Orderrader: 0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista är tom

04 Installationskabel

Visar 1 till 20 av 42

 • Installationskabel halogenfri FQ Easy (S07Z1-R) 450/750 V, Nexans

  Installationskabel halogenfri FQ Easy (S07Z1-R) 450/750 V, Nexans

  Kabeln är av extremt lågfriktionsmaterial och avsedd för installation i fast förlagda rör- eller kanalsystem och som kopplingsledning i skåp eller armaturer. H07Z1-R (FQ Easy™) är en halogenfri, HFFR–isolerad installationsledning av extremt lågfriktionsmaterial med en rund fåtrådig ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 02 31 i tillämpliga delar. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Isoleringen är märkt "NEXANS GS SEMKO HALOGENFRI". Kabeln uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-1 (F2). Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är godkänd av SEMKO.Mer info

  15 Varianter
 • Installationskabel halogenfri EXQ Easy 300/500V, Nexans

  Installationskabel halogenfri EXQ Easy 300/500V, Nexans

  Kabeln är avsedd för fast förläggning på stege, direkt i vägg, eller under puts samt i rör eller kanal. Får förläggas inomhus och utomhus, dock ej i mark eller vatten. Kabeln är UV-skyddad. EXQ Easy™ är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad installationskabel med runda solida ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 02 19-5 i tillämpliga delar. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 1. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Över parterna ett längslagt pappersband med låg friktion. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. Kabeln uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-1 (F2) och är UV-skyddad enligt HD626 S1 part 2.5.1. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är godkänd av SEMKO. Lifemark™ recycling marking Beständig märkning på kabelns yttermantel. Märkningen specificerar ingående plastkvaliteter och förbereder en framtida återvinning av kabeln.Mer info

  24 Varianter
 • Installationskabel halogenfri EXLQ Xtra, Nkt

  Installationskabel halogenfri EXLQ Xtra, Nkt

  Lättskalad halogenfri kabel som vid brand avger en rök som är fri från korrosiva gaser och har en låg röktäthet. För fast förläggning inom- och utomhus, i rör eller kanal, i eller under puts. I mark om kabelskydd används. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Ledare entrådig, glödgad koppar enligt IEC60228, klass 1; Isolering PEX, halogenfri. Partfärger 3-ledare: gul/grön, blå, brun, 4-ledare: gul/grön, blå, brun, svart, 5-ledare: gul/grön, blå, brun, svart, grå. Biledare i hopvridna trådar av förtent koppar, 1 mm². Aluminiumband skärmning häftande till innermantel av polyeten. Biledaren har kontakt med aluminiumbandet. Mantel halogenfri, vit, flamskyddad plast. Standar SS 424 14 75 (F4C); drifttemperatur max 70ºC vid kontinuerlig drift.Mer info

  28 Varianter
 • Installationskabel halogenfri EQLQ Easy 450/750 V, Nexans

  Installationskabel halogenfri EQLQ Easy 450/750 V, Nexans

  Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus. Vid förläggning i mark skall kabeln förses med extra skydd mot mekanisk åverkan. Kabeln är UV-skyddad. EQLQ Easy är en halogenfri, HFFR-isolerad, aluminiumbandad, HFFR-mantlad installationskabel med runda, solida ledare av koppar. Ingen talk används i kabeln. Kabeln har biledare av tvinnade förtenta koppartrådar under och i kontakt med aluminiumbandet. EQLQ Easy är konstruerad enligt SS 424 02 19-6 i tillämpliga delar. Ledarna har trådantal och resistans enligt SS-EN 60228 klass 1. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. Kabeln uppfyller brandspridningsklass SS-EN 60332-3-24 (F4C) och är UV-skyddad enligt HD626 S1 part 2.5.1. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är godkänd av Intertek SEMKO.Mer info

  27 Varianter
 • Installationskabel FK (H07V-R) 450/750 V, Nexans

  Installationskabel FK (H07V-R) 450/750 V, Nexans

  FK är PVC-isolerad enledarkabel utan mantel för allmänna ändamål. För installation i rör, förlagda på eller i vägg eller liknande slutna system. Lämplig för skyddad fast förläggning i eller på belysningsarmaturer, apparater, kopplingsskåp eller kontrollutrustning. FK har rund fåtrådig kopparledare med tråddiameter och resistans enligt SS 424 14 08 klass 2. Isolering av färgad PVC. FK uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-1 (F2). Kabeln är godkänd av SEMKO.Mer info

