Orderrader: 0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Fog- och tätmassor - spackel

Ahlsells sortiment av förbrukningsvaror spänner över kemteknik och hygien, tätningslister, slangar, tätning, biltillbehör och kaffet till eftermiddagen.

Visar 1 till 20 av 184

 • Asfaltlagare Pot-Mix
  Asfaltlagare Pot-Mix
  Pot-Mix lagar alla typer av hål, gropar och spår i asfalt, fyller ut vid brunnar och jämnar av tvära kanter. Förvaras i varmförråd eller inomhus dygnet före användande vid sval väderlek.
  Mer info
  2 Varianter
 • Asfaltlagare Instamak
  Asfaltlagare Instamak
  Lagning av asfalt och betong, potthål i uppfarter/parkeringar samt för utjämning av nivåskillnader. Lätthanterlig: Frilägg hålet, häll i massan, jämna ut och låt härda i ca. 15 minuter. Klar för lätt trafik efter 15-30 minuter och genomhärdat efter 48 timmar. Mindre än 1% lösningsmedel. Arbetstemperatur: -40°C till +60°C.
  Mer info
  1 Variant
 • Fogmassa Bygg- och sanitetssilikon Sikasil-C
  Fogmassa Bygg- och sanitetssilikon Sikasil-C
  Högelastisk bygg- och sanitärsilikon med neutralt härdsystem. Antimögelbehandlad i alla färger. Ej övermålningsbar. Används till tätning och fogning i våtutrymmen och kök. Till installations- och rörelsefogar mot de flesta byggnadsmaterial som sten, plåt, betong, tegel, lättbetong, gips, puts, trä, kakel, klinker, plast, stål mm. Goda åldringsegenskaper och god UV-beständighet. Rörelseupptagning ± 25 %. Appliceringstemperatur +5°C - +40°C. Temperaturbeständighet - 40°C - +150°C. Uppfyller EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012.
  Mer info
  12 Varianter
 • Fogmassa Sika Latexfog
  Fogmassa Sika Latexfog
  Enkomponent, elastisk, akryllatexbaserad. Härdar genom avdunstning av vatten. God vidhäftning mot betong, tegel, sten, klinker, marmor, trä, aluminium, stål, glas, PVC och målade ytor. Missfärgar inte omgivande material. Övermålningsbar (gör förprov). Kan appliceras ned till +5°C. Yttorr efter ca 30 minuter. Genomhärdad efter 1-3 dygn. Används för tätning inomhus av fogar runt fönster och dörrar, vägg- och metallpartier, spackling av skarvar, tätning av fogar vid montering av gipsskivor samt lagning och tätning av trähusfasader, t.ex. vid ommålning. Även lämplig för reparation av fönsterkittning, limning av cellplastskivor. Kan appliceras på fuktiga ytor, men bör inte användas till fogar utsatta för konstant vattenkontakt. Registrerad i Basta..
  Mer info
  6 Varianter
 • Brandstopp ventilerad Tenmat
  Brandstopp ventilerad Tenmat
  Men denna produkt uppfyller du Bygg-AMAs rekommendationer om luftspalt i fasad och takfot. Brandstoppet används där man vill behålla den ventilerade luftspalten och samtidigt utforma takfoten så att omfattande brandspridning begränsas (se BBR 21 – 5:535). Brandstoppet är testat för användning i luftspalter med ett fritt luftflöde på upp till 46mm och ger rätt installerat 30/60 minuter integritet och isolering – se Byggproduktcertifikat 1317. Brandtätningen häftas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp till motytan. Det är viktigt att kringliggande material dimensioneras för den brandklass som skall uppfyllas. Vid nybyggnationer eller vid ändring av verksamhetsklassen i en befintlig byggnad, är vår produkt en lösning som medför enkelt montage. Luftspaltsventiler, takfotsventiler och liknande funktioner kan med fördel ersättas av Tenmat ventilerade brandstopp.
  Produktens funktion, likväl som syftet med byggregeln i BBR21 5:535 är att förhindra att en brand sprider sig från en lägenhet upp till vinden. Det blir en kraftig värmeutveckling i takfoten när glasrutor går sönder vid en brand, och då aktiveras brandlistens svällande funktion. och täpper till luftspalten. När produkten har reagerat klart på värmen och elden, har den en isolerande funktion samtidigt som den stoppar branden. Detta medför att den inte kan antända konstruktionen på andra sidan det stängda utrymmet.
  Brandlist av svällande material på rulle om 6,3 meter x 75mm x 4mm.
  •Levereras på hela rullar.
  •30/60 minuter integritet och isolering – se Byggproduktcertifikat 1317.
