Orderrader: 0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista är tom

Kabel

Visar 1 till 20 av 481

 • Installationskabel EQLQ Easy 450/750 V Dca, Nexans

  Installationskabel EQLQ Easy 450/750 V Dca, Nexans

  Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus. Vid förläggning i mark skall kabeln förses med extra skydd mot mekanisk åverkan. Kabeln är UV-skyddad.
  EQLQ Easy är en halogenfri, HFFR-isolerad, aluminiumbandad, HFFR-mantlad installationskabel med runda, solida ledare av koppar. Ingen talk används i kabeln. Kabeln har biledare av tvinnade förtenta koppartrådar under och i kontakt med aluminiumbandet. EQLQ Easy är konstruerad enligt SS 424 02 19-6 i tillämpliga delar. Ledarna har trådantal och resistans enligt SS-EN 60228 klass 1. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. Kabeln uppfyller brandspridningsklass D. UV-skyddad enligt HD626 S1 part 2.5.1. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är godkänd av Intertek SEMKO.
  Mer info
  25 Varianter
 • Installationskabel brandresistent ALSECURE PREMIUM 300/500 V, Nexans

  Installationskabel brandresistent ALSECURE PREMIUM 300/500 V, Nexans

  ALSECURE® PREMIUM är en halogenfri, brandsäker, oskärmad installationskabel. Kabeln är avsedd för fast förläggning på stege, direkt på vägg samt i rör eller kanal. Används när det finns krav på funktion under och efter en brand i t ex nödbelysning, brandlarmsystem och styrsystem.

  ALSECURE ® PREMIUM kabla, är utformade för att användas i säkerhetssystem (nödbelysning, brandlarmsystem etc, i alla lokaler som är öppna för allmänheten som konserthus, teatrar, biografer, butiker, sjukhus, skolor, i höghus, tunnlar och industrier. ALSECURE® PREMIUM kablar, är brandsäkra och flamskyddade, har låg rökutveckling och är halogenfria. Om en brand skulle uppstå, är rökgaserna lågkorrosiva.
  ALSECURE® PREMIUM kablar ska installeras enligt gällande föreskrifter och standarder, och ska skyddas mot direkt solljus vid installation utomhus.
  Vid förläggning mellan 0°C och -10°C, ska kabeln värmas upp minst 48 timmar innan installation. ALSECURE® PREMIUM är inte lämpliga att förlägga i mark.
  Brandklasser: Brandresistent enligt NF C 32-070 Cat. CR1, IEC 60331, EN 50200, EN 1363, NBN C 30-004 FR2 Rf2h. Brandspridningsklass enligt NF C 32-070 Cat. C1 & C2, IEC 60332 Part 2 & 1, EN 50266, NBN C 30-004 F2. Låg rökutveckling : NF C 32-073, IEC 61034, EN 50268. Halogenfri : NF C 32-074, IEC 60754, EN 50267. Rökgaser : NF C 32-074, IEC 60754, EN 50267. Låg korrosivitet : NF C 32-074, IEC 60754, EN 50267
  Konstruktion: Ledare: koppar. Isolering: halogenfri termoplastisk INFIT™ teknologi. Yttermantel: HFFR (polyolefin utan halogener).
  Mer info
  10 Varianter
 • Installationskabel EXQ Easy 300/500V Dca, Nexans

  Installationskabel EXQ Easy 300/500V Dca, Nexans

  Kabeln är avsedd för fast förläggning på stege, direkt i vägg, eller under puts samt i rör eller kanal. Får förläggas inomhus och utomhus, dock ej i mark eller vatten. Kabeln är UV-skyddad. EXQ Easy™ är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad installationskabel med runda solida ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 02 19-5 i tillämpliga delar. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 1. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Över parterna ett längslagt pappersband med låg friktion. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. Kabeln uppfyller brandspridningsklass D. UV-skyddad enligt HD626 S1 part 2.5.1. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är godkänd av SEMKO. Lifemark™ recycling marking. Beständig märkning på kabelns yttermantel. Märkningen specificerar ingående plastkvaliteter och förbereder en framtida återvinning av kabeln.
  Mer info
  25 Varianter
 • Datakabel Actassi C6 U/UTP Dca, Schneider

