Orderrader: 0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Brand-brandgasspjäll m tillbehör

Visar 1 till 20 av 56

 • Rökdetektor EVC-PY-DA optisk för takmontage, Calectro
  Rökdetektor EVC-PY-DA optisk för takmontage, Calectro
  Rökdetektor EVC-PY-DA har försetts med en ny optisk kammare samt en ny ljuskälla. Tack vare detta har detektorns förmåga att upptäcka även små partiklar från en begynnande brand ökat avsevärt. Genom den nya konstruktionen kan EVC-PY-DA ersätta den joniserande rökdetektorn, som hittills har varit överlägset bäst. Detekteringskammaren innehåller en lys- och fotodiod. Normalt träffar inte ljusstrålen fotodioden, men när rök tränger in i kammarlabyrinten reflekteras lysdiodens ljusstråle av röken så att den träffar fotodioden. Strömmen genom fotodioden ändras och larm erhålls. Detektorinsatsen består av vit PC med metallnät runt kammaren.

  EVC-PY-DA har en intelligent övervakningskrets som kontinuerligt kontrollerar och justerar känsligheten för optimal funktion under detektorns hela livslängd. När detektorn inte längre kan kompensera för miljöpåverkan indikeras ett servicelarm. Detektorns konstruktion gör den nästan helt immun mot höga lufthastigheter, nedsmutsning och radiofrekvensstörningar. Detektorn är försedd med bajonettfattning. Känslighet enligt EN-54-7. Testad enligt EN-54 av VdS (Tyskland). Kapslingsklassen som är redovisad är angiven för sockeln.

  Driftström: Max 50 μA
  Larmström: Ca. 40 mA (vid 22V)
  Servicelarmström: Ca. 10 mA (vid 22V)
  Tillåten luftfuktighet: 99% rF
  Mer info
  1 Variant
 • Rökdetektor UG-3-O optisk för kanalmontage, Calectro
  Rökdetektor UG-3-O optisk för kanalmontage, Calectro
  Optisk rökdetektor UG-3-O för kanalmontage. Uniguard Superflow är utvecklad för att mäta rökgaser i ventilationskanaler och består av en rökdetektor, monterad i ett adaptorsystem där både rör och kapsling är specialkonstruerade för optimal luftströmning genom rökdetektorn. Systemet uppfyller därmed alla krav på en god brandsäkerhet vid lufthastigheter mellan 0,2 m/s och 20 m/s. Uniguard används tillsammans med en kontrollenhet (t ex ABAV-S3) till styrning av brandspjäll och fläktar, akustiska och/ eller optiska larm mm. Detektorn är försedd med bajonettfattning. Testad och godkänd rökdetektor enligt EN-54, UG-3-O enligt VdS.

  UG-3-O har en intelligent övervakningskrets som kontinuerligt kontrollerar och justerar känsligheten för optimal funktion under detektorns hela livslängd. När detektorn inte längre kan kompensera för miljöpåverkan startas ett servicelarm, vilket indikerar att detektorn behöver bytas ut, alternativt rengöras. Venturirör 0,6 meter ingår. Matningsspänningen avser kontrollenheten.

