Orderrader: 0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista är tom

Geoprodukter

Geotextil, även benämnt fiberduk, utgör materialskiljande skikt i till exempel vägbyggnationer, husgrunder och rörgravar. Därmed erhålls markförhållanden som på lång sikt inte binder vatten. Extra stabilitet i vägbyggnationer erhålls om geonät anläggs. Geonätet binder ihop fyllnadmassorna på ett effektivt sätt vilket kan göra det möjligt att minska vägkroppens höjd. Geomembran utgör en viktig komponent i damm- och deponibyggnationer. Geotextil används även som ogräsduk helt enkelt för att hindra ogräs från att ta över större eller mindre planteringar. I sortimentet finner du även markeringsband och markeringsnät som indikerar vilken typ av ledning som ligger i rörgraven.

Visar 1 till 20 av 34

 • Geotextil Hipertex N1
  Geotextil Hipertex N1
  Vit fiberduk förpackad i UV-beständig plastfilm. Godkänd enligt SINTEF kvalitetsnorm samt ATB VÄG.
  Mer info
  9 Varianter
 • Weedkiller ogräsduk
  Weedkiller ogräsduk
  Weedkiller ogräsduk är tillverkad av 100% polypropylen, fibertjockleken har noga utvalts för att ge en minimal ljusgenomsläpplighet. För att motverka penetration underifrån har dukens undersida förstärkts genom att fibrerna har smälts samman. Hårdhetsgraden vid smältningen har noga avvägts mot kravet på vattengenomsläpplighet.
  Mer info
  2 Varianter
 • Geonät A'Grid
  Geonät A'Grid
  A-GRID geonät används för att förstärka friktionsmaterial på vägar och andra hårdgjorda ytor. Geonätet låser fast friktionsmaterial i den formstabila nätstrukturen och ger en mekanisk stabilisering med ökad bärighet och livstid. A-GRID kan med fördel användas för att förstärka vägar byggda på mark med dålig bärighet som lera och myrmark. Tack vare sin formfasta struktur så låser A-GRID fast friktionsmaterialet i en s.k förkilning. Vid belastning medför det en horisontell kraftöverföring till geonätet, samtidigt bidrar geonätet till att öka och behålla komprimeringen av fyllnadsmassorna, vilket resulterar i en betydande ökning av bärigheten. Med geonätets armerande effekt är det möjligt att reducera lagertjockleken, vilket ger betydande kostnadsbesparingar. Erfarenhet visar att lagertjockleken kan reduceras med 30-50% genom att bygga in geonät i obundna lager.
  Mer info
  3 Varianter
 • Avspärrningsnät orange, a-collection
  Avspärrningsnät orange, a-collection
  Avspärrningsnät F23 är användbart för att avgränsa eller avspärra områden på så väl byggplatser som på öppna ytor. Material polypropen.
  Mer info
  1 Variant
 • Plantex Premium Weedmax
  Plantex Premium Weedmax
  Ogräsbarriär med extra goda långtidsegenskaper. Skyddar mot tillväxt av t ex åkervinda, åkerfräken och kvickrot. Täckt duk med barkflis eller grus behåller egenskaperna i upp till 25 år. Perfekt för användning i sluttningar där täcklager annars eroderar bort av vind och regn. 4-5 års livslängd utan övertäckning.
  Mer info
  3 Varianter
 • Plantex marktäckmatta
  Plantex marktäckmatta
  Hindrar ogrästillväxt. UV-stabil och slitstark.
  Mer info
  3 Varianter
 • Tillbehör ogräsduk
  Tillbehör ogräsduk
  Träspik och platta används som förankring av ogräsduk. Spik och platta levereras separat i förpackning om 500 st/kartong.
  Mer info
  2 Varianter
 • Geotextil Typar
  Geotextil Typar
  Grå fiberduk förpackad i UV-beständig plastfilm.
  Mer info
  4 Varianter
 • Markeringsband
  Markeringsband
  Markeringsband för lägesmarkering av rörledningar i mark. Välj band med färg och märkning för respeltive installation.
  Mer info
  8 Varianter
 • Plantex Patio
  Plantex Patio
  Separationsduk även lämpad för stabilisering.Förhindrar urlakning av underliggande sand- och gruslager. Används även som skyddsduk under bassänger, tillfälliga upplag och under trädäck. Fungerar även som stabiliserande skikt under stenläggningar på garageuppfarter.
  Mer info
  1 Variant
 • Skyddsgeotextil Geotess
  Skyddsgeotextil Geotess
  Vit fiberduk förpackad i UV-beständig plastfilm för skyddsfyllning i till exempel deponier och dagvattendammar tillsammans med tät skyddsduk. CE-märkt 1213-CPR-3264.

  Observera - kontrollera leveranstid vid order.
  Mer info
  6 Varianter
 • Geotextil Hipertex N2
  Geotextil Hipertex N2
  Vit fiberduk förpackad i UV-beständig plastfilm. Godkänd enligt SINTEF kvalitetsnorm samt ATB VÄG.
  Mer info
  2 Varianter
 • Geotextil Hipertex N3
  Geotextil Hipertex N3
  Vit fiberduk förpackad i UV-beständig plastfilm. Godkänd enligt SINTEF kvalitetsnorm samt ATB VÄG.
  Mer info
  2 Varianter
 • Geotextil Hipertex N5
  Geotextil Hipertex N5
  Vit fiberduk förpackad i UV-beständig plastfilm. Godkänd enligt SINTEF kvalitetsnorm samt ATB VÄG.
  Mer info
  1 Variant
 • Geotextil Hipertex N4
  Geotextil Hipertex N4
  Vit fiberduk förpackad i UV-beständig plastfilm. Godkänd enligt SINTEF kvalitetsnorm samt ATB VÄG.
  Mer info
  2 Varianter
 • Bioweed ogräsduk
  Bioweed ogräsduk
  Duken skyddar effektivt mot ogräs och erosion i planteringar. Efter 4-5 är är plantorna etablerade och duken bryts ner av jordens mikroorganismer. Producerad av 100% naturliga växtfibrer (PLA) som ingår i det naturliga kretsloppet.
  - Ersätter mekanisk skötdel och ger växtrötter lugn och ro
  - UV-stabil och behöver inte täckas med barkflis
  - Vattengenomsläpplig och bevarar fukt i jorden
  - Suger inte upp vatten vilket hindrar ogräsfrön att gro
  - Konstgödning inte nödvändig
  - Lämnar inga restprodukter vid nedbrytning
  Mer info
  4 Varianter
 • Gjutduk
  Gjutduk
  Gjutduk för betongkostruktioner
  Mer info
  1 Variant
 • Enkadrain 5004
  Enkadrain 5004
  Dräneringsmatta bestående av en tredimensionell dräneringskärna av plastfibrer täckt på ovan- och undersidan av geotextil. För effektiv dränering av parkeringsdäck, gröna tak, källarväggar, deponier och liknande. Klarar belastning upp till 400kPa. Ersätter traditionella dräneringslager samt utgör ett effektivt skydd för underliggande membran.
  Mer info
  2 Varianter
 • Plantex Premium
  Plantex Premium
  Ogräsbarriär som släpper igenom vatten och näringsämnen till plantors rötter.
  Mer info
  1 Variant
 • Markeringsnät violett, a-collection
  Markeringsnät violett, a-collection
  Med hjälp av varnings-/markeringsnät kan man undvika onödiga grävskador på fjärrvärmerören. En speciell struktur på nätets maskor innebär att nätet fastnar i grävskopans tänder och dras med upp innan man hunnit gräva ned till själva röret.
  Mer info
  1 Variant

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.