Orderrader: 0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista är tom

Fog- och tätmassor - spackel

Visar 1 till 20 av 194

 • Asfaltlagare Instamak
  Asfaltlagare Instamak
  Lagning av asfalt och betong, potthål i uppfarter/parkeringar samt för utjämning av nivåskillnader. Lätthanterlig: Frilägg hålet, häll i massan, jämna ut och låt härda i ca. 15 minuter. Klar för lätt trafik efter 15-30 minuter och genomhärdat efter 48 timmar. Mindre än 1% lösningsmedel. Arbetstemperatur: -40°C till +60°C.
  Mer info
  1 Variant
 • Firestop 400
  Firestop 400
  Brandklassad tätningsmassa
  Firestopp 400 är en brandhärdig, vattenbaserad akrylmassa med värmesvällande egenskaper. Den härdar till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten. Provad och godkänd för brandklass El 60 / El 120.
  Mer info
  2 Varianter
 • Asfaltlagare Pot-Mix
  Asfaltlagare Pot-Mix
  Pot-Mix lagar alla typer av hål, gropar och spår i asfalt, fyller ut vid brunnar och jämnar av tvära kanter. Förvaras i varmförråd eller inomhus dygnet före användande vid sval väderlek.
  Mer info
  2 Varianter
 • Fogmassa Bygg- och sanitetssilikon Sikasil-C
  Fogmassa Bygg- och sanitetssilikon Sikasil-C
  Högelastisk bygg- och sanitärsilikon med neutralt härdsystem. Antimögelbehandlad i alla färger. Ej övermålningsbar. Används till tätning och fogning i våtutrymmen och kök. Till installations- och rörelsefogar mot de flesta byggnadsmaterial som sten, plåt, betong, tegel, lättbetong, gips, puts, trä, kakel, klinker, plast, stål mm. Goda åldringsegenskaper och god UV-beständighet. Rörelseupptagning ± 25 %. Appliceringstemperatur +5°C - +40°C. Temperaturbeständighet - 40°C - +150°C. Registrerad i Basta.
  Mer info
  13 Varianter
 • Fogmassa Sika Latexfog
  Fogmassa Sika Latexfog
  Enkomponent, elastisk, akryllatexbaserad. Härdar genom avdunstning av vatten. God vidhäftning mot betong, tegel, sten, klinker, marmor, trä, aluminium, stål, glas, PVC och målade ytor. Missfärgar inte omgivande material. Övermålningsbar (gör förprov). Kan appliceras ned till +5°C. Yttorr efter ca 30 minuter. Genomhärdad efter 1-3 dygn. Används för tätning inomhus av fogar runt fönster och dörrar, vägg- och metallpartier, spackling av skarvar, tätning av fogar vid montering av gipsskivor samt lagning och tätning av trähusfasader, t.ex. vid ommålning. Även lämplig för reparation av fönsterkittning, limning av cellplastskivor. Kan appliceras på fuktiga ytor, men bör inte användas till fogar utsatta för konstant vattenkontakt. Registrerad i Basta..
  Mer info
  8 Varianter
 • Fogskum Brand Essve
  Fogskum Brand Essve
  Icke elastiskt skum med hög tryckhållfasthet. Härdar oavsett miljö och i avsaknad av luftfukt i slutna utrymmen. Kan skäras och målas. Brandklassad tätning enligt typgodkännande. Tål ej solljus. Ska täckas/övermålas. Härdar inom 15 minuter. Skakas upp och ned 20 ggr före aktivering. Arbetstemperatur +5°C till +40°C. Övermålningsbar. Lagras stående i rumstemperatur max +25°C
  Mer info
  1 Variant
 • Avloppskitt Unigum
  Avloppskitt Unigum
  UNIGUM används i första hand för tätning vid anslutning av toalettstolar och köksavlopp samt vid installation av stålvaskar, men kan dessutom användas för talrika andra ändamål där ett smidigt, vidhäftande och icke-härdande kitt är önskvärt. UNIGUM kan således även användas utomhus för tätning av takrännor, stuprör, takbeläggningar av eternit, plåt mm. UNIGUMs goda vidhäftningsförmåga gör det möjligt att använda det på så olika material som metall, trä, glas, betong, plast mm.
