Orderrader: 0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

VA & Mark

Ahlsells VA-sortiment omfattar kompletta system för tryck, självfall, dränering och dagvatten som kan kompletteras med ett brett sortiment av markavlopp, VA-brunnar, gatugods, anborrningsmanschetter, VA-armatur, VA rörkopplingar, reparationsmuffar, anborrningskopplingar, geoprodukter, cellplast och husgrund, enskilt avlopp, avskiljare, oljetankar och kulvert.

Visar 1 till 20 av 1772

 • Fallskydd A-collection, stigarör plast och betong
  Fallskydd A-collection, stigarör plast och betong
  Öppningsbart, för plast- och betongbrunnar med släta stigarrör.
  Mer info
  2 Varianter
 • Lövavskiljare för stuprör
  Lövavskiljare för stuprör
  Självrensande lövavskiljare för regnvattenavlopp.
  Mer info
  3 Varianter
 • Kulvertrör Ecoflex Quattro
  Kulvertrör Ecoflex Quattro
  Med Uponor evalPEX rör och Uponor Aqua Pipe för värmetillopp och -retur samt varmvatten och cirkulation i samma mantel. Kan beställas i exakta längder, kapkostnad tillkommer.
  Mer info
  4 Varianter
 • Fallskydd ISP, släta stigarrör plast och betong
  Fallskydd ISP, släta stigarrör plast och betong
  Öppningsbart, för plast- och betongbrunnar med släta stigarrör.
  Mer info
  2 Varianter
 • MSA 2 el-svetsmaskin, GF
  MSA 2 el-svetsmaskin, GF
  För svetsning av el-svetsmuffar för PE-rör och PP-rör. Svetsautomaterna innehåller ett flertal egenskaper som understödjer säkerhet, snabbhet och pålitlighet. Från automatisk temperaturkompensering till detaljerad svetsrapport, arbetar maskinen hand i hand med operatören på arbetsplatsen. Arbetstemperatur -20°C till +50°C.
  Mer info
  2 Varianter
 • Ulefos A6VL2E
  Ulefos A6VL2E
  Flytande betäckning komplett med lock för nedstigningsbrunn med dagöppning 640, självlåsande, pågjuten packning, öppnas med verktyg.
  Mer info
  2 Varianter
 • Servisventiler Hawle Typ 2630
  Servisventiler Hawle Typ 2630
  Med snabbkopplingar för PE-rör För kallt vatten, luft, havsvatten.
  Mer info
  4 Varianter
 • Markavloppsrör PVC
  Markavloppsrör PVC
  Solida PVC markrör tillverkade enligt nordiska kvalitetskrav. Ringstyvhet SN8 för anläggning i mark med tung trafikbelastning. INSTA-CERT, Nordic Poly Mark. Levereras med tätningsring i kvalitet EN681-1.
  Mer info
  20 Varianter
 • Kulvertrör enkel Maxitherm
  Kulvertrör enkel Maxitherm
  MAXITHERM® PEX-rörskulvert är ett flexibelt rörsystem särskilt utformade för lågtemperaturanvändning. Det är idealisk för användning i små och medelstora anläggningar och lokala nätverk för uppvärmning och för dricksvatten. MAXITHERM® PEX-rörskulvert har ett mediarör av tvärbunden polyeten, PEXa. Materialet har valts för att det besitter utmärkta termiska och mekaniska egenskaper. Det är ett korrosionsbeständigt och kemiskt resistent material. PEXa röret i värmeserien är syrediffusionstätt. Kan levereras i kundunika längder, kapkostnad tillkommer.
  Mer info
  14 Varianter
 • Minireningsverk Clean 1, Uponor
  Minireningsverk Clean 1, Uponor
  Med trådlös kommunikation ända in i köket. Clean 1 är ett biologiskt/kemiskt reningsverk som kan ta emot allt hushållsavloppsvatten från en fastighet. Funktionen bygger på satsvis reningsteknik, aktiv slamprocess och kemisk utfällning av fosfor. Avloppsvattnet renas i satser av samma storlek och därmed rengörs alla avloppssatser lika effektivt. Den biologiska reningsprocessen utförs av mikroorganismer som lever i det aktiva slammet. Med hjälp av flockningsmedel renas fosforn som finns i avloppsvattnet. När reningsprocessen är avslutad pumpas det renade vattnet till den tänkta utloppsplatsen. Minireningsverk Clean I fungerar både vid kontinuerlig drift och i fritidshus tack vare semesterautomatiken. Serviceavtal ska tecknas för leverans av flockningsmedel vid start och påfyllning.
  Mer info
  1 Variant
 • Ventilbetäckning servisventiler, rund
  Ventilbetäckning servisventiler, rund
  Flytande ventilbetäckning för servisventiler. Kantringssäkert lock. Bärande area 335cm². Bajonettfäste.
  Mer info
  1 Variant
 • Teleskopgarnityr servisventiler
  Teleskopgarnityr servisventiler
  Det teleskopiska garnityret kan gradvis justeras till marknivå. Den teleskopiska effekten skyddar röret och ventilen mot yttre påverkan.
  Mer info
  11 Varianter
 • Pipelife Septic komplett infiltrationspaket
  Pipelife Septic komplett infiltrationspaket
  Komplett infiltrationspaket 2m³ för ett hushåll BDT+KL med slamavskiljare, fördelningsbrunn och rörpaket för infiltration. Normal skyddsnivå. Slamtömning en gång per år.
  Mer info
  1 Variant
 • Odörfällan
  Odörfällan
  Luktfilter. Problemlösare för trekammarbrunnar, avloppstankar i plast till en- och flerfamiljshus. Fångar effektivt upp oönskade lukter och odörer. Monteras enkelt i avluftningsrören från avlopp eller fettavskiljare. Innehåller aktiverat specialkol och kaliumpermanganat. Förberedd för anslutning med muff till dimensionerna 50, 75 och 110 mm.
  Mer info
  1 Variant
 • Renstratt för stuprör
  Renstratt för stuprör
  För regnvattenavlopp.
  Mer info
  3 Varianter
 • Metalldetektor Lindor Strand
  Metalldetektor Lindor Strand
  För industriellt bruk, för gas- och vattenverk, gatukontor, brandkårer, entreprenörer. Känner och lokaliserar genom grus, asfalt, jord, snö och is alla metaller såsom järn, koppar, mässing, bly osv.
  Mer info
  1 Variant
 • Slussventil Esco S-2844-4
  Slussventil Esco S-2844-4
  Med PE-ändar SDR17. Sluss i EPDM för dricksvatten.
  Mer info
  12 Varianter
 • PEM-rör PN10 blå stripe, rulle
  PEM-rör PN10 blå stripe, rulle
  Enligt INSTA-CERT, Nordic Poly Mark. Rulle med proppade ändar. Levereras i obruten rulle.
  Mer info
  31 Varianter
 • Plantex Premium Weedmax
  Plantex Premium Weedmax
  Ogräsbarriär med extra goda långtidsegenskaper. Skyddar mot tillväxt av t ex åkervinda, åkerfräken och kvickrot. Täckt duk med barkflis eller grus behåller egenskaperna i upp till 25 år. Perfekt för användning i sluttningar där täcklager annars eroderar bort av vind och regn. 4-5 års livslängd utan övertäckning.
  Mer info
  3 Varianter
 • Byggdräneringsrör
  Byggdräneringsrör
  Dubbelväggig korrugerad dränering med slät insida för bästa flödesegenskaper. Slitsad runt om, inklusive skarvmuff.
  Mer info
  5 Varianter
 • ...

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.