  •Upp till 50mm luftspalt (46mm fri luftspalt efter montering) testad enligt EN 1363-1: 2012
  (ASFP TGD 19:2014, Open State Cavity Barriers)
  •Tenmat Ventilerade Brandstopp är listad i Svanens Husproduktportal.
  Mer info
  1 Variant
 • Taktätning Fillcoat Waterproofing Rust Oleum
  Taktätning Fillcoat Waterproofing Rust Oleum
  Snabbverkande, tätningsmassa för både större och mindre sprickor och skador. Fördelar: Omedelbar vattentätning av tak och ränndalar. Även i kall, regnig väderlek. Fäster på bitumen, PVC, metall, kakel och glas. Förblir elastisk i varm och kall väderlek. Renovering av åldrade takbeläggningar.
  Mer info
  2 Varianter
 • Kniparen
  Kniparen
  Brandklassad genomföring för kablar och rör. Kniparen består av en stålhylsa invändigt belagd med ett värmeexpanderande material. Vid upphettning, t ex under brandpåverkan sväller den invändiga beläggningen och tätar effektivt mot genomsläpp av eld, gas och rök. Kniparen finns i samma dimensioner som SM- och VP-rör. Kniparen är avsedd för avtätning i brandklass EI 60 till EI 120 av olika slag av kablar och plaströr som penetrerar brandcellsbegränsningar. Den kan också med fördel monteras i befintliga brandtätningar av olika slag.
  Mer info
  9 Varianter
 • Avloppskitt Unigum
  Avloppskitt Unigum
  UNIGUM används i första hand för tätning vid anslutning av toalettstolar och köksavlopp samt vid installation av stålvaskar, men kan dessutom användas för talrika andra ändamål där ett smidigt, vidhäftande och icke-härdande kitt är önskvärt. UNIGUM kan således även användas utomhus för tätning av takrännor, stuprör, takbeläggningar av eternit, plåt mm. UNIGUMs goda vidhäftningsförmåga gör det möjligt att använda det på så olika material som metall, trä, glas, betong, plast mm.
  Mer info
  2 Varianter
 • Sättlim dana Turbo Tack 291
  Sättlim dana Turbo Tack 291
  Turbo Tack 291 är ett neutral fukthärdande montagelim, utan lösningsmedel och ftalater. Bildar en stark och samtidig elastisk limfog, som upptar eventuella rörelser i byggnationer. Turbo Tack 291 kan användas både ute och inne, på vägg, tak och golv. Mycket bra vid montering av speglar, paneler och andra skivmaterial som skall monteras utan understöd. Häftar på ett brett urval av material; trä, glas, betong, mursten, glasfiber, målade ytor.
  Mer info
  2 Varianter
 • Brandfogskum Dana 587 PU
  Brandfogskum Dana 587 PU
  Fireguard PU Foam 587 är ett professionellt brandhämmande 1-komponent polyuretanskum. Produkten har hög vidhäftnings- och isoleringsförmåga. Fireguard PU Foam 587 kan användas när krav om brandmotstånd i linjära fogar enl. EN 1366-4 finns. Typiska användningsområden är små hål och sprickor samt runt fönster och branddörrar. Fireguard PU Foam 587 kan även användas till installationsgenomföringar med stålrör, då krav finns på brandmotstånd enl. EN 1366-3. Tål inte solljus (UV-ljus).
  Mer info
  1 Variant
 • Fogskum Brand Essve
  Fogskum Brand Essve
  Icke elastiskt skum med hög tryckhållfasthet. Härdar oavsett miljö och i avsaknad av luftfukt i slutna utrymmen. Kan skäras och målas. Brandklassad tätning enligt typgodkännande. Tål ej solljus. Ska täckas/övermålas. Härdar inom 15 minuter. Skakas upp och ned 20 ggr före aktivering. Arbetstemperatur +5°C till +40°C. Övermålningsbar. Lagras stående i rumstemperatur max +25°C
  Mer info
  1 Variant
 • Fogskum SikaBoom S åretruntskum
  Fogskum SikaBoom S åretruntskum
  SikaBoom S är ett enkomponents expanderande fogskum. Åretruntskum, används sommar som vinter. Enkel applicering, även vintertid ned till -10ºC (flaskan måste hålla minst +5ºC). Snabb härdning. Stor expansion. God termisk isoleringsförmåga. Effektiv ljuddämpning. Åldringsbeständig.
