Orderrader: 0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Minireningsverk

Enskilt avlopp är avloppslösningen i områden som inte har kommunalt avlopp. Slutna tankar och slamavskiljare med infiltration är traditionella lösningar. Intresset för minireningsverk för en till flera hushåll utgör intressanta lösningar där hög skyddsfaktor råder. Vi erbjuder en bred flora produkter inom samtliga dessa områden. Kontrollera vilka regler för enskilt avlopp som gäller i din kommun.
Välj underkategori

Visar 1 till 20 av 26

 • Minireningsverk Clean 1, Uponor
  Minireningsverk Clean 1, Uponor
  Med trådlös kommunikation ända in i köket. Clean 1 är ett biologiskt/kemiskt reningsverk som kan ta emot allt hushållsavloppsvatten från en fastighet. Funktionen bygger på satsvis reningsteknik, aktiv slamprocess och kemisk utfällning av fosfor. Avloppsvattnet renas i satser av samma storlek och därmed rengörs alla avloppssatser lika effektivt. Den biologiska reningsprocessen utförs av mikroorganismer som lever i det aktiva slammet. Med hjälp av flockningsmedel renas fosforn som finns i avloppsvattnet. När reningsprocessen är avslutad pumpas det renade vattnet till den tänkta utloppsplatsen. Minireningsverk Clean I fungerar både vid kontinuerlig drift och i fritidshus tack vare semesterautomatiken. Serviceavtal ska tecknas för leverans av flockningsmedel vid start och påfyllning.
  Mer info
  1 Variant
 • Flockningsmedel Uponor
  Flockningsmedel Uponor
  Till Uponors minireningsverk
  Mer info
  3 Varianter
 • EkoTreat flockningsmedel, FANN
  EkoTreat flockningsmedel, FANN
  Flockningsmedel till EkoTreat fosforfällningsenhet.
  Mer info
  4 Varianter
 • Minireningsverk Baga Easy BDT+KL
  Minireningsverk Baga Easy BDT+KL
  Avloppspaket för hög skyddsnivå med slamavskiljare och bioModulpaket för infiltration eller markbädd. BAGA Easy är en serie enkla och effektiva system för rening av avloppsvatten från toalett, bad, dusch och tvätt. Fördelarna med BAGA Easy ligger i hög reningsgrad, enkelhet, driftsäkerhet, låga investeringskostnader och låga driftskostnader. Genom tillsättandet av fosforbindande medel uppnår anläggningen en mycket hög effekt redan vid uppstart till skillnad från andra lösningar. Det gör den även lämplig vid fritidsboende där anläggningen kan stå obelastad långa tider.

  BAGA Easy består av slamavskiljare med integrerad reningsutrustning färdigmonterad vid leverans samt inbyggd pumpbrunn. Efterföljande rening med antingen markbädd eller infiltration som byggs upp med bioModuler och spridarplattor. Funktionskontroll med sms-meddelande.
  Mer info
  5 Varianter
 • Biotank Baga Easy
  Biotank Baga Easy
  BAGA bioTank är ett komplett minireningsverk för hög skyddsnivå bestående av en slamavskiljare följd av en bioTank med reningsutrustning. BioTank ersätter infiltrations- eller markbädden helt. En bioTank tar mycket liten plats och kan anläggas nästan överallt. Här får du bästa prestanda ur miljösynpunkt och ett mycket bra smittskydd. Den väl tilltagna slamavskiljaren håller behovet av slamtömningar nere vilket ger en god driftsekonomi. BioTank behöver ingen efterpolering eller fosforfälla som behöver bytas med jämna mellanrum - enbart tillsats av flockmedel. Funktionskontroll med sms-meddelande.
  Mer info
  4 Varianter
 • Minireningsverk WehoPuts, Uponor
  Minireningsverk WehoPuts, Uponor
  WehoPuts är avsedd för rening av avloppsvattnet från ett hushåll. Anläggningen är dimensionerad för rening av avloppsvatten från 1 alternativt 2 hushåll. Minireningsverket är tack vare sin kompakta utformning enkelt att transportera och installera. Anläggningens utformning är kompakt och utrymmesbesparande. Leveransen innehåller ett färdigt förankringspaket, som underlättar en snabb montering. Reningsverket är försett med ett stabilt, låsbart lock. Locket ser ut som natursten och smälter på ett harmoniskt sätt in i omgivningen. WehoPuts Minireningsverk är försedda med ett eget ekologiskt slamuppsamlingssystem, där man pumpar slam direkt i en slampåse. Påsen kan med fördel komposteras tillsammans med annat bioavfall. Man kan även välja att slamtömma reningsverket med slamsugningsbil. Användaren kan fritt välja vilket alternativ som passar bäst, båda finns i samma reningsverk.