  Servicelarmström: ~ 10 mA (vid 22V)
  Larmström: ~ 40 mA (vid 22V)
  Luftfuktighet: Max. 99% RH
  Mer info
  1 Variant
 • Rökdetektor FDKS-1 optisk för kanal, Fläkt Woods
  Rökdetektor FDKS-1 optisk för kanal, Fläkt Woods
  Optisk rökdetektor för montage i ventilationskanal. Rökdetektorn monteras med fläns skruvad i luftkanalen och med detektorröret (aluminium) i luftströmmen. Uppfyller norm EN54 del 7 och 9 för röktyp och rökintensitet.
  Mer info
  1 Variant
 • Rökdetektorprovare RDP-300, Calectro
  Rökdetektorprovare RDP-300, Calectro
  Rökspray för funktionskontroll av rökdetektorer monterade i tak eller kanal.Enheten är försedd med rörmunstycke. Sprayflaskan räcker till många tester. Fungerar både till joniserande och optiska rökdetektorer.
  E-nummer: 63 030 65.
  Mer info
  1 Variant
 • Kontrollenhet ABAV-S3, Calectro
  Kontrollenhet ABAV-S3, Calectro
  Kontrollenhet ABAV-S3 för rökdetektorer UG-3-O och EVC-PY-DA. DIN-montage. Lysdioder för status kontroll, samt reset knapp på fronten. Kontrollenheten är försedd med reläkontakter för styrning av t.ex. spjäll och fläktar samt med servicelarm- och fellarmreläer. Finns i utförande 24V alternativt 230V. Kan användas i slinga med upp till 30 rökdetektorer. Slutmotstånd 2,2 kOhm som standard.
  Mer info
  2 Varianter
 • Brandgasspjäll RSHA, Hagab
  Brandgasspjäll RSHA, Hagab
  Ventilationsspjället RSHA har en funktion som innebär reglering av luftflöden och fullständig tillslutning. Styrning kan ske antingen manuellt eller elektroniskt via don.
  Mer info
  26 Varianter
 • Styr- och övervakningssytem 24 V, EKO-KE16
  Styr- och övervakningssytem 24 V, EKO-KE16
  Används för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll med 24 V spjällmotor samt olika typer av rökdetektorer.
  Mer info
  1 Variant
 • Kontrollenhet RCMU8, Bevent Rasch
  Kontrollenhet RCMU8, Bevent Rasch
  RCMU är en kapslad mikroprocessorbaserad, intelligent, självövervakande kontrollenhet indelad i fyra grupper, A till D, med möjlighet till anslutning av upp till 2 spjäll och 2 detektorer per grupp. RCMU8 fungerar antingen som en självständig kontrollenhet och utför automatiska funktionskontroller var 48:e timme efter spänningssättning/återställning, eller inkopplas i ett nätverk till minimaster RCMM för central registrering, styrning och övervakning. Kontrollenheten kan även anslutas till LonWorks då man använder RCMU8-LW. Vid anslutning till Modbus används RCMU8-MOD. Funktionskontroll kan också startas via extern kontakt. RCMU har elektroniska kretsar som automatiskt ansluter de utgångar som har inkopplade spjällställdon.

  Med inbyggd transformator från 230V till 24V för matning av ställdon. Upp till 8st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper. Indikering av varje enskilt spjäll. Möjlighet till externt inkommande larm och nattdriftsfunktion. Växlande reläkontakter för summalarm samt för nedsmutsad detektor. Växlande relä för t.ex. avstängning av aggregat vid funktionstest.
  Mer info
  1 Variant
 • Rökdetektor SDD-OE50/OE65 optisk för kanalmontage, Regin
  Rökdetektor SDD-OE50/OE65 optisk för kanalmontage, Regin
  SDD-OE är en enkelrörs optisk rökdetektor för kanalmontage som används till att detektera brandrök i ventilationssystem. Detektorn finns med eller utan servicelarm. Flera detektorer kan anslutas till en kontrollenhet. Detektorn är skyddad mot påverkan från RFI (radiostörningar). Driftspänningen avser användande med kontrollenhet. Venturiröret är tillverkat av aluminium och kan förkortas för att anpassas till alla kanalstorlekar. Detektorn klarar lufthastigheter upp till 20 m/s.
  Mer info
  2 Varianter
 • Kontrollenhet RCDU2, Bevent Rasch
  Kontrollenhet RCDU2, Bevent Rasch
  RCDU2 är en kapslad mikroprocessorbaserad, intelligent, självövervakande kontrollenhet med möjlighet till anslutning av upp till 2 spjäll och 2 detektorer. RCDU2 kan fungera som en självständig kontrollenhet och utför automatiska funktionskontroller var 48:e timme efter spänningssättning/återställning. Funktionskontroll kan också utföras via extern kontakt. RCDU2 har elektroniska kretsar som automatiskt ansluter de utgångar som har inkopplade spjällställdon. Detektoringången har elektronisk kortslutningssäkring. Samtliga anslutna spjäll intar larmläge vid kortslutning eller avbrott i någon detektorslinga. RCDU2 kan inta larmdriftläge via externt inkommande larm.

