Orderrader: 0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista är tom

Betong och putsbruk

Visar 1 till 20 av 32

 • Grovbetong
  Grovbetong
  Torrbruk av cement och sand 0–8 mm. För gjutnings-arbeten i skikt tjockare än 50 mm.
  Lämplig till t.ex. plintar, stödmurar och trappor.
  Mer info
  1 Variant
 • Reparationsbetong Redirep 45 RSF
  Reparationsbetong Redirep 45 RSF
  Tjocklekar 5-50mm även på vägg. Avänds på broar. balkonger etc. Godkänd enligt bronorm.
  Mer info
  1 Variant
 • Laga Ute
  Laga Ute
  Lättarbetad produkt för uppfyllnad och utjämning av flertalet underlag. Rek. skikttjocklek 0-50 mm.
  Mer info
  1 Variant
 • Mursand
  Mursand
  Natursand för diverse ändåmål inom bygg och trädgård.
  Mer info
  1 Variant
 • Finbetong
  Finbetong
  Torrbruk av cement och sand 0–4 mm. För gjutningsarbeten i skikt 20–100 mm. Lämplig till enklare gjutningar
  t.ex. plintar, fundament, hobbygjutning m.m. Vattentät.
  Mer info
  1 Variant
 • Reparationsbetong Anläggning Grov
  Reparationsbetong Anläggning Grov
  Torrbruk baserat på Anläggingscement. Blandas endast med vatten för att få en användningsbar betongmassa. Avsedd för betonglagning och gjutningsarbete där krav på mycket högvärdig och beständig betong föreligger i skikttjocklekar över 50 mm. Exempelvis konstruktioner som lastkajer och loftgångar utsatta för salt, frost, kemiskt slitage och högt mekaniskt slitage.50 MPa
  Mer info
  1 Variant
 • Cement standard
  Cement standard
  Cement blandas med ballast och vatten till betong eller cementbruk. Avsedd för normala gjutningar av bjälklag, husgrund, stödmur, pelare, plint, vägg och trappor. Cementbruk avsedd för lagning och putsning av betong och mursten samt murning av betongblock i fuktig miljö.
  Mer info
  1 Variant
 • Reparationsbetong Fiber
  Reparationsbetong Fiber
  Högkvalitativt torrbruk av cement och sand 0–4 mm. För gjutning med krav på hög beständighet i skikt 20–100 mm. Snabb hållfasthetstillväxt. Fiberförstärkt, vattentät och frostbeständig.
  Mer info
  1 Variant
 • Puts- och Murbruk C
  Puts- och Murbruk C
  Torrbruk som endast blandas med vatten för att få ett användningsklart bruk för putsning ovan mark.
  Mer info
  1 Variant
 • Laga Vägg
  Laga Vägg
  Dammreducerat självtorkande väggspackel för lagning, slätspackling av vägg och tak inomhus. Skikttjocklek max 100 mm /skikt.
  Mer info
  1 Variant
 • Gjuta Enkelt
  Gjuta Enkelt
  Snabbhärdande betong som inte behöver blandas innan gjutning. Används vid fastgjutning av stolpar, plintar mm. Minimerar tidsåtgången då moment som blandning, stagning och efterbearbetning oftast inte behövs göras.
  Mer info
  1 Variant
 • Anläggningscement
  Anläggningscement
  Blandas med ballast och vatten till anläggningscement. Avsedd för normala gjutningar av bjälklag, husgrund, stödmur, pelare, plint, vägg och trappor. Grova eller medelgrova konstruktioner där det erfodras begränsning av värmeutveckling. Lämpar sig även för arbeten där det finns risk för
  reaktioner md alkaliereaktiv ballast (Skåne, delar av fjällvärlden).
  Mer info
  1 Variant
 • Eldfast Bruk
  Eldfast Bruk
  Hydrauliskt bruk baserat med hög värmebeständighet. Används för murning och fogning av eldfast tegel i t ex öppna spisar, kaminer och pannor. Används även vid murning av keramiska rör i skorstenar, stosar och sotningsluckor där höga temperaturer förekommer. Max fogtjocklek 5 mm.
  Mer info
  1 Variant
 • Lagningsbruk
  Lagningsbruk
  Cement- sand 0-0,5 mm i viktproportion 100/400. Lättarbetad produkt för lagning och filtning av betong, puts, tegel och lättklinkerprodukter både inom- och utomhus. Rek. skikttjocklek 3-15 mm på mindre yta, 3-6 mm på stora ytor.
  Mer info
  1 Variant
 • Reparationsbetong Anläggning Fin
  Reparationsbetong Anläggning Fin
  Högvärdigt torrbruk för gjutning och lagning i skikt 20–100 mm då kravet på beständighet är högt. Används vid reparation av balkonger, trappor och betongkonstruktioner utsatta för kemisk och
  mekanisk belastning. God beständighet mot salt och frost.
  Mer info
  1 Variant
 • Putsbruk C
  Putsbruk C
  Torrbruk som endast blandas med vatten för att få ett användningsklart bruk för putsning ovan mark. Innehåller kalk och cement som bindemedel. Avsedd för utstockning, slamning och lagning av KC-putsade underlag. Pumpbart. Rek putstjocklek 10-12 mm.
  Mer info
  1 Variant
 • KC Mur- och Putsbruk B
  KC Mur- och Putsbruk B
  Högkvalitativt torrbruk av kalk, cement och sand 0-3 mm. Används vid murning av lättklinkerblock, tegel och betonghålsten samt grovputsning av underlag av murverk ovan mark. Produkten kan även användas till slamning.
  Mer info
  1 Variant
 • Cementbruk A
  Cementbruk A
  Torrbruk som blandas med vatten för att få ett användningsklart bruk för putsning och murning. Rekommenderad skickttjocklek 10-12 mm.
  Mer info
  1 Variant
 • EPS Betong
  EPS Betong
  Lätt och isolerande lättvikstuppfyllnad för utjämning och utfyllnad. Används på de flesta underlag inom -och utomhus innan avjämning med Finjas golvprodukter. Dammreducerad, pumpbar och klarar golvvärme. Skikttjocklek 20-500 mm.
  Mer info
  1 Variant
 • EPS-betong Varm
  EPS-betong Varm
  Extra lätt och högisolerande lättviktsuppfyllnad för utjämning och uppfyllnad. EPS-Betong Varm är dammreducerad, pumpbar och lämplig under golvvärme.
  Mer info
  1 Variant

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.