Orderrader: 0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista är tom

Brandtätning

Visar 1 till 20 av 27

 • Brandtätningssats FS-Universal
  Brandtätningssats FS-Universal
  Universal sats med brandtätningsmaterial för såvälkablar. rör och ventilations-genomföringar. Satsen innehåller material för 18 dm²tätad yta. FS-Universal är en komplett sats för tätning av större genomföringar av kablar, metallrör och ventilationstrummor i inomhusmiljö (torr). Satsen innehåller erforderligt material för ca 18 dm 2 tätningsyta. Användningsområde, se Brandtätningsguide.Innehåll: 2 st FS-Universalskivor (600x1200×60 mm) av obrännbar stenull med värmesvällande ytskikt 2 × 0,310 l Firestop Sealant 3000 (vit) 0,2 kg obrännbar stenull för drevning 3 st brandtätningsetiketter samt installationsanvisning Ljudreduktionstal: 51 dB.
  Mer info
  1 Variant
 • Blankett D-248
  Blankett D-248
  Oorganiskt fibermterial för bottning av brandklassade fogkonstruktioner (Firestop1000, FSS3000, FS400)
  Mer info
  2 Varianter
 • Brandtätningssats FS-FLEX D
  Brandtätningssats FS-FLEX D
  Sats för tätning av medelstor öppning (5 dm²) för kablar, stegar, rör och ventilations-trummor. Satsen innehåller 2 tuber FSS-3000, aluminiumsilikatull som isolering. 1 st spackel samt bruksanvisning. Brandklass 60 uppnås om ett isoleringsmaterial inst-alleras till ett fylldjup av100 mm och därefter appliceras tätmassan till en tjocklek av 12 mm.
  Mer info
  3 Varianter
 • Brandskiva Protega
  Brandskiva Protega
  Brandskiva ME & MD är en stenullsskiva enkelsidigt respektive dubbelsidigt belagd med brandskyddsfärg Ecomastic 5FR. Beläggningen omvandlas till ett keramikliknande skal då den exponeras för höga temperaturer vid brand och uthärdar en elastisk, vattenfast, UV- och oljebeständig beläggning.
  Brandskiva TE & TD är en stenullsskiva enkelsidigt respektive dubbelsidigt belagd med fogmassa Novatherm 2FR-E. Den för branden exponerade sidan omvandlas till ett tjock skumskikt då den utsätts för höga temperaturer för brand. Det finsporiga skumskiktet dämpar på ett effektivt sätt värmeflödet till underlaget. I fuktiga miljöer (RF>75%) skall Novatherm 2FR-E skyddas med godkänd täckfärg. Båda skivorna är registrerade i Basta.
  Mer info
  4 Varianter
 • Brandfogmassa Novatherm SP
  Brandfogmassa Novatherm SP
  Novatherm SP är ett 1-komponent, svällande tätningsmaterial som har god vidhäftning till de flesta underlag. Novatherm SP används tillsammans med bottningslist av keramiskt fiber, stenull eller annat godkänt bottningsmaterial för tätning av fogar inomhus, främst i brandavskiljande byggnadsdelar men även som miljöfog där viss elasticitet eftersträvas. Ingår även i system Skott HT för brandtätning av kabel, rör, ventilationsgenomföringar, E160-E120 i torra miljöer. Registrerad i Basta.
  Mer info
  3 Varianter
 • Rörmanschetter Novapipe S
  Rörmanschetter Novapipe S
  NOVAPIPE S är en cirkulär rörmanschett av rostfritt stål, invändigt belagd med expanderande tätningsmassa, Novaflex. Den på insidan belagda massan, Novaflex, expanderar då den utsätts för höga temperaturer vid brand och tätar på ett effektivt sätt ev. öppningar som kan uppstå efter det smältande plaströret i genomföringen. NOVAPIPE S används i huvudsak vid brandtätning av genomföringar av plaströr i brandavskiljande byggnadsdel. Registrerad i Basta.
  Mer info
  8 Varianter
 • Laminatlist Sika ® Fireswell LSK
  Laminatlist Sika ® Fireswell LSK
  Sika ® Fireswell LSK är en självhäftande, brandsvällande laminatlist som används som försegling mot heta gaser i dörrar, fönster, ventilationsdon, runt plastör och i byggfogar. Den expanderade listen skapar en stabil hård, brandresistent förkolning som skyddar mot spridning av eld, rök och heta gaser. Egenskaper: Flexibelt. Expanderar upp tll 20 gånger sin volym vid temp över +150 ºC. Åldings- och väderbeständig. Resistent mot vatten och påverkan av ljus, värme, frost och UV-strålning. Fritt från organiska lösningsmedel. Kan övermålas med akrylbaserad färg. 2-komp. akrylfärg, 2-komp epoxifärg etc. Expansionstryck upp till 1,5 MPa vid +300 ºC. Uppfyller kraven för B1 i DIN/ISO 4102 del 2.
  Mer info
  1 Variant
 • Brandskyddsfärg Novatherm 2FR-E
  Brandskyddsfärg Novatherm 2FR-E
  Novatherm 2FR-E är en täckande, halogenfri, vattenburen semielastisk vinylacetatpolymer-dispersion. Brandskyddsfärgen omvandlas till ett tjockt skumskikt då den utsätts för höga temperaturer vid brand. Det finporiga skumskiktet dämpar på ett effektivt sätt värmeflödet till underlaget. I fuktiga miljöer (RF>75%) skall färgen skyddas med godkänd topplack. Registrerad i Basta.
  Mer info
  3 Varianter
 • Branddrev minerallull
  Branddrev minerallull
  Lösull av sten- eller keramiskt fiber som packas så att densiteten blir minst 150 kg/m3. Tjockleken på tätningen skall vara lika med vägg- resp. bjälklagstjockleken, dock lägst 120 mm för E1 60 och 150 mm för E190-120.
  Mer info
  3 Varianter
 • Kniparen
  Kniparen
  Brandklass A60, Kniparen
  Består av en stålhylsa med en tunn invändig beläggning, som vid brand sväller och tätar mot genomsläpp av eld, rök och gas. Hylsan gjuts in eller monteras i borrade hål. Tätning sker med silikonmassa FS-FLEX 3000.Kniparen är anpassad till standardim. VP- och SP-rör. Den är, oberoende av fyllnadsgrad, godkänd för betong- och gipsväggar.
  Mer info
  9 Varianter
 • Rörbandage Novapipe W
  Rörbandage Novapipe W
  Rörbandage Novapipe W är ett polyetenbanage fyllt med plattor av expanderande tätningsmassa Novaflex. Bandaget expanderar då det utsätts för höga termperaturer vid brand och tätar på ett effektivt sätt eventuella öppningar som kan uppstå efter smält plaströr.
  Mer info
  10 Varianter
 • Plaströrsklämma Squeezer L Brandklassad
  Plaströrsklämma Squeezer L Brandklassad
  Brandklassad genomföring Monteras på plaströr som går igenom brandcellsvägg eller golv. Vid brand försluts plaströret och förhindrar genomsläpp av eld, rök och gas.

