Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Jordkabel halogenfri 1 kV

Vi på Ahlsell hjälper dig hitta kvalitetskabel för tele, data och annan kabelinstallation. Oavsett om du jobbar utomhus eller inomhus har vi kopplingskabel, styrkabel och kraftkabel. Här finner du kabel för fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, som tål kemikalier, syror och luter. Söker du isolerad kabelskarv hittar även detta. Flertalet anslutningskablar finns i vårt sortiment. Utforska vårt breda utbud av kabel här i webbutiken eller besök din närmsta Ahlsellbutik.

Visar 1 till 20 av 31

Sortera

 • Jordkabel halogenfri FXQJ 1kV Dca, a-collection
  Jordkabel halogenfri FXQJ 1kV Dca, a-collection
  FXQJ är en halogenfri kabel med runda fåtrådiga ledare av koppar enligt IEC 60228 klass 2. PEX isolerade ledare och mantel av svart halogenfri HFFR. Kabeln har en skärm av glödgad koppartråd med motspiral. Förläggning inom- och utomhus, i luft, i rör, mark/vatten. Konstruktion enligt SS 424 14 18, HD 603. Brandspridningsklass: Dca. Parter färgmärkta enligt SS 424 17 20. Mantel, av svart flamhämmande, UV skyddad, halogenfri HFFR plast. Mantelmärkning, genom att trycka eller prägla yttermantelns utsida med följande text: FXQJ 4x16/16 1kV, år och metermärkning.
  Märkspänning: 0,6 / 1 (1,2)kV
  Ledaridentifikation:
  3-led: brun, svart, grå.
  4-led: brun, svart, grå, blå
  Normer:
  IEC 60228, HD 383
  HD 603-1, HD 603-5-P, HD 308
  EN50265-1, EN 50265-2-4, IEC 60332-3 Cat. C
  IEC60754-2, IEC 60754-1, IEC 1034-2
  Mer info
 • Jordkabel halogenfri AXQJ 1kV Dca, a-collection
  Jordkabel halogenfri AXQJ 1kV Dca, a-collection
  AXQJ är en halogenfri kabel med sektorformade ledare av aluminium enligt IEC 60228 klass 2. PEX isolerade ledare och mantel av svart halogenfri compound. Kabeln har en skärm av glödgad koppartråd med motspiral. Förläggning inom- och utomhus i rör samt i mark/vatten. I ställverk och explosionsfarliga rum. Nedplöjningsbar. Norm enligt SS 424 14 18, HD 604. Brandspridningsklass: Dca. Parter färgmärkta enligt SS 424 17 20.

