Orderrader: 0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista är tom

Brandtätning

Visar 1 till 20 av 25

 • Brandtätningssats FS-Universal

  Brandtätningssats FS-Universal

  Universal sats med brandtätningsmaterial för såvälkablar. rör och ventilations-genomföringar. Satsen innehåller material för 18 dm²tätad yta. FS-Universal är en komplett sats för tätning av större genomföringar av kablar, metallrör och ventilationstrummor i inomhusmiljö (torr). Satsen innehåller erforderligt material för ca 18 dm 2 tätningsyta. Användningsområde, se Brandtätningsguide.Innehåll: 2 st FS-Universalskivor (600x1200×60 mm) av obrännbar stenull med värmesvällande ytskikt 2 × 0,310 l Firestop Sealant 3000 (vit) 0,2 kg obrännbar stenull för drevning 3 st brandtätningsetiketter samt installationsanvisning Ljudreduktionstal: 51 dB.Mer info

  3 Varianter
 • Brandtätningssats FS-FLEX D

  Brandtätningssats FS-FLEX D

  Sats för tätning av medelstor öppning (5 dm²) för kablar, stegar, rör och ventilations-trummor. Satsen innehåller 2 tuber FSS-3000, aluminiumsilikatull som isolering. 1 st spackel samt bruksanvisning. Brandklass 60 uppnås om ett isoleringsmaterial inst-alleras till ett fylldjup av100 mm och därefter appliceras tätmassan till en tjocklek av 12 mm.Mer info

  3 Varianter
 • Blankett D-248

  Blankett D-248

  Oorganiskt fibermterial för bottning av brandklassade fogkonstruktioner (Firestop1000, FSS3000, FS400)Mer info

  2 Varianter
 • Rörmanschetter Novapipe S

  Rörmanschetter Novapipe S

  NOVAPIPE S är en cirkulär rörmanschett av rostfritt stål, invändigt belagd med expanderande tätningsmassa, Novaflex. Den på insidan belagda massan, Novaflex, expanderar då den utsätts för höga temperaturer vid brand och tätar på ett effektivt sätt ev. öppningar som kan uppstå efter det smältande plaströret i genomföringen. NOVAPIPE S används i huvudsak vid brandtätning av genomföringar av plaströr i brandavskiljande byggnadsdel. Registrerad i Basta.Mer info

  8 Varianter
 • Laminatlist Sika ® Fireswell LSK

  Laminatlist Sika ® Fireswell LSK

  Sika ® Fireswell LSK är en självhäftande, brandsvällande laminatlist som används som försegling mot heta gaser i dörrar, fönster, ventilationsdon, runt plastör och i byggfogar. Den expanderade listen skapar en stabil hård, brandresistent förkolning som skyddar mot spridning av eld, rök och heta gaser. Egenskaper: Flexibelt. Expanderar upp tll 20 gånger sin volym vid temp över +150 ºC. Åldings- och väderbeständig. Resistent mot vatten och påverkan av ljus, värme, frost och UV-strålning. Fritt från organiska lösningsmedel. Kan övermålas med akrylbaserad färg. 2-komp. akrylfärg, 2-komp epoxifärg etc. Expansionstryck upp till 1,5 MPa vid +300 ºC. Uppfyller kraven för B1 i DIN/ISO 4102 del 2.Mer info

  1 Variant
 • Brandfogmassa Novatherm SP

  Brandfogmassa Novatherm SP

  Novatherm SP är ett 1-komponent, svällande tätningsmaterial som har god vidhäftning till de flesta underlag. Novatherm SP används tillsammans med bottningslist av keramiskt fiber, stenull eller annat godkänt bottningsmaterial för tätning av fogar inomhus, främst i brandavskiljande byggnadsdelar men även som miljöfog där viss elasticitet eftersträvas. Ingår även i system Skott HT för brandtätning av kabel, rör, ventilationsgenomföringar, E160-E120 i torra miljöer. Registrerad i Basta.Mer info