  Datakabel Actassi C6 U/UTP Dca, Schneider

  Oskärmad Kat6 U/UTP datakabel 4xAWG24/4xAWG23 (250/300 MHz) för inomhusbruk. Halogenfri mantel Dca s2d2a1 med metermarkering. Plast kryss för separering av paren.
  Mer info
  10 Varianter
 • Jordkabel N1XV 1kV Eca, a-collection

  Jordkabel N1XV 1kV Eca, a-collection

  N1XV är en blyfri kabel. N1XV-U rund, solid och glödgad koppar ledare enligt IEC 60228 klass 1. N1XV-R rund, fåtrådig och glödgad koppar ledare enligt IEC 60228 klass 2. PEX isolerade ledare och mantel av svart PVC. Förläggning utomhus, på, i rör samt i mark/vatten. Norm enligt SS 424 14 18, HD 603. Brandspridningsklass: Eca. Parter färgmärkta enligt SS 424 17 20. Mantelmärkning: typ/tillverkare/år + mån/metermärkning.

  3-led: grön/gul, blå, brun
  4-led: grön/gul, brun, svart, grå
  5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
  Mer info
  22 Varianter
 • Jordkabel halogenfri EXQJ 1kV Dca, a-collection

  Jordkabel halogenfri EXQJ 1kV Dca, a-collection

  EXQJ är en halogenfri kabel med rund solid ledare av koppar enligt IEC 60228 klass 1. PEX isolerade ledare och mantel av svart halogenfri HFFR. Kabeln har en skärm av glödgad koppartråd med motspiral. Förläggning inom- och utomhus, i luft, i rör, mark/vatten. Konstruktion enligt SS 424 14 18, HD 603. Brandspridningsklass: Dca. Parter färgmärkta enligt SS 424 17 20. Mantel, av svart flamhämmande, UV skyddad, halogenfri HFFR plast. Mantelmärkning, genom att trycka eller prägla yttermantelns utsida med följande text: EXQJ 4x6/6 1kV, år och metermärkning.
  Mer info
  12 Varianter
 • Installationskabel EXLQ-Xtra 450/750V Dca, Nkt

  Installationskabel EXLQ-Xtra 450/750V Dca, Nkt

  Lättskalad halogenfri kabel som vid brand avger en rök som är fri från korrosiva gaser och har en låg röktäthet. För fast förläggning inom- och utomhus, i rör eller kanal, i eller under puts. I mark om kabelskydd används. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Ledare entrådig, glödgad koppar enligt IEC60228, klass 1; Isolering PEX, halogenfri. Partfärger 3-ledare: gul/grön, blå, brun, 4-ledare: gul/grön, blå, brun, svart, 5-ledare: gul/grön, blå, brun, svart, grå. Biledare i hopvridna trådar av förtent koppar, 1 mm². Aluminiumband skärmning häftande till innermantel av polyeten. Biledaren har kontakt med aluminiumbandet. Mantel halogenfri, vit, flamskyddad plast. Standar SS 424 14 75 (F4C); drifttemperatur max 70ºC vid kontinuerlig drift.
  Mer info
  28 Varianter
 • Jordkabel AXQJ 1kV Dca, Nkt

  Jordkabel AXQJ 1kV Dca, Nkt

  Användning: Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör, i mark, i vatten, i ställverksrum och explosionfarliga rum, Nedplöjningsbar.

  Ledartemperatur: Max. 90°C, Kortslutningstemperatur: Max. 250°C, Förläggningstemperatur: Min. 0°C, Böjningsradie: Min. 10 x D Dragkraft: 30 N/mm² vid koppling direkt i samtliga ledare, dock max. 20.000 N. Ledare: sektorformad fåtrådig aluminium, Isolering: PEX, svart, Partmärkning: 3-ledare: Brun, svart, grå, 4-ledare: Blå, brun, svart, grå, Bandning: Plastband, halogenfri, Koncentrisk ledare: Glödgad koppartråd med motspiral, Bandning: Plastband, halogenfri, Mantel: Halogenfri compound, Mantelfärg: Svart, Standard: HD 604 part 5D, SS 424 14 18 i tillämpliga delar, Märkspänning: 1 kV, Provspänning: 3,5 kV, Brandklass: D, CE-överensstämmelse: Lågspänningsdirektivet.
  Mer info
  28 Varianter
 • Gummikabel LINEAX (H07RN-F) 450/750 V, Nexans