  3-led: brun, svart, grå.
  4-led: blå, brun, svart, grå.
  Mer info
 • Jordkabel halogenfri EXQJ 1kV Dca, a-collection
  Jordkabel halogenfri EXQJ 1kV Dca, a-collection
  EXQJ är en halogenfri kabel med rund solid ledare av koppar enligt IEC 60228 klass 1. PEX isolerade ledare och mantel av svart halogenfri HFFR. Kabeln har en skärm av glödgad koppartråd med motspiral. Förläggning inom- och utomhus, i luft, i rör, mark/vatten. Konstruktion enligt SS 424 14 18, HD 603. Brandspridningsklass: Dca. Parter färgmärkta enligt SS 424 17 20. Mantel, av svart flamhämmande, UV skyddad, halogenfri HFFR plast. Mantelmärkning, genom att trycka eller prägla yttermantelns utsida med följande text: EXQJ 4x6/6 1kV, år och metermärkning.
  Mer info
 • Jordkabel FXQ Easy 1kV Dca, Nexans
  Jordkabel FXQ Easy 1kV Dca, Nexans
  Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten.Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten. FXQ Easy™ är en PEX-isolerad, HFFR-mantlad installationskabel med fåtrådig ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 14 18 ITD. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Kabeln har ett inre skikt på manteln som är rillat. Rillorna gör kabeln extremt lättskalad och motståndskraftig mot slag och tryck. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. FXQ Easy™ uppfyller brandspridningsklass D och är UVskyddad enligt HD626 S1 part 2.5.1. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är märkt med LifemarkTM återvinningsmärkning (innehållsdeklarerad).
  Mer info
 • Jordkabel FXQJ 1kV Dca, Nexans
  Jordkabel FXQJ 1kV Dca, Nexans
  Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten. FXQJ är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad kabel med runda fåtrådiga ledare av koppar för areor upp t.o.m. 35 mm2. Övriga areor har fåtrådiga sektorformade kopparledare. Kabeln har en skärm av glödgad koppartråd med motspiral. FXQJ är konstruerad enligt SS 424 14 18. Ledarna har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Kabeln har en sprutad utfyllnad. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. FXQJ uppfyller brandspridningsklass D. Kabeln är godkänd av SEMKO. Kabeln är märkt med LifemarkTM återvinningsmärkning (innehållsdeklarerad).
  Mer info
 • Jordkabel FXQJ EMC kV Dca, Nexans
  Jordkabel FXQJ EMC kV Dca, Nexans
  Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten och är lämplig i industriinstallationer och andra anläggningar som har EMC-krav. FXQJ är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad kabel med runda fåtrådiga ledare av koppar för areor upp till 35 mm2. Övriga areor har fåtrådiga sektorformade kopparledare. FXQJ är konstruerad enligt SS 424 14 18 Kabeln har en skärm av glödgad koppartråd med motspiral av heltäckande koppar band. Ledarna har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Kabeln har en sprutad utfyllnad. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. FXQJ uppfyller brandspridningsklass D. Kabeln är godkänd av SEMKO. Kabeln är märkt med LifemarkTM återvinningsmärkning (innehållsdeklarerad).
  Mer info
 • Jordkabel EXQJ 1kV Dca, Nkt
  Jordkabel EXQJ 1kV Dca, Nkt
  Användning: Halogenfri kabel som vid brand avger rök med låg röktäthet och fri från korrosiva gaser. 4-ledarna med full skärmarea för användning i 5-ledarsystem. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör, I mark och i vatten.
  Ledartemperatur: Max. 90°C, Kortslutningstemperatur: Max. 250°C, Förläggningstemperatur: Min. 0°C, Böjningsradie: Min. 10 x D, Dragkraft: 50 N/mm² vid koppling direkt i samtliga ledare, dock max. 20.000 N. Ledare: Rund entrådig glödgad koppar, Isolering: PEX, Partmärkning: 3-ledare: Brun, svart, grå 4-ledare: Blå, brun, svart, grå, Fyllmantel: Sprutad, halogenfri, Koncentrisk ledare: Glödgad koppartråd med motspiral, Mantel: Halogenfri compound, Mantelfärg: Svart, Standard: SS 424 14 18 i tillämpliga delar, Märkspänning: 1 kV, Provspänning: 3,5 kV, Brandklass: D, CE-överensstämmelse: Lågspänningsdirektivet.
  Mer info
 • Jordkabel RXQ 1kV Dca, Nkt
  Jordkabel RXQ 1kV Dca, Nkt
  Kabel avsedd för öppen fast förläggning samt i rör. Kabeln kan förläggas inom- och utomhus samt i mark, dock ej i explosionsfarliga rum. Ledarisoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus, som kan uppkomma i exempelvis ljusarmaturer och ljusskyltar.
  Mer info
 • Jordkabel SE-N1XE-U 1kV, Nexans
  Jordkabel SE-N1XE-U 1kV, Nexans
  Kabeln är avsedd för fast förläggning utomhus i luft, mark och vatten. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. SE-N1XE-U är ej flamskyddad. Kabeln är godkänd av SEMKO. Kabeln är märkt med LifemarkTM återvinningsmärkning (innehållsdeklarerad). SE-N1XE-U är en halogenfri, PEX-isolerad, PE-mantlad kabel med ledare av solid koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 14 18. Ledarna har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 1. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Kabeln har filler.
  Mer info
 • Jordkabel FXQJ 1kV Dca, Nkt
  Jordkabel FXQJ 1kV Dca, Nkt
  Användning: Halogenfri kabel som vid brand avger rök med låg röktäthet och fri från korrosiva gaser. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör, i mark och i vatten.