  3 Varianter
 • Brandskiva Protega

  Brandskiva Protega

  Brandskiva ME & MD är en stenullsskiva enkelsidigt respektive dubbelsidigt belagd med brandskyddsfärg Ecomastic 5FR. Beläggningen omvandlas till ett keramikliknande skal då den exponeras för höga temperaturer vid brand och uthärdar en elastisk, vattenfast, UV- och oljebeständig beläggning. Brandskiva TE & TD är en stenullsskiva enkelsidigt respektive dubbelsidigt belagd med fogmassa Novatherm 2FR-E. Den för branden exponerade sidan omvandlas till ett tjock skumskikt då den utsätts för höga temperaturer för brand. Det finsporiga skumskiktet dämpar på ett effektivt sätt värmeflödet till underlaget. I fuktiga miljöer (RF>75%) skall Novatherm 2FR-E skyddas med godkänd täckfärg. Båda skivorna är registrerade i Basta.Mer info

  4 Varianter
 • Kniparen

  Kniparen

  Brandklass A60, Kniparen Består av en stålhylsa med en tunn invändig beläggning, som vid brand sväller och tätar mot genomsläpp av eld, rök och gas. Hylsan gjuts in eller monteras i borrade hål. Tätning sker med silikonmassa FS-FLEX 3000.Kniparen är anpassad till standardim. VP- och SP-rör. Den är, oberoende av fyllnadsgrad, godkänd för betong- och gipsväggar.Mer info

  9 Varianter
 • Rörbandage Novapipe W

  Rörbandage Novapipe W

  Rörbandage Novapipe W är ett polyetenbanage fyllt med plattor av expanderande tätningsmassa Novaflex. Bandaget expanderar då det utsätts för höga termperaturer vid brand och tätar på ett effektivt sätt eventuella öppningar som kan uppstå efter smält plaströr. Mer info

  10 Varianter
 • Brandbottningslist RV585

  Brandbottningslist RV585

  Brandbottningslist. Klassad upp till EI120 tillsammans med Sikaflex-15LM, Sikaflex PRO-1FC eller SikaFiresil. Testad av SP, intyg nr 95R12638.Mer info

  1 Variant
 • Brandtätningssats Flex D Akryl

  Brandtätningssats Flex D Akryl

  Flex D systemets elasticitet och hållfasthet ger en flexibel tätning som tål kraftiga vibrationer och rörelser utan att spricka, deformeras eller lossna. Tätningen tål tuffa arbetsmiljöer inom ett stort temperaturområde och har mycket god åldringsbeständighet. FS-FLEX D är en komplett sats för flexibel tätning och reparationer av små och medelstora öppningar för kablar, ventilation och metallrör. Ljudreduktionstal: 55 dB. Innehåller material för ca 5 dm2 tätningsyta. ■ Blanket D-24B (bottningsmaterial) ■ 2×0,310 FireStop 400 ■ 3 st brandtätningsetikett ■ InstallationsanvisningMer info

  1 Variant
 • Plaströrsklämma Squeezer L Brandklassad

  Plaströrsklämma Squeezer L Brandklassad

  Brandklassad genomföring Monteras på plaströr som går igenom brandcellsvägg eller golv. Vid brand försluts plaströret och förhindrar genomsläpp av eld, rök och gas. Användningsområde: Plaströrsklämman Squeezer L används runt plaströr typ PVC, PE och ABS etc. för vatten, avlopp, centraldammsugare och liknande som går igenom brandcellsavskiljande byggnadsdelar. Squeezer L kan med fördel även användas för koppar och stålrör tillsammans med Armaflex samt kablar i bunt. Beskrivning: Squeezer L består av en tunnväggig stålhylsa med en invändig svällkropp. Hylsan är öppningsbar och försedd med excenterlås som underlättar montaget avsevärt. Hylsan fästs mot väggar/bjälklaget med skruv lämpade för underlaget. När förslutaren aktiveras av eld eller temperatur över 120 C expanderar dess svällkropp snabbt och försluter under högt tryck det kollapsande plaströret effektivt. För att säkerställa täthet mot kalla rökgaser bör spalten mellan rör och vägg/golv avtätas med FireStop Sealant 3000 silikonlim eller FireStop 400 akrylmassa.Mer info