  Gummikabel LINEAX (H07RN-F) 450/750 V, Nexans

  LINEAX är en olje- och fettbeständig flexibel kabel som klarar kraftiga temperaturförändringar och har stor beständighet mot fukt och frost. Den är avsedd för tillfälliga installationer inomhus och utomhus. Lämplig för anslutning av maskiner och annan materiel som kräver flexibel kabel.
  LINEAX (H07RN-F) är en EPR-isolerad och svart gummimantlad anslutningskabel med runda mångtrådiga ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 02 35-4. Ledaren har resistans enligt IEC 60228 klass 5. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Manteln är utfyllande och märkt "USE HAR typ". Lineax uppfyller IEC 60332-1 (F2).
  Motsvarar 1-6 mm²: RDOE/REVE. 10-16 mm²: RDOT/REVE. 25-95 mm².
  Mer info
  62 Varianter
 • Jordkabel SE-N1XE-AS FleX 1kV, Nkt

  Jordkabel SE-N1XE-AS FleX 1kV, Nkt

  Halogenfri, PEX-isolerad, PE-mantlad kabel för fast förläggning i mark, vatten och rör. Lämplig för nedplöjning. Kabeln är flexibel vilket gör den montagevänlig även vid låga temperaturer. Rivtråd för enkel mantelskalning. Kabeln är tillverkad enligt SS 424 14 18, HD 603 5O.
  Mer info
  8 Varianter
 • Tele/signalkabel halogenfri ELQRB Dcas2d2a1, a-collection

  Tele/signalkabel halogenfri ELQRB Dcas2d2a1, a-collection

  ELQRB används som signalkabel i diverse styr- och reglertekniska anläggningar.
  Avsedd för signal anläggningar inom och utomhusförläggning dock ej i mark. Polyetenisolerad, med halogenfri flammskyddad mantel.
  Mer info
  9 Varianter
 • Jordkabel FXQ Easy 1kV Dca, Nexans

  Jordkabel FXQ Easy 1kV Dca, Nexans

  Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten.Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten. FXQ Easy™ är en PEX-isolerad, HFFR-mantlad installationskabel med fåtrådig ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 14 18 ITD. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Kabeln har ett inre skikt på manteln som är rillat. Rillorna gör kabeln extremt lättskalad och motståndskraftig mot slag och tryck. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. FXQ Easy™ uppfyller brandspridningsklass D och är UVskyddad enligt HD626 S1 part 2.5.1. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är märkt med LifemarkTM återvinningsmärkning (innehållsdeklarerad).
  Mer info
  38 Varianter
 • Datakabel Actassi C5E U/UTP Dca, Schneider

  Datakabel Actassi C5E U/UTP Dca, Schneider

  Oskärmad Kat5e U/UTP datakabel 4xAWG24 (155MHz) för inomhusbruk i spridningsnät. Kabeln levereras i grön halogenfri yttermantel Dca s2d1a1 med metermarkering tryckt på kabeln.
  Mer info
  5 Varianter
 • Installationskabel EXQ-Xtra 300/500V Dca, Nkt

  Installationskabel EXQ-Xtra 300/500V Dca, Nkt

  Halogenfri kabel. Användning för fast förläggning samt i rör eller kanal. Kablarna får förläggas inomhus och utomhus. Ledarisolationen ska skyddas mot UV-ljus.
  Ledartemperatur: Max. 70°C, Kortslutningstemperatur: Max. 250°C, Förläggningstemperatur: Min. -15°C, Böjningsradie: 5 x D.
  Ledare: Entrådig, glödgad rund koppar, Isolering: PEX Partmärkning Med skyddsledare (G) 3-ledare: Grön/gul, blå, brun 4-ledare: Grön/gul, blå, brun, svart 5-ledare: Grön/gul, blå, brun, svart, grå, Fyllmantel EPDM, Mantel: Termoplastisk materiel, Mantelfärg: Vit, Certifikat: SEMKO, Standard: nkt cables fabriksstandard 012, Märkspänning: 300/500 V, Provspänning: 2 kV AC, Brandklass: D, CE-överensstämmelse: Lågspänningsdirektivet.
  Mer info
  24 Varianter
 • Gummikabel RDOE (H07RN-F) 450/750 V, a-collection

