Orderrader: 0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista är tom

Fog- och tätmassor - spackel

Visar 1 till 20 av 191

 • Fläns & Gängtätning T4000

  Fläns & Gängtätning T4000

  Fläns gängtätning T4000 är en lösningsmedelsfri anaerob (härdar i frånvaro av syre) tätningsmassa som ger en snabb och läckagesäker tätning som ersätter lin, teflonband och konventionella packningar. T4000 är tixotrop (rinner ej) och kan således appliceras på vertikala ytor. T4000 används med fördel på gängor, rör, pluggar och flänsar. T4000 är efter härdning demonterbar och beständigt mot drivmedel, olja, kylmedel och lösningsmedel. Har en spaltfylnad på 0,5m/m och används med fördel på gängor från ½" och uppåt. Faromärkning; irriterande.Mer info

  1 Variant
 • Fogskum Sika Boom-Top Isocyanatfri

  Fogskum Sika Boom-Top Isocyanatfri

  Sika Boom-Top är dammtorrt efter ca 5 min och kan renskäras efter ca 1 timme med kniv och används på rena, fettfria ytor vid lufttemperatur ned till +5ºC, bl a till utfackningspartier och isolering mellan syll och bottenplatta. Runt fönster och dörrar samt på ställen där termiskt isolerande utfyllning är nödvändig, dvs ej för rörelseupptagande fogar. Lämlig för ljudisolering. Färg: vit. Förpackning: En flaska fogskum ger ca 16 liter färdigt skum. Hållbarhet: 12 månader – helt tom flaska är inte farligt avfall. Kvarvarande rester i flaska är farligt avfall. Isocyanatfritt fogskum som ej omfattas av Härdplastkungörelsen. Kräver ingen utbildning eller läkarundersökning. Faromärkning: mycket brandfarlig. Registrerad i Basta.Mer info

  1 Variant
 • Fogmassa Polyuretan Sikaflex PRO3SL

  Fogmassa Polyuretan Sikaflex PRO3SL

  Enkomponents hällbar polyuretanfogmassa för horisontella rörelse- och konstruktionsfogar. Snabbhärdande. Permanent elastisk, god vidhäftning. Klarar 10% fogrörelse. Faromärkning: irriterande. Innehåller isocyanat.Mer info

  1 Variant
 • Brandfogmassa Ecomastic SP

  Brandfogmassa Ecomastic SP

  Ecomatic SP är en vattenburen UV- och oljebeständig tätningsmassa med god vidhäftning till de flesta underlag. Vid höga temperaturer från brandgaser absorberar tätningsmassan energi och spaltar vatten. Denna endotermiska process förhindrar brandspridning på ett effektivt sätt. Ecomatic SP används som tätningsmassa i system Skott HM - ett tätningssystem vid genombrott av kabel-, rör- och ventilationsgenomföringar i brandavskiljande byggnadsdel. Registrerad i Basta.Mer info

  3 Varianter
 • Pistolskum Sika Boom G åretrunt-skum

  Pistolskum Sika Boom G åretrunt-skum

  Ljusgult, enkomponent, tixotropt, snabbhärdande polyuretanskum. Appliceras med specialpistol. Dammtorrt efter ca 20 min. Kan renskäras efter 2-3 timmar med kniv. Kan användas på rena, torra eller fuktiga ytor vid lufttemperatur ned till -10°C. Skumvolymen blir 25-30 liter vid 20°C och 50% rf, vid lägre temperaturer minskar mängden skum. Används bl a till utfackningspartier och isolering mellan syll och bottenplatta, omkring fönster och dörrar samt på ställen där isolerande utfyllning är nödvändig, d v s ej för rörelseupptagande fogar. Temperaturbeständighet -40°C - +100°C. Kan användas vid ned till -10°C. Faromärkning: hälsoskadligt, innehåller isocyanat.Mer info

  1 Variant
 • Fogmassa Bygg- och sanitetssilikon Sikasil-C

  Fogmassa Bygg- och sanitetssilikon Sikasil-C

  Högelastisk bygg- och sanitärsilikon med neutralt härdsystem. Antimögelbehandlad i alla färger. Ej övermålningsbar. Används till tätning och fogning i våtutrymmen och kök. Till installations- och rörelsefogar mot de flesta byggnadsmaterial som sten, plåt, betong, tegel, lättbetong, gips, puts, trä, kakel, klinker, plast, stål mm. Goda åldringsegenskaper och god UV-beständighet. Rörelseupptagning ± 25 %. Appliceringstemperatur +5°C - +40°C. Temperaturbeständighet - 40°C - +150°C. Registrerad i Basta.Mer info

