Orderrader: 0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista är tom

Kabel

Visar 1 till 20 av 504

 • Installationskabel halogenfri FQ Easy (S07Z1-R) 450/750 V, Nexans

  Installationskabel halogenfri FQ Easy (S07Z1-R) 450/750 V, Nexans

  Kabeln är av extremt lågfriktionsmaterial och avsedd för installation i fast förlagda rör- eller kanalsystem och som kopplingsledning i skåp eller armaturer. H07Z1-R (FQ Easy™) är en halogenfri, HFFR–isolerad installationsledning av extremt lågfriktionsmaterial med en rund fåtrådig ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 02 31 i tillämpliga delar. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Isoleringen är märkt "NEXANS GS SEMKO HALOGENFRI". Kabeln uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-1 (F2). Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är godkänd av SEMKO.Mer info

  15 Varianter
 • Installationskabel halogenfri EXQ Easy 300/500V, Nexans

  Installationskabel halogenfri EXQ Easy 300/500V, Nexans

  Kabeln är avsedd för fast förläggning på stege, direkt i vägg, eller under puts samt i rör eller kanal. Får förläggas inomhus och utomhus, dock ej i mark eller vatten. Kabeln är UV-skyddad. EXQ Easy™ är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad installationskabel med runda solida ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 02 19-5 i tillämpliga delar. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 1. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Över parterna ett längslagt pappersband med låg friktion. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. Kabeln uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-1 (F2) och är UV-skyddad enligt HD626 S1 part 2.5.1. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är godkänd av SEMKO. Lifemark™ recycling marking Beständig märkning på kabelns yttermantel. Märkningen specificerar ingående plastkvaliteter och förbereder en framtida återvinning av kabeln.Mer info

  24 Varianter
 • Installationskabel halogenfri EXLQ Xtra, Nkt

  Installationskabel halogenfri EXLQ Xtra, Nkt

  Lättskalad halogenfri kabel som vid brand avger en rök som är fri från korrosiva gaser och har en låg röktäthet. För fast förläggning inom- och utomhus, i rör eller kanal, i eller under puts. I mark om kabelskydd används. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Ledare entrådig, glödgad koppar enligt IEC60228, klass 1; Isolering PEX, halogenfri. Partfärger 3-ledare: gul/grön, blå, brun, 4-ledare: gul/grön, blå, brun, svart, 5-ledare: gul/grön, blå, brun, svart, grå. Biledare i hopvridna trådar av förtent koppar, 1 mm². Aluminiumband skärmning häftande till innermantel av polyeten. Biledaren har kontakt med aluminiumbandet. Mantel halogenfri, vit, flamskyddad plast. Standar SS 424 14 75 (F4C); drifttemperatur max 70ºC vid kontinuerlig drift.Mer info

  28 Varianter
 • Installationskabel halogenfri EQLQ Easy 450/750 V, Nexans

  Installationskabel halogenfri EQLQ Easy 450/750 V, Nexans

  Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus. Vid förläggning i mark skall kabeln förses med extra skydd mot mekanisk åverkan. Kabeln är UV-skyddad. EQLQ Easy är en halogenfri, HFFR-isolerad, aluminiumbandad, HFFR-mantlad installationskabel med runda, solida ledare av koppar. Ingen talk används i kabeln. Kabeln har biledare av tvinnade förtenta koppartrådar under och i kontakt med aluminiumbandet. EQLQ Easy är konstruerad enligt SS 424 02 19-6 i tillämpliga delar. Ledarna har trådantal och resistans enligt SS-EN 60228 klass 1. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. Kabeln uppfyller brandspridningsklass SS-EN 60332-3-24 (F4C) och är UV-skyddad enligt HD626 S1 part 2.5.1. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är godkänd av Intertek SEMKO.Mer info

  27 Varianter
 • Gummikabel LINEAX (H07RN-F) 450/750 V, Nexans

  Gummikabel LINEAX (H07RN-F) 450/750 V, Nexans

  LINEAX är en olje- och fettbeständig flexibel kabel som klarar kraftiga temperaturförändringar och har stor beständighet mot fukt och frost. Den är avsedd för tillfälliga installationer inomhus och utomhus. Lämplig för anslutning av maskiner och annan materiel som kräver flexibel kabel. LINEAX (H07RN-F) är en EPR-isolerad och svart gummimantlad anslutningskabel med runda mångtrådiga ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 02 35-4. Ledaren har resistans enligt IEC 60228 klass 5. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Manteln är utfyllande och märkt "USE HAR typ". Lineax uppfyller IEC 60332-1 (F2). Motsvarar 1-6 mm²: RDOE/REVE. 10-16 mm²: RDOT/REVE. 25-95 mm².Mer info

  64 Varianter
 • Installationskabel FK (H07V-R) 450/750 V, Nexans

  Installationskabel FK (H07V-R) 450/750 V, Nexans

  FK är PVC-isolerad enledarkabel utan mantel för allmänna ändamål. För installation i rör, förlagda på eller i vägg eller liknande slutna system. Lämplig för skyddad fast förläggning i eller på belysningsarmaturer, apparater, kopplingsskåp eller kontrollutrustning. FK har rund fåtrådig kopparledare med tråddiameter och resistans enligt SS 424 14 08 klass 2. Isolering av färgad PVC. FK uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-1 (F2). Kabeln är godkänd av SEMKO.Mer info