  Gummikabel RDOE (H07RN-F) 450/750 V, a-collection

  För användning där de mekaniska påfrestningarna är av medelsvår karaktär, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Extra förstärkt gummikabel med olje- och väderbeständigt hölje. Temperaturområde i kontinuerlig drift max . ledartemp: 60 grader. Kabeln är flexibel ner till -25 grader.
  Mer info
  21 Varianter
 • Datakabel C6 UTP LSZH slim, Eurolan

  Datakabel C6 UTP LSZH slim, Eurolan

  Eurolan UTP kategori 6 är en halogenfri spridningsnätkabel designad för bredbandsinstallationer. Kabeln är verifierad för höghastighetsapplikationer upp till 250 MHz (1Gbit Ethernet).
  Uppfyller kraven enligt EN 50173-1 Class E, ISO/IEC 11801 och IEC 332-1.
  Koppardiameter: 0,54 mm
  Antal par: 4 tvinnade par
  Isolering: Polyethylene
  Vikt: 31 kg/km
  Yttre diameter: 5,3mm
  Mer info
  2 Varianter
 • Datakabel LANmark C6 S/FTP 6A LSZH+PE, Nexans

  Datakabel LANmark C6 S/FTP 6A LSZH+PE, Nexans

  Parfolierad och flätskärmad kat 6A datakabel 4 par i centrumkors. Mantel av halogenfri flamskyddad plast LSZH och ett yttre PE skikt. Prestanda enligt kat 6A 500 Mhz, EN50288, IEC61156 och TIA568-B. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 (SS 424 14 75/F2).
  Mer info
  2 Varianter
 • Styrkabel halogenfri FQAR-PG 150/250 V, Nkt

  Styrkabel halogenfri FQAR-PG 150/250 V, Nkt

  Halogenfri kabel som vid brand avger en rök som är fri från korrosiva gaser och har låg röktäthet. För fast förläggninh inom- och utomhus, öppet samt i rör och kanaler. För signaländamål där höga krav sälls p störimmunitet och skydd mot överhettning.
  Fåtrådig, glödgad förtent koppar enligt IEC 60228, klass 2, SS4241475 (F3). Halogenfri, siffermärkt isolering. Parter tvinnande i par före kabling och bandade med PET folie.

  Skärm: Plastlaminerad aluminiumfolie med biledare
  Mantelmärkning, exempel:“nkt cables FQAR-PG 4x2x0,5 150/250 V"
  Certifikat: Standard SS 424 03 21, HD 627 Part 4 C2 itd
  Drifttemperatur: Max 70ºC vid kontinuerlig drift
  Mer info
  20 Varianter
 • Anslutningskabel PVC RKK med gröngul skyddsledare 300/500 V, Nexans

  Anslutningskabel PVC RKK med gröngul skyddsledare 300/500 V, Nexans

  Kabeln är avsedd för inomhusbruk, även i fuktiga miljöer, för anslutning av tyngre hushållsapparater t.ex. kylskåp och tvättmaskin.
  RKK är en rund, blyfri, PVC-isolerad, PVC-mantlad anslutningskabel med runda, mångtrådiga kopparledare. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 02 31-5. Ledarna har resistans enligt IEC 60228 klass 5. De sammankablade parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Manteln är märkt "NEXANS GS SEMKO HAR". RKK uppfyller brandkrav enligt IEC 60322-1 (F2). Kabeln är godkänd av SEMKO.
  Mer info
  20 Varianter
 • Installationskabel FQ Easy (S07Z1-R) 450/750 V Dca, Nexans

  Installationskabel FQ Easy (S07Z1-R) 450/750 V Dca, Nexans

  Kabeln är av extremt lågfriktionsmaterial och avsedd för installation i fast förlagda rör- eller kanalsystem och som kopplingsledning i skåp eller armaturer.
  H07Z1-R (FQ Easy™) är en halogenfri, HFFR–isolerad installationsledning av extremt lågfriktionsmaterial med en rund fåtrådig ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 02 31 i tillämpliga delar. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Isoleringen är märkt "NEXANS GS SEMKO HALOGENFRI". Kabeln uppfyller brandspridningsklass D. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är godkänd av SEMKO.
  Mer info
  15 Varianter
 • ...

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.