  Mer info
  2 Varianter
 • Fogmassa Sikaflex-11FC+
  Fogmassa Sikaflex-11FC+
  Enkomponent, mycket snabbhärdande, elastisk, polyuretanbaserad. Slipbar och övermålningsbar med de flesta färger. Yttorr efter ca 1 timme. Härdar ca 3 mm/dygn vid +20°C och 65% rf och 1 mm/dygn vid +5°C och 65% rf. Mycket god åldrings- och kemikaliebeständighet. Beständig mot söt-, salt-, kalk- och spillvatten, utspädda mineralsyror, utspädd lut- och vattenbaserade rengöringsmedel. Temporärt beständig mot bensin, olja, mineraloljor, vegetabiliska och animaliska fetter. Ej beständig mot klorerat vatten i t ex simbassänger, organiska lösningsmedel, koncentrerad lut och mineralsyror. Används för fogar i betong-, klinker- och trägolv, fönster- och dörrpartier, tätning vid ventilationskanaler och genomföringar samt för limning av cellplast och isoleringsmaterial mot plåt. max fogrörelse 25%. Hårdhet Shore A 40. Appliceringstemperatur +5° - +40°C.
  Mer info
  3 Varianter
 • Fire Stop Sealant 3000
  Fire Stop Sealant 3000
  FSS 3000 är en brandklassad fogmassa som ingår i våra tätningssystem FS-Flex C, FS-Flex D,F, FS-Universal samt tätning runt enstaka kablar.
  Mer info
  3 Varianter
 • Brandfogmassa Sikacryl 618 Fire
  Brandfogmassa Sikacryl 618 Fire
  1-komponent fogmassa baserad på akryldispersion, med goda brandhämmande egenskaper. Sväller vid temperaturer över +250 grader C och förhindrar därmed spridning av rök och eld. Den har god vidhäftning mot betong, tegel, sten, klinker, glas och trä. Kan appliceras ner til +5 grader och är yttorr efter ca 20 minuter.
  Mer info
  2 Varianter
 • Firestop 400
  Firestop 400
  FireStop 400 är en vattenbaserad akrylmassa med värmesvällande egenskaper. Den härdar till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten. FireStop 400 ingår även i brandtätningssystemen FS-Universal och FS-Flex D. Ohärdat material kan avlägsnas med en fuktig trasa. Härdat material avlägsnas mekaniskt.
  FireStop 400 är registrerad i BASTA-registret. BASTA registreringen innebär att vi kan styrka att denna byggvara uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.
  FireStop 400 är främst avsedd att användas i olika brandtätningsapplikationer inomhus t ex som ett alternativ till silikonbaserade produkter i FireSeals brandtätningssystem FS-Flex D och FS-Universal. FireStop 400 är även godkänd som tätning runt elektrikerrör av PVC- plast samt för Pex-rör.
  Mer info
  2 Varianter
 • Pistolskum Dana 585 PU/NBS året-runt
  Pistolskum Dana 585 PU/NBS året-runt
  Fogskum som kan appliceras i temperaturer ner till -15ºC. För tätning runt dörrar, fönster rörgenomgångar m.m. Produkten är avsed för användning i NBS-pistol.
  Mer info
  1 Variant
 • Kemisk metallreparation Loctite 3463
  Kemisk metallreparation Loctite 3463
  Tätar läckage. Fäster på fuktiga ytor och härdar under vatten. Knådbar och stålfylld reparationsmassa.
  Mer info
  2 Varianter
 • Fogmassa Lim Sikaflex-221
  Fogmassa Lim Sikaflex-221
  Enkomponent, elastisk, polyuretanbaserad. Slip- och övermålningsbar. Stöt- och vibrationsdämpande. Söt- och saltvattenbeständig. Temporärt beständig mot bensin, olja, mineraloljor, vegetabiliska och animaliska fetter men ej mot organiska lösningsmedel, koncentrerade baser och mineralsyror, asfalt och alkohol. För limning och tätning av plåt, glas, trä och metall. Utmärkt till nåtning. Härdar ca 3 mm/dygn vid +23°C och 50% rf. Hårdhet Shore A 40°C. Appliceringstemperatur +5°C till +40°C. Temperaturbeständighet -40°C till +90°C.
  Mer info
  4 Varianter
 • Fogmassa glassilikon Sikasil-E
  Fogmassa glassilikon Sikasil-E
  Enkomponent, snabbhärdande, elastisk glassilikon. Ättiksbaserad. Den vita är antimögelbehandlad. Beständig mot vatten, utspädda syror, normala rengöringsmedel, UV-strålning, saltlösningar. Temporärt beständig mot oljor, drivmedel, fetter, sprit. Ej beständig mot myrsyra, stark lut, ättiksyra, lösningsmedel (undantag sprit). Används för glas- och sanitetsändamål, t.ex. fogar i kök och bad, plåtarbeten, toppförsegling av fönster, frysutrymmen, limning av akvarier och silikonlist. Vid limning av akvarier används Sikasil-E transparent. Fäster utan primer på glas, kakel, emalj, klinker, eloxerad aluminium, polyester m.m. Appliceringstemperatur -10°C - +40°C. Registrerad i Basta.
  Mer info
  2 Varianter
 • ...

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.