 2 enl. AMA VVS & Kyl 12. För placering i korridorundertak. Där det finns utrymme för inspektion.Mer info

  3 Varianter
 • Backströmningsskydd BASIC-2, Hagab

  Backströmningsskydd BASIC-2, Hagab

  Backströmningsskydd BASIC 2 för fördelningslåda, är ett självverkande, vid brand omedelbart aktiverat skydd mot spridning av brandgaser i tilluftskanalen i FT(X)-system med fläktarna i drift. Stänger vid fel strömningsriktning i ventilationskanalen. Utförande för montering i fördelningslåda med nippelanslutning. Fixering med låsband i metall och snäpplås. Särskilt lämpligt för bostäder, hotell och äldreboende. Basic är typgodkänd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut; typgodkännandebevis 0016/05. Uppfyller täthetsklass 2 enl. AMA VVS & Kyl 16. Material: Förzinkad stålplåt.Mer info

  3 Varianter
 • Kanalgenomföring Heatstop HSHA, Hagab

  Kanalgenomföring Heatstop HSHA, Hagab

  Med kanalgenomföringen Heatstop bryts värmeledande konstruktioner i ventilationen. Placeras mot byggnadsdel. Vid brand förutsätts ingen brandgas strömma i ventilationskanalen. Lednings- och strålningsvärme förhindras aktivt av bl.a. gipsmaterial att transporteras till intilliggande brandcell. Genom att värmen hindras från att ledas utanför brandcellen, minskar risken för att branden sprids vidare på grund av en upphettad ventilations-kanal. Produkten består av ett plåtrör i påskjutsdimension och ett utvändigt svep av förzinkad stålplåt med mellanliggande gips och brandisolering. HEATSTOP är en mycket kompakt produkt med kort bygglängd och monteras på valfri sida av brandväggen. Brandteknisk klass motsvarande EI 30 och EI 60. Material: Förzinkad stålplåt, gips och isolering (tillval rostfri stålplåt).Mer info

  5 Varianter
 • Brand-/brandgasspjäll INTACT, Hagab

  Brand-/brandgasspjäll INTACT, Hagab

  Cirkulärt spjäll för skydd mot spridning av brand- och brandgas. Monteras mot brandklassad byggnadsdel. Spjällets brandtekniska klass är EI 60 (ve i o)S, EI 60 (ho i Spjället har ett fabriksmonterat ställdon (24V) och styrs från någon av HAGAB´s styrenheter. Ställdonet har fjäderåtergång och levereras alltid med termisk sensor. Den termiska sensorn bryter spänningen när temperaturen i ventilationskanalen överstiger 72 °C varvid spjället stänger på fjäderåtergången. Levereras med nippelanslutning enligt Svensk Standard. Spjällbladets ringa tjocklek ger lågt tryckfall och medger god reglering av luftflödet. Spjället är godkänt (upp till Ø315 mm) som reglerande spjäll och då försett med reglerande ställdon (0-10V). Material: Förzinkad stålplåt, tillval rostfri stålplåt.Mer info

  10 Varianter
 • Brandgasspjäll CSHA-ES, Hagab

  Brandgasspjäll CSHA-ES, Hagab

  CSHA-ES cirkulärt spjäll för skydd mot spridning av brandgas i ventilationssystem. Med nippelanslutning enligt Svensk spirostandard. Spjällets brandtekniska klass är E 60(ve i o)S. Provat enligt harmoniserad produktstandard EN 15650:2010, vilket innebär att produkten är CE-märkt. Spjället har ett fabriksmonterat ställdon (24V) och styrs från någon av HAGAB´s styrenheter. Ställdonet har fjäderåtergång och levereras alltid med termisk sensor. Den termiska sensorn bryter spänningen när temperaturen i ventilationskanalen överstiger 72 °C varvid spjället stänger på fjäderåtergången. Material: Förzinkad stålplåt, tillval rostfri stålplåt.Mer info

  9 Varianter
 • Kontrollenhet ABAV-S3 230V, Hagab

  Kontrollenhet ABAV-S3 230V, Hagab

  ABAV-S3 kontrollenhet för rökdetektorer med eller utan servicelarm. Försedd med reläkontakter för styrning av t.ex. spjäll och fläktar. ABAV-S3 är dessutom försedd med servicelarm- och fellarmreläer. Matningsspänning: 230V AC Effektförbrukning: 1,8 VA Larmutgångar: En växlande kontakt 250V, 8A En brytande kontakt 250V, 8A Servicelarmutgång: En slutande kontakt 250V, 5A Fellarmutgång: En växlande kontakt 250V, 5AMer info

  1 Variant

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.