  Användningsområde:
  Plaströrsklämman Squeezer L används runt plaströr typ PVC, PE och ABS etc. för vatten, avlopp, centraldammsugare och liknande som går igenom brandcellsavskiljande byggnadsdelar. Squeezer L kan med fördel även användas för koppar och stålrör tillsammans med Armaflex samt kablar i bunt.

  Beskrivning:
  Squeezer L består av en tunnväggig stålhylsa med en invändig svällkropp. Hylsan är öppningsbar och försedd med excenterlås som underlättar montaget avsevärt. Hylsan fästs mot väggar/bjälklaget med skruv lämpade för underlaget. När förslutaren aktiveras av eld eller temperatur över 120 C expanderar dess svällkropp snabbt och försluter under högt tryck det kollapsande plaströret effektivt. För att säkerställa täthet mot kalla rökgaser bör spalten mellan rör och vägg/golv avtätas med FireStop Sealant 3000 silikonlim eller FireStop 400 akrylmassa.
  Mer info
  7 Varianter
 • Brandfogmassa CONLIT SMP, Rockwool
  Brandfogmassa CONLIT SMP, Rockwool
  ROCKWOOL CONLIT Brandfogmassa SMP är en 1-komponents silanterminerad polyol-fogmassa. Brandfogmassa SMP är en fogmassa speciellt utvecklad för fogar runt genomföringar. Den kan användas vid brandklassificerade fogar upp till EI120. Fogmassan är speciellt lämpad för tätning av genomföringar av rör, ventilationskanaler och kablar i brandklassade konstruktioner. Produkten kan användas i konstruktioner av stål, betong, gips och trä. Fogmassan är lätt att applicera med en spackelspade eller fogspruta och är enkel att jämna till. Fogmassan reagerar med fukt och härdar till en mycket elastisk massa som anpassar sig och plockar upp mindre rörelser.