  Ledartemperatur: Max. 90°C, Kortslutningstemperatur: Max. 250°C, Förläggningstemperatur: Min. 0°C, Böjningsradie: Min. 10 x D, Dragkraft: 50 N/mm² vid koppling direkt i samtliga ledare, dock max. 20.000 N. Ledare: 16-35 mm²: Rund fåtrådig glödgad koppar 50-240 mm²: Sektorformad fåtrådig glödgad koppar Isolering: PEX, Partmärkning: 3-ledare: Brun, svart, grå, 4-ledare: Blå, brun, svart, grå Fyllmantel/bandning: 16-35 mm²: Halogenfri compound 50-240 mm²: Plastband, halogenfri Koncentrisk ledare: Glödgad koppartråd med motspiral, Bandning: 25-240 mm²: Plastband, halogenfri, Mantel: Halogenfri polyolefin, Mantelfärg: Svart, Standard: SS 424 14 18, HD603 i tillämpliga delar, Märkspänning: 1 kV, Provspänning: 3,5 kV, Brandklass: D, CE-överensstämmelse: Lågspänningsdirektivet.
  Mer info
 • Jordkabel EXQJ 1kV Dca, Nexans
  Jordkabel EXQJ 1kV Dca, Nexans
  Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten. EXQJ är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad kabel med runda ledare av solid koppar. Kabeln har en skärm av glödgad koppartråd med motspiral. EXQJ är konstruerad enligt SS 424 14 18. Ledarna har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 1. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Kabeln har en sprutad utfyllnad. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. EXQJ uppfyller brandspridningsklass D. Kabeln är godkänd av SEMKO. Kabeln är märkt med LifemarkTM återvinningsmärkning (innehållsdeklarerad). Kabeln tillhandahålls med 1-4 ledare och i areorna 2,5-10 mm². Tekniska data lämnas på begäran.
  Mer info
 • Jordkabel AXQJ 1kV Dca, Nexans
  Jordkabel AXQJ 1kV Dca, Nexans
  Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten. AXQJ är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad kabel med sektorformade fåtrådiga ledare av aluminium. Kabeln har en skärm av glödgad koppartråd med motspiral. AXQJ är konstruerad enligt SS 424 14 18. Ledarna har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. AXQJ uppfyller brandspridningsklass D. Kabeln är godkänd av SEMKO. Kabeln är märkt med LifemarkTM återvinningsmärkning (innehållsdeklarerad).
  Mer info
 • Jordkabel FXQ Infra 1kV Eca, Nexans
  Jordkabel FXQ Infra 1kV Eca, Nexans
  Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten. FXQ INFRA är en halogenfri, PEX-isolerad, HFFR-mantlad kabel med runda, fåtrådiga ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 14 18. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Kabeln har filler. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. Kabelns mantel är av halogenfritt flamskyddat material och uppfyller brandklass enligt CPR klass E. Vid brand avger kabeln inga korrosiva gaser och har en liten rökutveckling. FXQ INFRA är tillverkad och provad enligt SS 424 14 18. Kabeln kan belastas enligt SS 424 14 24. Lifemark: Beständig märkning på kabelns yttermantel. Märkningen specificerar ingående plastkvaliteter och förbereder en framtida återvinning av kabeln. FXQ INFRA ersätter SE-N1XV-R.
  Mer info
 • Jordkabel SE-N1XE-AS 1kV, Nexans
  Jordkabel SE-N1XE-AS 1kV, Nexans
  Kabeln är avsedd för fast förläggning utomhus i luft, mark och vatten. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. SE-N1XE-U är ej flamskyddad. Kabeln är godkänd av SEMKO. Kabeln är märkt med LifemarkTM återvinningsmärkning (innehållsdeklarerad). SE-N1XE-AS är en halogenfri, PEX-isolerad, PE-mantlad kabel med sektorformade, glödgade, fåtrådiga ledare av aluminium. Kabeln är konstruerad efter SS 424 14 18. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20.
  Mer info
 • Jordkabel EXQ Infra 1kV Eca, Nexans
  Jordkabel EXQ Infra 1kV Eca, Nexans
  Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten.EXQ INFRA är en halogenfri, PEX-isolerad, HFFR-mantlad kabel med ledare av solid koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 14 18. Ledarna har resistans enligt IEC 60228 klass 1. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Kabeln har filler. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. Kabelns mantel är av halogenfritt flamskyddat material och uppfyller brandklass enligt CPR klass E. Vid brand avger kabeln inga korrosiva gaser och har en liten rökutveckling. EXQ INFRA är tillverkad och provad enligt SS 424 14 18. Kabeln kan belastas enligt SS 424 14 24. Lifemark: Beständig märkning på kabelns yttermantel. Märkningen specificerar ingående plastkvaliteter och förbereder en framtida återvinning av kabeln. EXQ INFRA ersätter SE-N1XV-U.
  Mer info
 • Jordkabel SE-N1XE-AS FleX 1kV, Nkt
  Jordkabel SE-N1XE-AS FleX 1kV, Nkt
  Halogenfri, PEX-isolerad, PE-mantlad kabel för fast förläggning i mark, vatten och rör. Lämplig för nedplöjning. Kabeln är flexibel vilket gör den montagevänlig även vid låga temperaturer. Rivtråd för enkel mantelskalning. Kabeln är tillverkad enligt SS 424 14 18, HD 603 5O.
  Mer info
 • Jordkabel SE-N1XE-AR 1kV, Nexans
  Jordkabel SE-N1XE-AR 1kV, Nexans
  Kabeln är avsedd för fast förläggning utomhus i luft, mark och vatten. SE-N1XE-AR är en halogenfri, PEX-isolerad, PE-mantlad kabel med runda, glödgade, fåtrådiga ledare av aluminium. Kabeln är konstruerad efter SS 424 14 18. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning.SE-N1XE-AR är ej flamskyddad. Kabeln är godkänd av SEMKO.
  Mer info
 • Jordkabel AXQJ 1kV Dca, Nkt
  Jordkabel AXQJ 1kV Dca, Nkt
  Användning: Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör, i mark, i vatten, i ställverksrum och explosionfarliga rum, Nedplöjningsbar.