  Med inbyggd transformator från 230V till 24V för matning av ställdon. Upp till 2 st spjäll och 2st rökdetektorer. Indikering av varje enskilt spjäll. Möjlighet till externt inkommande larm. Växlande reläkontakter för summalarm samt för nedsmutsad detektor.
  Mer info
  1 Variant
 • Rökdetektor S50-OE-GA4/S65-OE optisk för takmontage, Regin
  Rökdetektor S50-OE-GA4/S65-OE optisk för takmontage, Regin
  S50-OE-GA4 och S65-OE är optiska rökdetektorer för takmontage i alla typer av lokaler. De reagerar på synliga rökpartiklar (förbränningsrester) och lämpar sig därigenom bra för detektering av brand på ett tidigt stadium. Den är konstruerad för att möta de höga krav som en modern brandinstallation ställer på detektorerna. Detektorn är skyddad mot påverkan från RFI (radiostörningar). Flera detektorer kan anslutas till en kontrollenhet. Finns i utförande med eller utan servicelarmfunktion. Ej vindkänslig. Spänningsförbrukningen är angiven vid normal drift.
  Mer info
  2 Varianter
 • Brandbackspjäll ABC-SC+60, ABC Vent
  Brandbackspjäll ABC-SC+60, ABC Vent
  Cirkulärt brandbackspjäll med brandmotstånd upp till 120 minuter. Brandbacksspjället hålls i öppet läge med hjälp av en smältsäkring. När temperaturen i kanalen överstiger 72°C löser smältsäkringen ut och spjällbladen stängs automatiskt. Spjällbladen stängs och två låsbleck ser till att bladet stannar i stängt läge vilket förhindrar att rök och eld kan passera. Brandbacksspjället monteras i en ventilationskanal i samma diameter och sitter kvar på plats med en gummitätningsring.

  Testad enligt EN 1366-2 upp till 300 Pa. SC+60 installeras i ventilationskanaler som går genom byggnadselement. Lämplig för inomhusbruk i betongvägg, betonggolv och gipsvägg (med stålreglar). Underhållsfri. Kan monteras med axeln i alla positioner (0-360°). Luft kan flöda från båda riktningar. Brandbacksspjället måste finnas åtkomligt för inspektion och underhåll. Observera säkerhetsavstånd till andra byggelement. Längden hänvisar till hur långt bladet sticker ut från spjället.
  Mer info
  4 Varianter
 • Rökdetektor SDD-S50/S65 joniserande för kanalmontage, Regin
  Rökdetektor SDD-S50/S65 joniserande för kanalmontage, Regin
  SDD enkelrörs joniserande rökdetektor för kanalmontage används för att detektera brandrök i ventilationssystem. Detektorn finns med eller utan servicelarmsfunktion. Flera detektorer kan anslutas till en kontrollenhet. Detektorn är skyddad mot påverkan från RFI (radiostörningar). Driftspänningen avser användande med kontrollenhet. Venturiröret är tillverkat av aluminium och kan förkortas för att anpassas till alla kanalstorlekar. Detektorn klarar lufthastigheter upp till 20 m/s.
  Mer info
  2 Varianter
 • Brandgasspjäll RABC, Bevent Rasch
  Brandgasspjäll RABC, Bevent Rasch
  Cirkulärt brandgasspjäll som finns i storlekar från 100 mm till 630 mm. Brandklass E60/E120S. Utrustat med 24V säkerhetsställdon och termisk sensor. Strömlöst stängt. För montage i horisontella eller vertikala kanaler. RABC levereras alltid med elektriskt säkerhetsställdon med fjäderåtergång komplett med termisk sensor med tryckknapp för lokal manuell funktionstest.P-märkt och CE-märkt.
  Mer info
  9 Varianter
 • Brand-/brandgasspjäll INTACT, Hagab
  Brand-/brandgasspjäll INTACT, Hagab
  Cirkulärt spjäll för skydd mot spridning av brand- och brandgas. Monteras mot brandklassad byggnadsdel. Spjällets brandtekniska klass är EI 60 (ve i o)S, EI 60 (ho i<- o)S. Provat enligt harmoniserad produktstandard, vilket innebär att produkten är CE-märkt. Dessutom förhöjd säkerhet och kvalitet genom P-märkning av SP Certifiering. INTACT är godkänt för montering mot byggnadsdel i brandteknisk klass EI 60. Uppfyller täthetsklass 3 och tryckklass B enl. VVS AMA & Kyl 16.