  Anslutning av el tillkommer och mängdas beroende på avståndet från hus och tank.
  Mer info
  2 Varianter
 • BDT Easy, Uponor
  BDT Easy, Uponor
  Uponor BDT Easy är avsedd för rening av BDT avloppsvatten från fritidsbostäder.
  Mer info
  1 Variant
 • CleanEasy pump, Uponor
  CleanEasy pump, Uponor
  Uponor CleanEasy pump är en enkel lösning för montage på befintliga enskilda avloppssystem med slamavskiljare och infiltration. Monteras på en dunk flockningsmedel (15 l). Programmeras på enhetens LCD-display.
  Mer info
  1 Variant
 • UpoClean minireningsverk, Uponor
  UpoClean minireningsverk, Uponor
  Minireningsverket består av slamavskiljning, processtank och styrenhet.
  Mer info
  2 Varianter
 • Minireningsverk Baga Solo BDT
  Minireningsverk Baga Solo BDT
  Reningsverk för BDT vatten 1 hushåll. Bad Disk och tvätt (ej toalett). Utrustning för el-anslutning tillkommer och mängdas beroende på avstånder från hus och tank.
  Mer info
  1 Variant
 • IN-DRÄN Biobädd 5, FANN
  IN-DRÄN Biobädd 5, FANN
  För 1 hushåll BDT+KL. Självfallsenhet till efterföljande recipient. Komplettera med fosforfällningsenhet.
  Mer info
  1 Variant
 • Provtagningsbrunn Clean 1, Uponor
  Provtagningsbrunn Clean 1, Uponor
  Uponor provtagningsbrunn dim 315mm med lock och in- respektive utlopp dim 110mm. Monteras efter minireningsverket så att man enkelt kan ta ut ett vattenprov på utgående vatten. Brunnen är utrustad med hållare för montering av uppsamlingskärl för provtagning
  Mer info
  1 Variant
 • Minireningsverk Baga Easy Kompaktbädd BDT+KL
  Minireningsverk Baga Easy Kompaktbädd BDT+KL
  BAGA Easy kompaktbädd är en komplett reningsanläggning för allt avloppsvatten som bygger på beprövade BAGA Easy men med en markbädd på endast 3,4 m2 jämfört med standardbädden för 1 hushåll på 16 m2. Trots liten yta klarar bädden 90 % reduktion av fosfor och BOD tillsammans med en BAGA Easy slamavskiljare. Detta till stor del tack vare en intelligent styrning som utjämnar belastningen över dygnets 24h. Vår patenterade slamavskiljare erbjuder stor buffringskapacitet och möjliggör att endast en slamtömning per år behövs. Kompaktbädden har genomgått långtidstest hos RISE (f.d. JTI) i Uppsala och är utvecklad för skandinaviens låga vattentemperaturer.

  BAGA Easy består av slamavskiljare med integrerad reningsutrustning färdigmonterad vid leverans. Efterföljande rening med kompaktbädd som byggs upp med bioModuler och spridarplattor. Funktionskontroll med sms-meddelande.
  Mer info
  1 Variant
 • Ekotreat fosforfällningsenhet, FANN
  Ekotreat fosforfällningsenhet, FANN
  FANN Ekotreat fosforfällningsenhet reducerar fosforn i avloppet med minst 90 % enligt kraven i hög skyddsnivå. Enheten monteras inomhus, enkelt och smidigt. Använd Ekotreat flockningsmedel, köps separat.
  Mer info
  1 Variant
 • BDT Easy Plus, Uponor
  BDT Easy Plus, Uponor
  Uponor BDT Easy Plus är avsedd för rening av BDT avloppsvatten från fritidsbostäder. Skall kompletteras med en skamavskiljare/tvåkammarbrunn på 1 m³.
  Mer info
  1 Variant
 • Biotank, Baga
  Biotank, Baga
  BioTanken ersätter helt och hållet den traditionella bädden med BioModuler samt sand och makadam. BioTank är en glasfiberarmerad tank innehållande bioModuler.
  Mer info
  2 Varianter
 • IN-DRÄN Biobädd 5 tillbehörskartong, FANN
  IN-DRÄN Biobädd 5 tillbehörskartong, FANN
  Tillbehör för installation av Biobädd 5
  Mer info
  2 Varianter
 • Grundpaket Baga Easy
  Grundpaket Baga Easy
  Slamavskiljare med reningsutrustning.
  Mer info
  5 Varianter
 • Fosforfälla Uponor Clean Easy
  Fosforfälla Uponor Clean Easy
  Monteras mellan slamavskiljaren och fördelningsbrunnen.
  Mer info
  1 Variant
 • Reningsutrustning Baga Easy
  Reningsutrustning Baga Easy
  Reningsutrustning för uppgradering av Baga slamavskiljare till reningsverk.
  Mer info
  2 Varianter

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.