  7 Varianter
 • Branddrev minerallull

  Branddrev minerallull

  Lösull av sten- eller keramiskt fiber som packas så att densiteten blir minst 150 kg/m3. Tjockleken på tätningen skall vara lika med vägg- resp. bjälklagstjockleken, dock lägst 120 mm för E1 60 och 150 mm för E190-120. Mer info

  3 Varianter
 • Brandtätningssats FS-FLEX C

  Brandtätningssats FS-FLEX C

  Sats för tätning av 18 dm²öppning i betong eller tegel. Satsen innehåller 2 st sten-ullsskivor 30x60 cm, belagda med silikonskum, 3 tuber brandtätningsmassa och 3 dm3stenull.Mer info

  2 Varianter
 • Brandskyddskudde Temporär Fireseal

  Brandskyddskudde Temporär Fireseal

  Brandskyddskuddar är ett temporärt brandskydd som används vid nybyggnation eller renoveringsarbete då brandrisken ökar på grund av svetsning eller andra heta arbeten. Ett mycket effektivt sätt att minimera brandspridningsrisken. FireSeal brandskyddskuddar packas lätt in i genomföringen runt de genomgående elementen och demonteras sedan lika lätt. De är även idealiska på sådana ställen där man har ofta förekommande ändringar i genomföringen. Kuddarna är tillverkade av en oöm och slitstark glasfiberväv och fyllda med obrännbar mineralull. Brandskyddskuddarna innehåller ingen asbets eller andra giftiga beståndsdelar. Kuddarna finns i tre storlekar.Mer info

  3 Varianter
 • Brandskydd Conlit 150

  Brandskydd Conlit 150

  Conlit 150 är tillverkad av vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Den är en väldigt styv och hård produkt med utomordentligt goda brandskyddsegenskaper. Ena sidan är beklädd med en tunn vit glasfiberväv. Conlit 150 vit väv används som brandskydd av bärande stålkonstruktioner från R30-R120. Används tillsammans med Conlit lim eller svetsstift.Mer info

  7 Varianter
 • Brandskydd Conlit 150 P

  Brandskydd Conlit 150 P

  Conlit 150 P är tillverkad av vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Den är en väldigt styv och hård produkt med utomordentligt goda brandskyddsegenskaper. Conlit 150 P används som brandskydd av bärande stålkonstruktioner från R30-R120. Används tillsammans med Conlit lim eller svetsstift.Mer info

  10 Varianter
 • Lim Conlit

  Lim Conlit

  Används vid limning av Conlit-skivor mot stål och betong. God beständighet mot kortvarig fuktpåverkan, men bör inte användas i konstant fuktiga miljöer. Conlit Lim är ett oorganiskt lim som levereras i 2 typer: "Standard" och "Frost. Limåtgång ca 0,6m2 vid plana ytor. Ska även skarvar limmas öka till ca 0,8kg/m2. Vid limning av mindre stålprofiler ökar hörnarea och limåtgång till ca 1kg/m2Mer info

  4 Varianter
 • Etiketter

  Etiketter

  Märketikett för att ange tätningens typbeteckning, brandteknisk klass, tillverkare, installatör och datum för montaget.Mer info

  1 Variant
 • Stosplåt

  Stosplåt

  Plåtstos 12, rostfri tandad plåt att användas som kortling i regelvägg vid brandtätning av plaströr med Novapipe W. Mer info

  1 Variant

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.