  Spjället har ett fabriksmonterat ställdon (24V) och styrs från någon av HAGAB´s styrenheter. Ställdonet har fjäderåtergång och levereras alltid med termisk sensor. Den termiska sensorn bryter spänningen när temperaturen i ventilationskanalen överstiger 72 °C varvid spjället stänger på fjäderåtergången. Levereras med nippelanslutning enligt Svensk Standard. Spjällbladets ringa tjocklek ger lågt tryckfall och medger god reglering av luftflödet. Spjället är godkänt (upp till Ø315 mm) som reglerande spjäll och då försett med reglerande ställdon (0-10V).
  Material: Förzinkad stålplåt, tillval rostfri stålplåt.
  Mer info
  9 Varianter
 • Kontrollenhet ABV, Regin
  Kontrollenhet ABV, Regin
  ABV-300/D kontrollenhet används tillsammans med rökdetektorer i serierna S65, S50, S65-OE och S50-OEGA4. Kontrollenheten strömförsörjer anslutna rökdetektorer samt överför rök- och servicelarm. Kontrollenheten övervakar kontinuerligt att spännings och strömvärden är normala. Grön lysdiod indikerar ansluten matningsspänning. Kontrollenheten kopplas till rökdetektorerna med en tvåtråds detektorslinga. Upp till 20 detektorer kan anslutas till samma kontrollenhet. Slingan skall avslutas med ett slutmotstånd i sista detektorn. Avsedd för montage på DIN-skena.

  Två reläkontakter för larm. Relä R1 har en växlande kontakt 230 V AC, 8A. Relä R2 är växlande 230 V AC, 8A på modellerna utan servicelarm och slutande 24 V AC, 1A på modellerna med servicelarmfunktionen. Dessa modeller har även ett tredje relä, S1, vilket är avsett för servicelarmet och utgörs av en slutande kontakt 24 V AC, 1A. Observera att modellerna utan servicelarm bör användas med rökdetektorer utan servicelarmfunktion.
  Mer info
  4 Varianter
 • Styr- och övervakningsenhet SLU/SLV, Hagab
  Styr- och övervakningsenhet SLU/SLV, Hagab
  SEHA-SLU/SLV har inbyggd transformator 230/24 V AC för 24 V fjäderåtergångsställdon. Enheten utför funktionskontroll var 48:e timme med start 10 timmar efter spänningssättning. Avvikelser i funktion indikeras omedelbart via lysdioder och/eller reläer. Båda modellerna kan användas fristående eller som slavenhet i nätverk med SEHA-M2 eller SEHA-COM som huvudenhet. Ingång för externt brandlarm. Kommunikation med huvudenhet sker via RS485. Via huvudenhet (SEHA-M2 eller SEHA-COM) erhålls vidare MODBUS kommunikation till centralenhet eller överordnat fastighetssystem.

  OBS! SEHA-SLU saknar ingångar för rökdetektorer och fläktstyrning samt utgångar utlöst detektor och summalarm.
  Mer info
  2 Varianter
 • Brand-/brandgasspjäll BSKC6, Bevent Rasch
  Brand-/brandgasspjäll BSKC6, Bevent Rasch
  Cirkulärt brand/brandgasspjäll som finns i storlekar från 100 mm till 630 mm. Brandklass EI60/EI60S. Utrustat med 24V säkerhetsställdon och termisk sensor. Strömlöst stängt. Låg vikt och enkelt montage. Många montagealternativ. P-märkt och CE-märkt. BSKC6 levereras alltid med elektriskt säkerhetsställdon med fjäderåtergång komplett med termisk sensor med tryckknapp för lokal manuell funktionstest. Komplettera gärna med montagekit BRMK.
  Mer info
  9 Varianter
 • Monteringsbeslag UG-MB till UG-3-O, Calectro
  Monteringsbeslag UG-MB till UG-3-O, Calectro
  Monteringsbeslag för montering av UG-3-O på runda kanaler eller plana kanaler med isolering. Ger ett enkelt montage med för borrade hål. Tätning ingår.
  Mer info
  1 Variant
 • Venturirör VR till UG-3-O, Calectro
  Venturirör VR till UG-3-O, Calectro
  Rör för större kanaler till UG-3-O. Skall kapas för att passa kanaldiametern, beräkna ca 1 dm längre än kanaldiameter. Tillverkad av aluminium.
  Mer info
  2 Varianter

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.