  16 Varianter
 • Installationskabel halogenfri EXQ-Xtra 300/500V, Nkt

  Installationskabel halogenfri EXQ-Xtra 300/500V, Nkt

  Halogenfri kabel. Användning för fast förläggning samt i rör eller kanal. Kablarna får förläggas inomhus och utomhus. Ledarisolationen ska skyddas mot UV-ljus. Ledartemperatur: Max. 70°C, Kortslutningstemperatur: Max. 250°C, Förläggningstemperatur: Min. -15°C, Böjningsradie: 5 x D. Ledare: Entrådig, glödgad rund koppar, Isolering: PEX Partmärkning Med skyddsledare (G) 3-ledare: Grön/gul, blå, brun 4-ledare: Grön/gul, blå, brun, svart 5-ledare: Grön/gul, blå, brun, svart, grå, Fyllmantel EPDM, Mantel: Termoplastisk materiel, Mantelfärg: Vit, Certifikat: SEMKO, Standard: nkt cables fabriksstandard 012, Märkspänning: 300/500 V, Provspänning: 2 kV AC, Brandklass: F2, CE-överensstämmelse: Lågspänningsdirektivet.Mer info

  15 Varianter
 • Installationskabel halogenfri EXQ Light Quick n Easy, PM Flex

  Installationskabel halogenfri EXQ Light Quick n Easy, PM Flex

  Boxen är tillverkad i 100% återvunnet material och har en hög användarvänlighet med stabilt handtag och fästanordning för kabeln. EXQ-Light - Används för fast förläggning samt i rör eller kanal vid nybyggnation, ombyggnation och renovering. Får förläggas både inomhus och utomhus samt har en stor fördel i sin lättare vikt i jämförelse med EQQ-Light.Mer info

  3 Varianter
 • Installationskabel halogenfri FXLQ Xtra 450/750 V, Nkt

  Installationskabel halogenfri FXLQ Xtra 450/750 V, Nkt

  För fast förläggning inom- och utomhus, i rör eller kanal, i eller under puts. I mark om kabelskydd används. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. FXLQ Xtra är en lättskalad halogenfri kabel som vid brand avger en rök som är fri från korrosiva gaser och har en låg röktäthet. Skärmning: Aluminiumband häftande till innermantel av polyeten. Biledare:Hopvridna trådar av förtent koppar, 1 mm², som har kontakt med aluminiumbandet Mantel: Halogenfri, vit, flamskyddad plast, metermärkt.Mer info

  15 Varianter
 • Installationskabel RK Tvinnad a-collection

  Installationskabel RK Tvinnad a-collection

  Tvinnad RK är en extra flexibel och smidig kopplingsledning. Ledare: Svart/Orange.Mer info

  2 Varianter
 • Installationskabel Tvinnad FQ (S07Z1-R) 450/750 V Dca, Nexans

  Installationskabel Tvinnad FQ (S07Z1-R) 450/750 V Dca, Nexans

  Kabeln är avsedd för installation i fast förlagda rör- eller kanalsystem och i kopplingsskåp eller armaturer. Ledarna är ihoptvinnade för att reducera det magnetiska fältet. Tvinnad FQ är en halogenfri kabel där ett antal halogenfria omantlade installationsledningar (FQ) är tvinnade tillsammans. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 02 31 i tillämpliga delar. Kabelns ledare är av flertrådig koppar med trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Isoleringen är märkt "NEXANS GS SEMKO HALOGENFRI". Kabeln uppfyller brandspridningsklass D. Kabeln är godkänd av SEMKO. Färg: 3-ledare: gul/grön, blå, brun, 4-ledare: gul/grön, blå, brun, svart, 5-ledare: gul/grön, blå, brun, svart, grå.Mer info

  5 Varianter
 • Installationskabel halogenfri Tvinnad FQ Quick n Easy, PM Flex

  Installationskabel halogenfri Tvinnad FQ Quick n Easy, PM Flex

  Boxen är tillverkad i 100% återvunnet material och har en hög användarvänlighet med stabilt handtag och fästanordning för kabeln. FQ Tvin - tvinnade runda fåtrådiga kopparledare med färgad halogenfri isolering. Användningsområde är t ex vid elsanering, eftersom tvinningen reducerar det magnetiska fältet. Ledarnas isolering skall skyddas mot direkt UV-ljus som exempelvis kan uppstå i belysningsarmaturer, ljusskyltar eller liknande. Färg: 3-ledare: gul/grön, blå, brun, 4-ledare: gul/grön, blå, brun, svart, 5-ledare: gul/grön, blå, brun, svart, grå.Mer info