  13 Varianter
 • Akustikfog/Målarfog Sikacryl-180

  Akustikfog/Målarfog Sikacryl-180

  Enkomponent, elastisk, akrylbaserad. Torkar genom avdunstning av vatten. God vidhäftning mot betong, tegel, sten, klinker, trä, aluminium, stål, glas och målade ytor. God vidhäftning mot betong, tegel, sten, klinker, trä, aluminium, stål och målade ytor. Övermålningsbar mot de flesta färger. Yttorr efter ca 30 minuter och genomtorr efter ca 1 dygn.Mer info

  4 Varianter
 • Fogmassa Sikaflex-521FC

  Fogmassa Sikaflex-521FC

  Enkomponent, isocyanat och lösningsmedelsfritt på MS-polymerbas. Härdar med hjälp av luftens fuktighet till en permanent elastisk fog med lång öppettid. Slip- och övermålningsbar. Stöt- och vibrationsdämpande. Söt- och saltvattenbeständig. Temporärt beständig mot bensin, oljor, vegetabiliska och animaliska fetter men ej mot organiska lösningsmedel, mineralsyror, asfalt och alkohol. För limning och försegling av plåtfalsar, beslag, genomföringar, hörn- och vinkelkonstruktioner på glas, trä och metall. Härdar ca 2 mm/dygn vid +23°C och 50% rf. Hårdhet Shore A 45° (35° transparent). Appliceringstemperatur +5°C - +35°C. Registrerad i Basta.Mer info

  8 Varianter
 • Firestop 400

  Firestop 400

  Brandklassad tätningsmassa Firestopp 400 är en brandhärdig, vattenbaserad akrylmassa med värmesvällande egenskaper. Den härdar till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten. Provad och godkänd för brandklass El 60 / El 120.Mer info

  2 Varianter
 • Fogmassa Sika Latexfog

  Fogmassa Sika Latexfog

  Enkomponent, elastisk, akryllatexbaserad. Härdar genom avdunstning av vatten. God vidhäftning mot betong, tegel, sten, klinker, marmor, trä, aluminium, stål, glas, PVC och målade ytor. Missfärgar inte omgivande material. Övermålningsbar (gör förprov). Kan appliceras ned till +5°C. Yttorr efter ca 30 minuter. Genomhärdad efter 1-3 dygn. Används för tätning inomhus av fogar runt fönster och dörrar, vägg- och metallpartier, spackling av skarvar, tätning av fogar vid montering av gipsskivor samt lagning och tätning av trähusfasader, t.ex. vid ommålning. Även lämplig för reparation av fönsterkittning, limning av cellplastskivor. Kan appliceras på fuktiga ytor, men bör inte användas till fogar utsatta för konstant vattenkontakt. Registrerad i Basta..Mer info

  7 Varianter
 • Industrisilikon Loctite SI5399

  Industrisilikon Loctite SI5399

  Ett rött industriellt 1-komponents silikonlim för allmän tätning. Även lämpligt för limning och värmeskydd. Loctite SI 5399 är ett rött industriellt 1-komponents silikonlim för allmän tätning och är även lämpligt för limning och värmeskydd. Det används huvudsakligen för limning/tätning av bland annat industriugnar, elektriska hushållsapparater och industriell värmeutrustning. Denna produkt används ofta i temperaturer upp till +350 °C. Fördelar: Hög temperaturbeständighet. För limning och tätning av glas, metall och keramik.Mer info

  1 Variant
 • Brandfogmassa Novatherm SP

  Brandfogmassa Novatherm SP

  Novatherm SP är ett 1-komponent, svällande tätningsmaterial som har god vidhäftning till de flesta underlag. Novatherm SP används tillsammans med bottningslist av keramiskt fiber, stenull eller annat godkänt bottningsmaterial för tätning av fogar inomhus, främst i brandavskiljande byggnadsdelar men även som miljöfog där viss elasticitet eftersträvas. Ingår även i system Skott HT för brandtätning av kabel, rör, ventilationsgenomföringar, E160-E120 i torra miljöer. Registrerad i Basta.Mer info

  3 Varianter
 • Fogmassa Mäster Acryl Dana 502

  Fogmassa Mäster Acryl Dana 502

  Vattenbaserad plasto-elastiisk för fogning och tätning runt fönster och dörrar, mellan gipsplattor, vid fotlister, rörgenomförningar, ljudfogar m.m . Klarar rörelser på +/-10%. Tål inte konstant vattenpåverkan och bör skyddar med målarfärg vid utvändigt bruk.Mer info