  Ledartemperatur: Max. 90°C, Kortslutningstemperatur: Max. 250°C, Förläggningstemperatur: Min. 0°C, Böjningsradie: Min. 10 x D Dragkraft: 30 N/mm² vid koppling direkt i samtliga ledare, dock max. 20.000 N. Ledare: sektorformad fåtrådig aluminium, Isolering: PEX, svart, Partmärkning: 3-ledare: Brun, svart, grå, 4-ledare: Blå, brun, svart, grå, Bandning: Plastband, halogenfri, Koncentrisk ledare: Glödgad koppartråd med motspiral, Bandning: Plastband, halogenfri, Mantel: Halogenfri compound, Mantelfärg: Svart, Standard: HD 604 part 5D, SS 424 14 18 i tillämpliga delar, Märkspänning: 1 kV, Provspänning: 3,5 kV, Brandklass: D, CE-överensstämmelse: Lågspänningsdirektivet.
  Mer info
 • Jordkabel SE-N1XE-R 1kV, NKT
  Jordkabel SE-N1XE-R 1kV, NKT
  Normal Förlängning utomhus i och ovan jord samt i vatten. SE-NXE-R är en PEX isolerad, PE-mantlad kabel. Ledare enligt EN 60228 klass 2 av rund fåtrådig koppar.Kabeln är tillverkad enligt SS 424 148.
  Mer info
 • Jordkabel AXQ Infra 1kV Eca, Nexans
  Jordkabel AXQ Infra 1kV Eca, Nexans
  Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten. AXQ INFRA är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad kabel med sektorformade (50-240 mm²) eller runda (16-25 mm²) fåtrådiga ledare av aluminium. Kabeln för TNS-system har en jordledare av glödgad koppar (50-240 mm²). 16-25 mm² och 50-240 för TNC-system har jordledare och PEN-ledare av aluminium. AXQ INFRA är konstruerad enligt SS 424 14 18 i tillämpliga delar. Ledarna har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. Kabelns mantel är av halogenfritt flamskyddat material och uppfyller brandklass enligt CPR klass E. Vid brand avger kabeln inga korrosiva gaser och har en liten rökutveckling.
  AXQ INFRA är tillverkad och provad enligt SS 424 14 18 i tillämpliga delar. Kabeln får belastas enligt SS 424 14 24. Kabeltypen är godkänd av Intertek SEMKO. Beständig märkning på kabelns yttermantel. Lifemark: Märkningen specificerar ingående plastkvaliteter och förbereder en framtida återvinning av kabeln. AXQ INFRA ersätter SE-N1XV-AS samt AXQ Easy.
  Mer info

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.