  4 Varianter
 • Installationskabel halogenfri Tvinnad FQ (S07Z1-R) 450/750 V, Nexans

  Installationskabel halogenfri Tvinnad FQ (S07Z1-R) 450/750 V, Nexans

  Kabeln är avsedd för installation i fast förlagda rör- eller kanalsystem och i kopplingsskåp eller armaturer. Ledarna är ihoptvinnade för att reducera det magnetiska fältet. Tvinnad FQ är en halogenfri kabel där ett antal halogenfria omantlade installationsledningar (FQ) är tvinnade tillsammans. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 02 31 i tillämpliga delar. Kabelns ledare är av flertrådig koppar med trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Isoleringen är märkt "NEXANS GS SEMKO HALOGENFRI". Kabeln uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-1 (F2). Kabeln är godkänd av SEMKO. Färg: 3-ledare: gul/grön, blå, brun, 4-ledare: gul/grön, blå, brun, svart, 5-ledare: gul/grön, blå, brun, svart, grå.Mer info

  5 Varianter
 • Installationskabel halogenfri EXQ Easy 300/500V Cable Guy, Nexans

  Installationskabel halogenfri EXQ Easy 300/500V Cable Guy, Nexans

  Kabeln är avsedd för fast förläggning på stege, direkt i vägg, eller under puts samt i rör eller kanal. Får förläggas inomhus och utomhus, dock ej i mark eller vatten. Kabeln är UV-skyddad. EXQ Easy är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad installationskabel med runda solida ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 02 19-5 i tillämpliga delar. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 1. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Över parterna ett längslagt pappersband med låg friktion. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. Kabeln uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-1 (F2) och är UV-skyddad enligt HD626 S1 part 2.5.1. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är godkänd av SEMKO. Lifemark(TM) recycling marking Beständig märkning på kabelns yttermantel. Märkningen specificerar ingående plastkvaliteter och förbereder en framtida återvinning av kabeln. Med Nexans Cable Guy transporterar du kablarna upprullade på en bobin som roterar inuti en låda - en förpackning som gör utdragningen och monteringen enkel och håller den ännu oanvända kabeln kvar i snyggt förvar. En metermärkning indikerar hur mycket som återstår.Mer info

  3 Varianter
 • Installationskabel halogenfri FQ , NKT cables

  Installationskabel halogenfri FQ , NKT cables

  Halogenfri kabel som vid brand avger en rök som är fri från korrosiva gaser och har en låg röktäthet. För dragning i rör och ledningskanaler, samt som kopplingsledning i apparatskåp. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus.Mer info

  14 Varianter
 • Installationskabel brandresistent ALSECURE PREMIUM 300/500 V, Nexans

  Installationskabel brandresistent ALSECURE PREMIUM 300/500 V, Nexans

  ALSECURE® PREMIUM är en halogenfri, brandsäker, oskärmad installationskabel. Kabeln är avsedd för fast förläggning på stege, direkt på vägg samt i rör eller kanal. Används när det finns krav på funktion under och efter en brand i t ex nödbelysning, brandlarmsystem och styrsystem. ALSECURE ® PREMIUM kabla, är utformade för att användas i säkerhetssystem (nödbelysning, brandlarmsystem etc, i alla lokaler som är öppna för allmänheten som konserthus, teatrar, biografer, butiker, sjukhus, skolor, i höghus, tunnlar och industrier. ALSECURE® PREMIUM kablar, är brandsäkra och flamskyddade, har låg rökutveckling och är halogenfria. Om en brand skulle uppstå, är rökgaserna lågkorrosiva. ALSECURE® PREMIUM kablar ska installeras enligt gällande föreskrifter och standarder, och ska skyddas mot direkt solljus vid installation utomhus. Vid förläggning mellan 0°C och -10°C, ska kabeln värmas upp minst 48 timmar innan installation. ALSECURE® PREMIUM är inte lämpliga att förlägga i mark. Brandklasser: Brandresistent enligt NF C 32-070 Cat. CR1, IEC 60331, EN 50200, EN 1363, NBN C 30-004 FR2 Rf2h. Brandspridningsklass enligt NF C 32-070 Cat. C1 C2, IEC 60332 Part 2 1, EN 50266, NBN C 30-004 F2. Låg rökutveckling : NF C 32-073, IEC 61034, EN 50268. Halogenfri : NF C 32-074, IEC 60754, EN 50267. Rökgaser : NF C 32-074, IEC 60754, EN 50267. Låg korrosivitet : NF C 32-074, IEC 60754, EN 50267 Konstruktion: Ledare: koppar. Isolering: halogenfri termoplastisk INFIT™ teknologi. Yttermantel: HFFR (polyolefin utan halogener). Mer info