  2 Varianter
 • Fogmassa SikaHyflex® 250 Facade

  Fogmassa SikaHyflex® 250 Facade

  Fogmassa, övermålningsbar 1-komponent väderbeständig högkvalitet för betong , murverk, EIFS-fasader och lämplig för rörelse och anslutningsfogar i byggnader. Egenskaper: Mycket god väder- och åldringsbeständighet. Rörelsekapacitet på +100/50 % (ASTM C 719). Härdning utan bubblor. Låg belastning på vidhäftningsytorna. Bra appliceringsegenskaper lättsprutad och lättglättad. Bra vidhäftning till många underlag. Lukt och lösningsmedelsfri. Mycket låga utsläpp. Produkten är registrerad i Basta.Mer info

  5 Varianter
 • Pistolskum Dana 585 PU/NBS året-runt

  Pistolskum Dana 585 PU/NBS året-runt

  Fogskum som kan appliceras i temperaturer ner till -10ºC. För tätning runt dörrar, fönster rörgenomgångar m.m. Produkten är avsed för användning i NBS-pistol. Faromärkning: extremt brandfarlig, hälsoskadlig. Innehåller isocyanat.Mer info

  1 Variant
 • Fogmassa Sikaflex-11FC+i-Cure

  Fogmassa Sikaflex-11FC+i-Cure

  Enkomponent, mycket snabbhärdande, elastisk, polyuretanbaserad. Slipbar och övermålningsbar med de flesta färger. Yttorr efter ca 1 timme. Härdar ca 3 mm/dygn vid +20°C och 65% rf och 1 mm/dygn vid +5°C och 65% rf. Mycket god åldrings- och kemikaliebeständighet. Beständig mot söt-, salt-, kalk- och spillvatten, utspädda mineralsyror, utspädd lut- och vattenbaserade rengöringsmedel. Temporärt beständig mot bensin, olja, mineraloljor, vegetabiliska och animaliska fetter. Ej beständig mot klorerat vatten i t ex simbassänger, organiska lösningsmedel, koncentrerad lut och mineralsyror. Används för fogar i betong-, klinker- och trägolv, fönster- och dörrpartier, tätning vid ventilationskanaler och genomföringar samt för limning av cellplast och isoleringsmaterial mot plåt. max fogrörelse 25%. Hårdhet Shore A 40. Appliceringstemperatur +5° - +40°C. Faromärkning: hälsoskadlig. Innehåller isocyanater.Mer info

  3 Varianter
 • Fogskum SikaBoom S åretruntskum

  Fogskum SikaBoom S åretruntskum

  SikaBoom S är ett enkomponents expanderande fogskum. Åretruntskum, används sommar som vinter. Enkel applicering, även vintertid ned till -10ºC (flaskan måste hålla minst +5ºC). Snabb härdning. Stor expansion. God termisk isoleringsförmåga. Effektiv ljuddämpning. Åldringsbeständig. Faromärkning: extremt brandfarligt, hälsoskadlig. Innehåller isocyanat.Mer info

  2 Varianter
 • Brandtätning Firestop

  Brandtätning Firestop

  1-komponent oorganiskt polymeriserat silikat. God vidhäftning mot plåt, aluminium, trä, betong, tegel m.m Säkerhetskitt som används vid tätningar runt skorstenar, mursprickor, rökrör, rökrörsövergångar, rörgenomföringar, ventilationskanaler m.m. Appliceras med spruta eller spackel. Expanderar vid +250 grader. Motstår höga temperaturer över +1000 grader. Beroende på fogdimension kan brandklass E190 uppnås. Skall skyddas mot regn också efter torkning. Avsedd för inomhusbruk. Registrerad i Basta. Mer info

  2 Varianter
 • Byggskum Dana 580 Isocyanatfri

  Byggskum Dana 580 Isocyanatfri

  Isocyanatfritt byggskum Dana 580 som är ett enkomponent STP-skum. Permanent mer elastisk än traditionelt fogskum. Flaska med säkerhetsventil. Patenterat återförsluttningssystem. Övermålningsbar. Byggskum 580 har ett högt isoleringsvärde och fäster på de flesta byggmaterial. Används för tätning och isolering runt fönster- och dörrkarmar, rörgenomföringar, i hålrum, mellan väggelement m.m. Ljusbeige. 500 ml flaska. Omfattas ej av Härdplastkungörelsen. Kräver ingen utbildning eller läkarundersökning. Faromärkning: extremt brandfarlig, isocyanatfri.Mer info

  1 Variant
 • Fogmassa Akustik Gyproc

  Fogmassa Akustik Gyproc

  Akustiktätmassa lämpad för både handfogspruta och tryckluftsdriven spruta. Tätmassan är specialtillverkad för gipsskivor. Övermålningsbar efter torkning. Åtgång cirka 10 längdmeter fog per liter tätmassa vid fogbredd 8-10mm. Förvaras frostfritt. Arbetstemperatur lägst 10º.Mer info

  1 Variant
 • ...

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.