  Mer info
  2 Varianter
 • Fogmassa Sanitets- och byggsilikon Dana 577
  Fogmassa Sanitets- och byggsilikon Dana 577
  Neutral elastisk silikonfogmassa med antimögelmedel. Används där det är särskild risk för bakterie- och svampbildning, t.ex. i våtrum och duschkabin. Temperaturbeständig från -50ºC till +120ºC. Klarar fogrörelse på +/- 25%. Registrerad i Basta.
  Mer info
  6 Varianter
 • Sättlim dana Turbo Tack 291
  Sättlim dana Turbo Tack 291
  Turbo Tack 291 är ett neutral fukthärdande montagelim, utan lösningsmedel och phthalater. Bildar en stark och samtidig elastisk limfog, som upptar eventuella rörelser i byggnationer. Turbo Tack 291 kan användas både ute och inne, på vägg, tak och golv. Mycket bra vid montering av speglar, paneler och andra skivmaterial som skall monteras utan understöd. Häftar på ett brett urval av material; trä, glas, betong, mursten, glasfiber, målade ytor.
  Mer info
  2 Varianter
 • Blankett D-248
  Blankett D-248
  Oorganiskt fibermterial för bottning av brandklassade fogkonstruktioner (Firestop1000, FSS3000, FS400)
  Mer info
  2 Varianter
 • Brandtätningssats FS-FLEX D
  Brandtätningssats FS-FLEX D
  Sats för tätning av medelstor öppning (5 dm²) för kablar, stegar, rör och ventilations-trummor. Satsen innehåller 2 tuber FSS-3000, aluminiumsilikatull som isolering. 1 st spackel samt bruksanvisning. Brandklass 60 uppnås om ett isoleringsmaterial inst-alleras till ett fylldjup av100 mm och därefter appliceras tätmassan till en tjocklek av 12 mm.
  Mer info
  3 Varianter
 • Fogmassa Universal Sikaflex AT-Connection
  Fogmassa Universal Sikaflex AT-Connection
  Enkomponent fukthärdande elastisk fogmassa baserad på en silanterminerad polymer. Utmärkt till anslutnings- och rörelsefogar mellan porösa och fast material. Luktsvag och lösningsmedelsfri vilket gör den lämplig till användning både inom- och utomhus. Rörelseförmåga 25%, silikonfri och övermålningsbar. Fäster på både porösa och icke porösa underlag. Primerfri på många underlag. God UV-beständighet och färgstabilitet. Bra vidhäftning både på porösa och icke-porösa underlag. Brandklassad. Registrerad i Basta.
  Mer info
  8 Varianter
 • Brandtätningssats FS-Universal
  Brandtätningssats FS-Universal
  Universal sats med brandtätningsmaterial för såvälkablar. rör och ventilations-genomföringar. Satsen innehåller material för 18 dm²tätad yta. FS-Universal är en komplett sats för tätning av större genomföringar av kablar, metallrör och ventilationstrummor i inomhusmiljö (torr). Satsen innehåller erforderligt material för ca 18 dm 2 tätningsyta. Användningsområde, se Brandtätningsguide.Innehåll: 2 st FS-Universalskivor (600x1200×60 mm) av obrännbar stenull med värmesvällande ytskikt 2 × 0,310 l Firestop Sealant 3000 (vit) 0,2 kg obrännbar stenull för drevning 3 st brandtätningsetiketter samt installationsanvisning Ljudreduktionstal: 51 dB.
  Mer info
  1 Variant
 • Fogmassa glassilikon Sikasil-E
  Fogmassa glassilikon Sikasil-E
  Enkomponent, snabbhärdande, elastisk glassilikon. Ättiksbaserad. Den vita är antimögelbehandlad. Beständig mot vatten, utspädda syror, normala rengöringsmedel, UV-strålning, saltlösningar. Temporärt beständig mot oljor, drivmedel, fetter, sprit. Ej beständig mot myrsyra, stark lut, ättiksyra, lösningsmedel (undantag sprit). Används för glas- och sanitetsändamål, t.ex. fogar i kök och bad, plåtarbeten, toppförsegling av fönster, frysutrymmen, limning av akvarier och silikonlist. Vid limning av akvarier används Sikasil-E transparent. Fäster utan primer på glas, kakel, emalj, klinker, eloxerad aluminium, polyester m.m. Appliceringstemperatur -10°C - +40°C. Registrerad i Basta.