  10 Varianter
 • Installationskabel halogenfri FQQ 300/500 V, Nexans

  Installationskabel halogenfri FQQ 300/500 V, Nexans

  Kabeln är avsedd för fast förläggning på stege, direkt i vägg, betong och mur samt i rör eller kanal. Får förläggas inomhus och utomhus, dock ej i mark eller vatten. FQQ är en halogenfri, HFFR- isolerad och HFFR- mantlad installationskabel med runda fåtrådiga ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 02 19-5. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Kabeln har en sprutad utfyllnad. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. FQQ uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-1 (F2 och F3) och har UV-skydd enligt HD 626 S 1 part 2.5.1. Kabeln är godkänd av SEMKO. Kabeln är märkt med Lifemark™ återvinningsmärkning (innehållsdeklarerad).Mer info

  12 Varianter
 • Installationskabel halogenfri EQLQ 450/750 V, Nexans

  Installationskabel halogenfri EQLQ 450/750 V, Nexans

  Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus. Vid förläggning i mark skall kabeln förses med extra skydd mot mekanisk åverkan. EQLQ är en halogenfri, HFFR-isolerad, aluminiumbandad, vit HFFR-mantlad installationskabel med runda, solida ledare av koppar. Kabeln har en flertrådig biledare av förtent koppar under och i kontakt med aluminiumbandet. EQLQ är konstruerad enligt SS 424 02 19-4 i tillämpliga delar. Ledarna har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 1. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Kabeln har en sprutad utfyllnad. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. Kabeln uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-3-24 F4C och har UV-skydd enligt HD 626 S1 part 2.5.1, Ledarisoleringen skall skyddas mot UV ljus, t.ex. i armaturer. Kabeln är godkänd av SEMKO. Kabeln är märkt med LifemarkTM återvinningsmärkning (innehållsdeklarerad).Mer info

  4 Varianter
 • Installationskabel halogenfri FQLQ 450/750 V, Nexans

  Installationskabel halogenfri FQLQ 450/750 V, Nexans

  Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus. Vid förläggning i mark skall kabeln förses med extra skydd mot mekanisk åverkan. FQLQ är en halogenfri, HFFR-isolerad, aluminiumbandad, vit HFFR-mantlad installationskabel med runda fåtrådiga ledare av koppar. Kabeln har en flertrådig biledare av förtent koppar under och i kontakt med aluminiumbandet. FQLQ konstruerad enligt SS 424 02 19-4 i tillämpliga delar. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Kabeln har en sprutad utfyllnad. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. FQLQ uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-3 (F4C) och har UV-skydd enligt HD 626 S1 part 2.5.1. Kabeln är godkänd av SEMKO. Kabeln är märkt med LifemarkTM återvinningsmärkning (innehållsdeklarerad).Mer info

  20 Varianter
 • Installationskabel FK multi Quick n Easy, PM Flex

  Installationskabel FK multi Quick n Easy, PM Flex

  Boxen är tillverkad i 100% återvunnet material och har en hög användarvänlighet med stabilt handtag och fästanordning för kabeln. FK - runda fåtrådiga kopparledare med färgad PVC-isolering som är metermärkt för att underlätta installation och kvantitetsberäkning. Färg: 3-ledare: gul/grön, blå, brun, 4-ledare: gul/grön, blå, brun, svart, 5-ledare: gul/grön, blå, brun, svart, grå. Ledarnas isolering skall skyddas mot direkt UV-ljus som exempelvis kan uppstå i belysningsarmaturer, ljusskyltar eller liknande.Mer info

  4 Varianter
 • Installationskabel Tvinnad FK Quick n Easy, PM Flex

  Installationskabel Tvinnad FK Quick n Easy, PM Flex

  Boxen är tillverkad i 100% återvunnet material och har en hög användarvänlighet med stabilt handtag och fästanordning för kabeln. FK Tvin - tvinnade runda fåtrådiga kopparledare med färgad PVC-isolering. Användningsområde är t ex vid elsanering, eftersom tvinningen reducerar det magnetiska fältet. Ledarnas isolering skall skyddas mot direkt UV-ljus som exempelvis kan uppstå i belysningsarmaturer, ljusskyltar eller liknande. Färg: 3-ledare: gul/grön, blå, brun, 4-ledare: gul/grön, blå, brun, svart, 5-ledare: gul/grön, blå, brun, svart, grå.Mer info

  2 Varianter

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.