  16 Varianter
 • Telekabel halogenfri ELQYB Röd Nexans

  Telekabel halogenfri ELQYB Röd Nexans

  Partvinnad, halogenfri brandlarmkabel. ELQYB används i anläggningar för brandlarm som matarledning och för anslutning av detektorer. Förläggs inomhus eller utomhus på vägg eller bärlina. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 (F2).Mer info

  3 Varianter
 • Gummikabel RDOE (H07RN-F) 450/750 V, a-collection

  Gummikabel RDOE (H07RN-F) 450/750 V, a-collection

  För användning där de mekaniska påfrestningarna är av medelsvår karaktär, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Extra förstärkt gummikabel med olje- och väderbeständigt hölje. Temperaturområde i kontinuerlig drift max . ledartemp: 60 grader. Kabeln är flexibel ner till -25 grader.Mer info

  21 Varianter
 • Jordkabel N1XV 1kV, a-collection

  Jordkabel N1XV 1kV, a-collection

  N1XV är en blyfri kabel. N1XV-U rund, solid och glödgad koppar ledare enligt IEC 60228 klass 1. N1XV-R rund, fåtrådig och glödgad koppar ledare enligt IEC 60228 klass 2. PEX isolerade ledare och mantel av svart PVC. Förläggning inom- och utomhus, direkt på vägg, på kabelstegar, i installationskanaler, i rör samt i mark/vatten. Dock ej i explosionsfarliga rum. Norm enligt SS 424 14 18, HD 603. Brandspridningsklass: F2 enligt SS EN 50265-2-1 Parter färgmärkta enligt SS 424 17 20. Mantelmärkning: typ/tillverkare/år + mån/metermärkning. 3-led: grön/gul, blå, brun 4-led: grön/gul, brun, svart, grå 5-led: grön/gul, blå, brun, svart, gråMer info

  22 Varianter
 • Kopplingskabel halogenfri RQ (S07Z1-K) 450/750 V, Nexans

  Kopplingskabel halogenfri RQ (S07Z1-K) 450/750 V, Nexans

  Kabeln är främst avsedd att användas för inre kopplingar i kopplingsskåp eller dylikt. RQ är en halogenfri, HFFR-isolerad, kopplingsledning med en rund mångtrådig ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 02 31-3 i tillämpliga delar. Ledaren har resistans enligt IEC 60228 klass 5. Isoleringen är märkt "NEXANS GS Z1 SEMKO AREA mm2" alternativt "NEXANS GS SEMKO area mm² HALOGENFRI". RQ uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-3 kategori C (F4C) för areor 1,5 och 2,5 mm2, IEC 60332-1 (F2) för areorna 4, 6 och 10 mm² och IEC 60322-1 (F2 och F3) för övriga areor. Kabeln är godkänd av SEMKO.Mer info

  96 Varianter
 • Installationskabel Tvinnad FQ (S07Z1-R) 450/750 V Dca, Nexans

  Installationskabel Tvinnad FQ (S07Z1-R) 450/750 V Dca, Nexans

  Kabeln är avsedd för installation i fast förlagda rör- eller kanalsystem och i kopplingsskåp eller armaturer. Ledarna är ihoptvinnade för att reducera det magnetiska fältet. Tvinnad FQ är en halogenfri kabel där ett antal halogenfria omantlade installationsledningar (FQ) är tvinnade tillsammans. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 02 31 i tillämpliga delar. Kabelns ledare är av flertrådig koppar med trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Isoleringen är märkt "NEXANS GS SEMKO HALOGENFRI". Kabeln uppfyller brandspridningsklass D. Kabeln är godkänd av SEMKO. Färg: 3-ledare: gul/grön, blå, brun, 4-ledare: gul/grön, blå, brun, svart, 5-ledare: gul/grön, blå, brun, svart, grå.Mer info

  5 Varianter
 • Datakabel Actassi inomhus C6 U/UTP, Schneider

  Datakabel Actassi inomhus C6 U/UTP, Schneider

  Oskärmad Kat6 U-UTP datakabel 4x2x0,5 för inomhusbruk i spridningsnät. Kabeln levereras med grön halogenfri yttermantel och metermarkering tryckt på kabeln.Mer info

  2 Varianter
 • Jordkabel halogenfri FXQ Easy 1kV, Nexans

  Jordkabel halogenfri FXQ Easy 1kV, Nexans

  Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten.Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten. FXQ Easy™ är en PEX-isolerad, HFFR-mantlad installationskabel med fåtrådig ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 14 18 ITD. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Kabeln har ett inre skikt på manteln som är rillat. Rillorna gör kabeln extremt lättskalad och motståndskraftig mot slag och tryck. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. FXQ Easy™ uppfyller brandspridningsklass F4C enligt SS 424 14 75 och är UVskyddad enligt HD626 S1 part 2.5.1. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är märkt med LifemarkTM återvinningsmärkning (innehållsdeklarerad).Mer info