  ROCKWOOL CONLIT fogmassa SMP uppfyller EN 1366- 4: 2006, EN 1363-1: 1999 och tillämpliga delar av EN 1363-2: 1999. Typgodkännande 0047/07. Finns registrerad I BASTA och Byggvarubedömningen under namnet Bostik Fire-Bond Silmax.
  Mer info
  1 Variant
 • Brandbottningslist RV585
  Brandbottningslist RV585
  Brandbottningslist. Klassad upp till EI120 tillsammans med Sikaflex-15LM, Sikaflex PRO-1FC eller SikaFiresil. Testad av SP, intyg nr 95R12638.
  Mer info
  1 Variant
 • Brandskyddsfärg Ecomastic
  Brandskyddsfärg Ecomastic
  Ecomatic 5FR är en täckande, vit, halogenfri, vattenburen elastisk vinylacetat-sampolymer-dispersion som används i system Skott HM för brandtätning av kabel-, rör- och ventilationsgenomföringar i brandavskiljande byggnadsdel. ECOMASTIC 5FR frigör vatten, då den utsätts för höga temperaturer vid brand, samtidigt som det bildas ett hårt keramik liknande skikt. Denna endotermiska process dämpar på ett effektivt sätt värme flödet till underlaget, fördröjer antändning och förhindrar brandspridning. ECOMASTIC 5FR är elastisk, vatten fast, UV- och oljebeständig och kan därför även användas i utrymmen med hög relativ luftfuktighet och hög miljöpåverkan. Registrerad i Basta.
  Mer info
  3 Varianter
 • Brandtätningssats Flex D Akryl
  Brandtätningssats Flex D Akryl
  Flex D systemets elasticitet och hållfasthet ger en flexibel tätning som tål kraftiga vibrationer och rörelser utan att spricka, deformeras eller
  lossna. Tätningen tål tuffa arbetsmiljöer inom ett stort temperaturområde och har mycket god åldringsbeständighet.
  FS-FLEX D är en komplett sats för flexibel tätning och reparationer av små och medelstora öppningar för kablar, ventilation och metallrör.
  Ljudreduktionstal: 55 dB.
  Innehåller material för ca 5 dm2 tätningsyta.
  ■ Blanket D-24B (bottningsmaterial)
  ■ 2×0,310 FireStop 400
  ■ 3 st brandtätningsetikett
  ■ Installationsanvisning
  Mer info
  1 Variant
 • Brandskyddskudde Temporär Fireseal
  Brandskyddskudde Temporär Fireseal
  Brandskyddskuddar är ett temporärt brandskydd som används vid nybyggnation eller renoveringsarbete då brandrisken ökar på grund av svetsning eller andra heta arbeten. Ett mycket effektivt sätt att minimera brandspridningsrisken. FireSeal brandskyddskuddar packas lätt in i
  genomföringen runt de genomgående elementen och demonteras sedan lika lätt.
  De är även idealiska på sådana ställen där man har ofta förekommande ändringar i genomföringen.
  Kuddarna är tillverkade av en oöm och slitstark glasfiberväv och fyllda med obrännbar mineralull. Brandskyddskuddarna
  innehåller ingen asbets eller andra giftiga beståndsdelar. Kuddarna finns i tre storlekar.
  Mer info
  3 Varianter
 • Betonglim CONLIT, Rockwool
  Betonglim CONLIT, Rockwool
  Produkten används till limning av ROCKWOOL CONLIT skivor på betonghåldäck, (testad enl DBI-metod, R120) samt vid uppsättning av gips på ROCKWOOL CONLIT.
  Mer info
  1 Variant
 • Stosplåt
  Stosplåt
  Plåtstos 12, rostfri tandad plåt att användas som kortling i regelvägg vid brandtätning av plaströr med Novapipe W.
  Mer info
  1 Variant
 • Etiketter
  Etiketter
  Märketikett för att ange tätningens typbeteckning, brandteknisk klass, tillverkare, installatör och datum för montaget.
  Mer info
  1 Variant

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.