  Mer info
  3 Varianter
 • Fogskum SikaBoom S åretruntskum
  Fogskum SikaBoom S åretruntskum
  SikaBoom S är ett enkomponents expanderande fogskum. Åretruntskum, används sommar som vinter. Enkel applicering, även vintertid ned till -10ºC (flaskan måste hålla minst +5ºC). Snabb härdning. Stor expansion. God termisk isoleringsförmåga. Effektiv ljuddämpning. Åldringsbeständig. Faromärkning: extremt brandfarligt, hälsoskadlig. Innehåller isocyanat.
  Mer info
  2 Varianter
 • Fogmassa glassilikon Dana 517
  Fogmassa glassilikon Dana 517
  Högelastisk ättikssyrehärdande silikon med antimögelmedel (får ej användas till akvarier). Används till montrar, fasadglas, profilglas, solfångare, limning av silikontätningslister med mera. Klarar fogrörelse på +/-25%. Registrerad i Basta.
  Mer info
  1 Variant
 • Brandfogskum Dana 587 PU
  Brandfogskum Dana 587 PU
  Fireguard PU Foam 587 är ett professionellt brandhämmande 1-komponent polyuretanskum. Produkten har hög vidhäftnings- och isoleringsförmåga. Med hjälp av pistolen uppnås en kontrollerad expansion som gör det enklare att applicera rätt mängd. Fireguard PU Foam 587 kan användas när krav om brandmotstånd i linjära fogar enl. EN 1366-4 finns. Typiska användningsområden är små hål och sprickor samt runt fönster och branddörrar. Fireguard PU Foam 587 kan även användas till installationsgenomföringar med stålrör, då krav finns på brandmotstånd enl. EN 1366-3. Tål inte solljus (UV-ljus). Innehåller Isocyanater.
  Mer info
  1 Variant
 • Pistolskum Sika Boom Top-G Isocyanatfri
  Pistolskum Sika Boom Top-G Isocyanatfri
  Sika Boom Top®-G är ett vitt, 1-komponent, tixotropt, snabbhärdande fogskum. Används bl.a till utfackningspartier och isolering mellan syll och bottenplatta, omkring fönster och dörrar samt på ställen där termiskt isolerande utfyllning är nödvändig, dvs ej för rörelseupptagande fogar. Lämplig för ljudisolering. Vid isolering i slutna hålrum ska alltid avluftningshål borras och fukt tillföras med blomspruta. Kan kompletteras med förlängningspip som säljes separat. Isocyanatfritt. Dammtorrt efter ca 5 min och kan renskäras efter ca 1 tim med kniv. Kan användas på rena, fettfria ytor vid lufttemperatur ned till +5°C.OBS: vid temperatur under +10°C måste flaskan förvaras i rumstemperatur. Ger ca 13-14 liter färdigt skum. Det härdade skummet skall alltid skyddas mot solljus med en täcklist eller övermålas. Faromärkning: extremt brandfarlig.
  Mer info
  1 Variant
 • Kemisk metallreparation Loctite 3463
  Kemisk metallreparation Loctite 3463
  Tätar läckage. Fäster på fuktiga ytor och härdar under vatten. Knådbar och stålfylld reparationsmassa.
  Mer info
  2 Varianter
 • Byggskum Dana 580 Isocyanatfri
  Byggskum Dana 580 Isocyanatfri
  Isocyanatfritt byggskum Dana 580 som är ett enkomponent STP-skum. Permanent mer elastisk än traditionelt fogskum. Flaska med säkerhetsventil. Patenterat återförsluttningssystem. Övermålningsbar. Byggskum 580 har ett högt isoleringsvärde och fäster på de flesta byggmaterial. Används för tätning och isolering runt fönster- och dörrkarmar, rörgenomföringar, i hålrum, mellan väggelement m.m. Ljusbeige. 500 ml flaska. Omfattas ej av Härdplastkungörelsen. Kräver ingen utbildning eller läkarundersökning. Faromärkning: extremt brandfarlig, isocyanatfri.
  Mer info
  1 Variant
 • ...

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.