  32 Varianter
 • Datakabel C6 UTP LSZH slim, Eurolan

  Datakabel C6 UTP LSZH slim, Eurolan

  Eurolan UTP kategori 6 är en halogenfri spridningsnätkabel designad för bredbandsinstallationer. Kabeln är verifierad för höghastighetsapplikationer upp till 250 MHz (1Gbit Ethernet). Uppfyller kraven enligt EN 50173-1 Class E, ISO/IEC 11801 och IEC 332-1. Koppardiameter: 0,54 mm Antal par: 4 tvinnade par Isolering: Polyethylene Vikt: 31 kg/km Yttre diameter: 5,3mm Mer info

  2 Varianter
 • Telekabel halogenfri ELQXB, Nexans

  Telekabel halogenfri ELQXB, Nexans

  Halogenfri EKKX Partvinnad (1x4x0,5 är tvinnad till fyrskruv), halogenfri, flamskyddad telekabel. ELQXB är ett halogenfritt alternativ till EKKX och har PE-isolering och halogenfri, flamskyddad mantel. Används för privata kommunikationsnät i fastigheter. Kabeln förläggs inomhus i fast förläggning och i rör. ELQXB uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.Mer info

  27 Varianter
 • Kopplingskabel halogenfri RQ (S05Z1-K) 300/500 V, Nexans

  Kopplingskabel halogenfri RQ (S05Z1-K) 300/500 V, Nexans

  Kabeln är främst avsedd att användas för fast skyddad installation av signal- och reglerkretsar i apparater. RQ är en halogenfri, HFFR-isolerad, kopplingsledning med en rund mångtrådig ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 02 31-3 i tillämpbara delar. Ledaren har resistans enligt IEC 60228 klass 5. Isoleringen är märkt "NEXANS GS Z1 SEMKO area mm²". RQ uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-1 (F2) för area 0,5 mm², för övriga areor gäller IEC 60332-3 kategori C (F4C). Kabeln är godkänd av SEMKO.Mer info

  54 Varianter
 • Installationskabel halogenfri EXQ-Xtra 300/500V, Nkt

  Installationskabel halogenfri EXQ-Xtra 300/500V, Nkt

  Halogenfri kabel. Användning för fast förläggning samt i rör eller kanal. Kablarna får förläggas inomhus och utomhus. Ledarisolationen ska skyddas mot UV-ljus. Ledartemperatur: Max. 70°C, Kortslutningstemperatur: Max. 250°C, Förläggningstemperatur: Min. -15°C, Böjningsradie: 5 x D. Ledare: Entrådig, glödgad rund koppar, Isolering: PEX Partmärkning Med skyddsledare (G) 3-ledare: Grön/gul, blå, brun 4-ledare: Grön/gul, blå, brun, svart 5-ledare: Grön/gul, blå, brun, svart, grå, Fyllmantel EPDM, Mantel: Termoplastisk materiel, Mantelfärg: Vit, Certifikat: SEMKO, Standard: nkt cables fabriksstandard 012, Märkspänning: 300/500 V, Provspänning: 2 kV AC, Brandklass: F2, CE-överensstämmelse: Lågspänningsdirektivet.Mer info

  15 Varianter
 • Jordkabel SE-N1XV-AS 1kV, Nexans

  Jordkabel SE-N1XV-AS 1kV, Nexans

  SE-N1XV-AS är en PEX-isolerad, Svart PVC mantlad kabel med sektorformad, glödgad, fåtrådiga ledare av aluminium. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 14 18. Ledarna har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20.Mer info

  8 Varianter
 • Styrkabel halogenfri EQQR 450/700V, Nexans

  Styrkabel halogenfri EQQR 450/700V, Nexans

  Kabeln är avsedd för fast installation inomhus och utomhus för styr-, mät- och signalfunktioner i krafttekniska anläggningar. EQQR är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR- mantlad styrkabel med runda solida ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 03 21 i tillämpliga delar. Ledarna har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 1. Parterna är siffermärkta enligt SS 424 17 20. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. EQQR uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-1 (F2 och F3) och avger inga korrosiva gaser vid brand och har liten rökutveckling. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus. Kabeln är godkänd av SEMKO. Kabeln är märkt med LifemarkTM återvinningsmärkning (innehållsdeklarerad).Mer info

  10 Varianter
 • Installationskabel halogenfri EXQ Light Quick n Easy, PM Flex

  Installationskabel halogenfri EXQ Light Quick n Easy, PM Flex

  Boxen är tillverkad i 100% återvunnet material och har en hög användarvänlighet med stabilt handtag och fästanordning för kabeln. EXQ-Light - Används för fast förläggning samt i rör eller kanal vid nybyggnation, ombyggnation och renovering. Får förläggas både inomhus och utomhus samt har en stor fördel i sin lättare vikt i jämförelse med EQQ-Light.Mer info

  3 Varianter
 • ...

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.